Archiwum kategorii: Informacje

Rekolekcje dla małżeństw mieszanych wyznaniowo

Organizatorami rekolekcji są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Archidiecezja Łódzka Kościoła Rzymskokatolickiego.

Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,6)

Jedna z definicji małżeństwa, czy rodziny określa je jako najmniejszy Kościół.  W przypadku małżeństw, czy szerzej rodzin mieszanych wyznaniowo jest to Kościół szczególny. Szczególny, bo zbudowany jakby z dwóch różnych, na pierwszy rzut oka niepasujących do siebie części. Obrazowo można to opisać jako budowla stworzona w dwóch różnych stylach, czy różnych epokach. Pewno w wielu miejscach Europy widzieliśmy takie kościoły. W niektórych przypadkach dały one wspaniałe efekty architektoniczne i zachwycają nas swoim pięknem, skłaniając do uznania geniuszu ich twórców. W innych takie łączenie stylów razi, wprowadza niepokój i dysonans. A zapewne w historii zdarzało się i tak, że takie „eksperymenty” budowlane kończyły się katastrofą.

Tak samo może być w przypadku małżeństw mieszanych wyznaniowo. Są takie, które pomimo różnorodności, a może właśnie dzięki niej, są pięknym świadectwem wiary, miłości i wzajemnego szacunku. Ale są i takie, które nie przetrwały trudnej próby bycia razem ludzi o odmiennych tradycjach, czy przekonaniach religijnych lub takie, które na co dzień zmagają się z wyzwaniami wynikającymi z tej różnorodności.

Niniejsze zaproszenie do udziału w rekolekcjach jest adresowane do osób, dla których wierność Bogu, ale także wierność Kościołowi do którego należą, stanowi szczególny imperatyw. Do małżeństw, będących Kościołami domowymi,  w których modlitwa o jedność chrześcijan nie trwa tylko przez jeden tydzień w roku, ale lata tej modlitwy odmierzają kolejne rocznice ślubu. Takie związki z wielu powodów zasługują na to, żeby je dostrzec i docenić, ale także wspomóc modlitwą i opieką duszpasterską.

Organizatorami rekolekcji są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Archidiecezja Łódzka Kościoła Rzymskokatolickiego, a zaproszenie do udziału w nich przyjęli abp Grzegorz Ryś – ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej KRK oraz bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Rekolekcje zostały zaplanowane na kwiecień br. i będą dostępne dla uczestników również w formule on-line (w Internecie). Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

Lepszemu rozpoznaniu problemów z jakimi na co dzień mierzą się małżeństwa i rodziny mieszane wyznaniowo oraz ich oczekiwań, służy ankieta adresowana zarówno do współmałżonków, jaki i dzieci (także dorosłych) i rodziców osób w takich związkach oraz do innych ich bliskich. Będziemy wdzięczni za wypełnienie, do 15 marca br., anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem: ankieta małżeństwa i rodziny mieszane wyznaniowo. Zachęcamy także do podzielanie się swoimi dłuższymi przemyśleniami w formie pisemnej lub filmowej, które przesyłać można na adres e-mail: malzenstwa.mieszane@gmail.com. Za zgodą zainteresowanych niektóre z nich będziemy chcieli wykorzystać w trakcie rekolekcji.

Licząc na przyjęcie zaproszenia wierzymy, że budowanie wzajemnej miłości między małżonkami i członkami rodzin mieszanych wyznaniowo, jest także drogą do budowania miłości między chrześcijanami i Kościołami w Polsce i na świecie oraz wypełnieniem modlitwy naszego Zbawiciela: Aby wszyscy byli jedno (J 17, 21).

Treść informacji prasowej została opracowana wspólnie przez organizatorów.

Skarbonka Diakonii 2021

Pod hasłem „Czas miłosierdzia” rusza ekumeniczna akcja charytatywna Skarbonka Diakonijna 2021. W Czasie Pasyjnym zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz pomocy potrzebującym. Szczególnie teraz, gdy cały świat zmaga się z pandemią COVID-19, wiele osób potrzebuje naszego wsparcia, troski, solidarności społecznej i aktywnej pomocy.

21 lutego, w 1. niedzielę pasyjną, obchodzoną również jako Święto Diakonii, rozpoczyna się kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) prowadzi ją już 26. raz. Od 2006 r. akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona razem z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Czas miłosierdzia

W akcji Skarbonka Diakonijna zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Czas miłosierdzia”.

Zarówno idea, jak i hasło akcji mają swoje znaczenie w sytuacji, w której znalazł się w ostatnim czasie cały świat. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi, a także wiele problemów w życiu społecznym i gospodarczym. Szczególnie poszkodowane są osoby starsze i chorujące przewlekle, które nie tylko są bezpośrednio narażone na utratę zdrowia i życia, ale również muszą się zmagać z samotnością spowodowaną ograniczeniem kontaktów międzyludzkich. Z drugiej strony dzieci doświadczyły – a część z nich dalej doświadcza – wielomiesięcznej nauki zdalnej i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z grupą rówieśniczą, co wpływa na jakość kształcenia, czasem prowadzi wręcz do wykluczenia edukacyjnego, a także zakłóca proces socjalizacji.

Właśnie w tak trudnym czasie wiele osób szczególnie potrzebuje wsparcia, troski, solidarności społecznej i aktywnej pomocy. To właśnie teraz jest czas miłosierdzia. Pandemia nie tylko przyniosła zagrożenia dla życia i zdrowia, ale też zmusiła całą ludzkość do wielu ograniczeń. Z wielu rzeczy musieliśmy zrezygnować, ale jednocześnie na nowo definiowaliśmy, co jest w życiu ważne i w co warto angażować swoją energię i swoje środki. Przyłączając się do akcji Skarbonka Diakonijna możemy to doświadczenie przekuć na miłosierdzie. Możemy ograniczyć swoją konsumpcję i wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy.

Pomoc potrzebującym

Zebrane środki Diakonia Polska przekaże na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 9 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce. Akcja potrwa do Wielkanocy.

Do pobrania:

1% podatku dla Diakonii

Trwa okres rozliczeń podatkowych za rok 2020. To bardzo dobra okazja do wsparcia działań Diakonii Polskiej. Przekazując 1 procent swojego podatku możesz pomóc nam pomagać. Ten 1 procent, choć pozornie niewielki, to dar serca – szczególnie ważny w trudnych czasach pandemii COVID-19.

Diakonia Polska jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki temu każdy podatnik może ją wesprzeć 1 procentem swojego podatku dochodowego. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami ani wypełnianiem dodatkowych formularzy. Wystarczy w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego wskazać Diakonię Polską jako organizację pożytku publicznego, którą chce się wesprzeć, i podać jej numer KRS – 0000260697.

Jak pomagamy?

Dlaczego warto wspierać działania Diakonii Polskiej? Ponieważ od ponad dwudziestu lat konsekwentnie wspieramy osoby znajdujące się w potrzebie. Niesiemy pomoc m.in. rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością. Wspieramy też placówki socjalne, a także dofinansowujemy wyjazdy wakacyjne i stypendia edukacyjne dzieci z uboższych rodzin. Więcej informacji tutaj.

Dzięki przekazanym wpłatom z 1% i poprzez prowadzone projekty w 2020 roku Diakonia Polska mogła odpowiedzieć na potrzeby osób bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii, w tym m.in. zakupić tablety dla uczniów, którzy w sytuacji obowiązkowej nauki zdalnej nie mieli dostępu do narzędzi elektronicznych umożliwiających komunikację ze szkołą; zakupić środki ochrony osobistej dla podopiecznych i pracowników domów opieki; udzielić pomocy rzeczowej (żywność, leki i opał) osobom starszym i chorym czy dofinansować leczenie i rehabilitację osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (o projekcie zakupu tabletów dla uczniów pisaliśmy tutaj).

Wiele z tych działań nie byłoby możliwych bez środków pozyskanych z 1 procentu podatku dochodowego. To dzięki wsparciu darczyńców możemy pomagać ludziom w potrzebie. 1 procent Twojego podatku to Twój dar serca.

Do pobrania (pliki pdf):

Certyfikat „Wrocław bez barier” dla Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

Kolejna nagroda dla wrocławskiej diakonii.

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu uhonorowana została certyfikatem „Wrocław bez Barier imienia Bartłomieja Skrzyńskiego”. Plebiscyt ma na celu docenienie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, które przyczyniają się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zainaugurował go w 2010 roku rzecznik prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, śp. Bartłomiej Skrzyński. Zmarły tego roku działacz urósł na Dolnym Śląsku do rangi symbolu empatii i pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i swoim zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju fundacji założonej przez diecezję wrocławską KEA w RP. W 2018 roku organizację plebiscytu przekazano fundacji „Potrafię Pomóc”.

Nagrodę w imieniu ewangelickiego centrum odebrał ks. Robert Sitarek, który jednocześnie jest jej laureatem. Dziękując za docenienie instytucji, prezes fundacji wspomniał śp. Bartłomieja Skrzyńskiego, który razem z założycielami fundacji „Potrafię Pomóc” wyznaczyli najwyższe standardy wielozakresowej pomocy osobom potrzebującym.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 4 grudnia 2020 roku przy okazji otwarcia Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich – jeszcze jednego miejsca w stolicy Dolnego Śląska, które wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom.

Certyfikat „Wrocław bez barier” to już kolejna w ostatnim czasie nagroda, którą przyznano Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Wcześniej nagrodę Lodołamacza w kategorii „dziennikarz bez barier” otrzymała telewizja „Przystań” działająca w ramach prowadzonego przez fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wielkim wyróżnieniem było też ubiegłoroczne uhonorowanie pracy fundacji Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii „najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa”.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji nastawione jest na pomoc osobom z niepełnosprawnościami i prowadzi na terenie Wrocławia domy pomocy społecznej, przedszkole, szkoły specjalne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo, Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka” oraz wypożyczalnię sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego. Przez dwadzieścia lat swojego funkcjonowania diakonia diecezji wrocławskiej stała się profesjonalną instytucją wcielającą etos troski o drugiego człowieka w życie. Coraz częściej jest to doceniane i uznawane przez instytucje w Polsce i Europie.

Tekst i zdjęcia: ks. Paweł Meler