Biskup Senior Diecezji Wrocławskiej

Podziel się

Urodził się 2. marca 1951r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkołę średnią w roku 1970. Po maturze podjął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracę magisterską obronił w roku 1975, a 11. czerwca 1976r. został ordynowany na księdza ewangelickiego. Tego samego roku rozpoczął wikariat we wrocławskiej Parafii Opatrzności Bożej u ówczesnego seniora Diecezji Wrocławskiej – ks. Waldemara Lucera. W 1981 roku został administratorem, a w 1992r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej. Z dniem wyboru na urząd Biskupa Diecezji w 1994r. funkcję tę piastuje aż po dzień dzisiejszy.       Ks. bp R. Bogusz jest sekretarzem dolnośląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, proboszczem ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla Europejskiego Porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław – Dortmund jak również fundacji Ręce rękom, członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą. Biskup Bogusz jest inicjatorem wielu polsko-niemieckich kontaktów partnerskich, przede wszystkim partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP a Ewangelickim Kościołem Berlina Brandeburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Jest on także kuratorem polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Został wielokrotnie odznaczony m.in. jako zasłużony dla miasta i województwa wrocławskiego. Biskup Bogusz jest laureatem nagrody Brata Alberta. Biskup Bogusz jest prezesem Diakonii Polskiej.

Informacje uzupełniające:

Bp Ryszard Bogusz Honorowym Przewodnikiem Wrocławia

Niepełnosprawne krasnale nagrodą dla biskupa Bogusza

Dwa Jubileusze Biskupa Bogusza

Wizyta Biskupa Bogusza w Parafii Lubań

Zwierzchnicy Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w powojennej Polsce

Related Images:


Podziel się