Synod Diecezji obradował we Wrocławiu

Podziel się

We Wrocławiu obradował VII Synod Diecezji Wrocławskiej na swojej pierwszej sesji. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Opatrzności Bożej. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który podkreślał, iż Kościół zbudowany jest na fundamencie którym był, jest i będzie Jezus Chrystus. Po nabożeństwie i śniadaniu obrady kontynuowano w sali Domu Parafialnego. Po przyjęciu porządku obrad Synod zajmował się sprawozdaniami z życia Diecezji Wrocławskiej. Prezentacja multimedialna stanowiła część sprawozdania Biskupa Diecezji o stanie diecezji. Przedstawiony został specjalny film poświęcony pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Diecezję oraz specjalną nieformalną grupę wolontariuszy „Mosty” z Parafii w Sycowie z ks. Rafałem Millerem. Praca diakonijna w Diecezji Wrocławskiej zaprezentowana została przez ks. Roberta Sitarka również za pomocą filmu zawierającego relacje z poszczególnych Parafii. Członkowie Synodu mogli zapoznać się także ze sprawozdaniami z pracy duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa więziennego. Część sprawozdawczą zakończyła dyskusja nawiązująca do zaprezentowanych tematów. Następnie w części wyborczej wybierano Kuratora Diecezji, Radę Diecezjalną, Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów do Synodu Kościoła.

Synodałowie wybrali Radę Diecezjalną w dotychczasowym składzie: kurator – Katarzyna Bruzi z parafii w Wałbrzychu, radca duchowny – ks. Marcin Orawski z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, radca świecki – Lucyna Żak z parafii w Świdnicy.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Małgorzata Strugała z parafii w Legnicy oraz Joanna Brzastowska i Juliusz Wojciechowski, oboje z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Do Synodu Kościoła wybrani zostali: Łukasz Cieślak z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, Katarzyna Luc z parafii i Alfred Smolczyński z parafii w Szczecinie. Wszyscy wybrani delegaci byli członkami Synodu Kościoła poprzedniej XIV kadencji. Pierwszym zastępcą została Lucyna Żak z parafii w Świdnicy.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się