Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

List do Kościołów członkowskich ŚFL

Kościół w czasach koronawirusa. List pasterski.

Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie,

Pozdrawiamy was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na świecie. Podczas, gdy w niektórych, wcześniejszych ogniskach zapalnych to tempo wydaje się zwalniać, pojawiają się nowe kraje i społeczeństwa, w których liczba zachorowań wzrasta i gdzie rządy podejmują restrykcyjne działania.

W naszym dzisiejszym liście chcemy podjąć kilka konkretnych kwestii związanych z COVID-19 i reakcją zwierzchników oraz wspólnot wiary, z nadzieją, że przyczyni się to do lepszego wglądu w sytuację Kościołów członkowskich i podjętych w obecnej sytuacji działań. Czytaj dalej