Synod Diecezji obraduje we Wrocławiu

Podziel się

We Wrocławiu obraduje VII Synod Diecezji Wrocławskiej na swojej pierwszej sesji. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Opatrzności Bożej. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który podkreślał, iż Kościół zbudowany jest na fundamencie którym był, jest i będzie Jezus Chrystus. Po nabożeństwie i śniadaniu obrady kontynuowano w sali Domu Parafialnego. Po przyjęciu porządku obrad Synod zajmuje się sprawozdaniami z życia Diecezji Wrocławskiej. Prezentacja multimedialna stanowiła część sprawozdania Biskupa Diecezji o stanie diecezji. Przedstawiony został specjalny film poświęcony pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Diecezję oraz specjalną nieformalną grupę wolontariuszy „Mosty” z Parafii w Sycowie z ks. Rafałem Millerem. Praca diakonijna w Diecezji Wrocławskiej zaprezentowana została przez ks. Roberta Sitarka również za pomocą filmu zawierającego relacje z poszczególnych Parafii. Członkowie Synodu mogli zapoznać się także ze sprawozdaniami z pracy duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa więziennego. Część sprawozdawczą zakończyła dyskusja nawiązująca do zaprezentowanych tematów. Następnie w części wyborczej wybierano Kuratora Diecezji, Radę Diecezjalną, Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów do Synodu Kościoła. 


Podziel się