Archiwum kategorii: Informacje

XXXI Tydzień Ewangelizacyjny w Karpaczu

Zaproszenie na TE – dla każdego, kto tęskni za wakacjami z Ewangelią.
Tydzień Ewangelizacyjny w Karpaczu nosi w nazwie określenie „dla Rodzin”.  Takie wskazanie adresata ma wymiar historyczny: dziesiątki lat temu miało ono swoje uzasadnienie. Dziś zaproszenie na TE adresujemy do każdego, kto tęskni za wakacjami ze Słowem Bożym, z Ewangelią, we wspólnocie, w pięknym otoczeniu kościoła Wang w Karpaczu.

XXXI Tydzień Ewangelizacyjny. Karpacz, parafia Wang, 10-18 sierpnia 2024.
Komisja Ewangelizacyjno – Misyjna Diecezji Wrocławskiej pod kierunkiem ks. Sławomira Janusza Sikory, proboszcza szczecińskiej parafii Świętej Trójcy, zaprasza na XXXI Tydzień Ewangelizacyjny, który odbędzie się w dniach 10-18 sierpnia 2024 roku w Karpaczu, na terenie parafii Wang.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać poniżej, w naszej kancelarii parafialnej lub ze strony internetowej parafii Wang w Karpaczu.


Wczasy połączone z modlitwą, rozmową i wypoczynkiem.
Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu można również określić jako „wczasy ze Słowem Bożym”. Ważnym aspektem tego wydarzenia jest tworzenie różnorodnej wspólnoty, w której budujemy relacje poprzez śpiew, rozważanie Bożego Słowa, dzielenie się wiarą oraz modlitwę. Część każdego dnia spędzamy w trzech grupach: dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych. Daje to możliwość prowadzenia zajęć i dyskusji poruszających codzienne wyzwania każdego pokolenia. Wyjątkowe i piękne są chwile spędzane każdego wieczora w świątyni Wang. W czasie tygodnia organizowane są również piesze i autokarowe wycieczki górskie, dzięki czemu uczestnicy mogą  poznawać ciekawe miejsca w Karpaczu i okolicy. Wieczory służą rozmowom i integracji, co niejednokrotnie owocuje relacjami i przyjaźniami, które trwają przez całe lata. Jest również możliwość indywidualnych rozmów duszpasterskich z duchownymi, którzy przez cały tydzień są do dyspozycji uczestników.

Related Images:

Apel Biskupa Kościoła

Zwierzchnik Kościoła ewangelickiego w Polsce – bp Jerzy Samiec – wystosował apel zachęcający do jedności i aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Siostry i Bracia!

W polskim Śpiewniku Ewangelickim, ale także w kancjonałach wielu innych Kościołów ewangelickich w Europie, znajduje się dobrze znana pieśń: „Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli.” Te słowa doskonale korespondują z hasłem ekumenicznego Spotkania Chrześcijan w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, które brzmi: „Nic nie może nas rozdzielić”. Wydarzenie to odbywać się będzie w trakcie wyborów europejskich, w czasach absolutnie niespokojnych naznaczonych wojną u naszych granic. O tym, że znajdujemy się na krawędzi niebezpiecznych i niepokojących scenariuszy mówią nie tylko politycy, ale te rozmowy przeniknęły do naszej codzienności, także do naszych parafii.

W tym kontekście słowa pieśni i przytoczonego hasła brzmieć mogą jak pobożne życzenie względnie prowokacja. Europa zawsze była podzielona, a momentami wręcz rozdarta konfliktami zbrojnymi. To przez nasz kontynent przetoczyły się dwie wojny światowe, to tutaj dokonano okrutnej zagłady na Żydach, a ludobójstwo w Srebrenicy czy w Ukrainie nadają tej dziejowej scenerii jeszcze bardziej ponurych barw. Jesteśmy konfrontowani z wieloma zmiennymi, ale – niestety – niezmienny pozostaje człowiek ze swoim grzechem i ułomnościami, człowiek, który nie uczy się na błędach i wciąż wpada w te same koleiny pychy i marzeń panowania jednego nad drugim.

Tym bardziej w czasie, w którym zauważamy radykalizację nastrojów, ważny jest głos chrześcijan. Alternatywą jest zamknięcie się w kościelnej bańce i udawanie, że to, co dzieje się poza oazą kościelnych murów nas nie dotyczy. Nie byłaby to jednak postawa ewangelicka, nie byłoby to świadectwo chrześcijańskie. Na zagrożenia zwraca również uwagę Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE), która w stanowisku dotyczącym wyborów europejskich, diagnozuje rosnący populizm i polaryzację we wszystkich społeczeństwach. GEKE deklaruje: „Także poza wyborami chcemy działać przeciwko wszelkim formom ekstremizmu, rasizmu, antysemityzmu i nacjonalizmu.” To zobowiązanie dotyczy także naszego Kościoła, każdej i każdego z nas, a nie może się to stać bez naszej wspólnej odpowiedzialności za nasz wspólny Dom – Europę.

Jako luteranie szczycimy się demokratycznymi procesami w naszym Kościele, braniem odpowiedzialności za parafię, diecezję, Kościół oraz Jednotę na całym świecie. Wszczepieni przez Chrzest w żywy organizm Kościoła i karmieni Słowem Pana, jesteśmy Siostrami i Braćmi współodpowiedzialnymi za innych i siebie – w działaniu, ale też modlitwie. Tę wolność daje nam nasz Pan, dlatego – jak często powtarzamy – wolni w Chrystusie zmieniamy świat, a możemy go zmieniać za pomocą narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Jednym z nich jest udział w wyborach, w tym w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wolno nam być ich częścią choć nie zawsze tak było.

Wielu z nas pamięta czasy Europy granic i murów, Europy nieosiągalnej i odległej, czasy, kiedy demokracja, prawa człowieka i tolerancja były marzeniami niepoprawnych optymistów. Dziś możemy się z tego cieszyć, odczuwać wdzięczność, że nasz kraj się zmienił i zmienia się Europa. Te pozytywne zmiany zauważamy podróżując przez Polskę, ale też uważnie obserwując nasze lokalne społeczności – to czego dokonaliśmy jako Polacy nie byłoby możliwe bez europejskiej solidarności, porozumienia, kompromisów i pojednania.

Europa zmaga się z wieloma problemami i wyzwaniami. Z pewnością nie da się wszystkiego na raz rozwiązać, ale naszym patriotycznym, europejskim, ale także chrześcijańskim obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby nasz wspólny Dom – Europa – szedł w kierunku rozwoju, szacunku dla Stworzenia, różnorodności i poszanowania się nawzajem.

Ekstremizmy, oferujące proste rozwiązania, bazujące na wykluczeniu i stygmatyzowaniu podnoszą temperaturę dyskusji, prowokują i sieją zamęt, czasami prowadzą do agresji fizycznej, co niedawno obserwowaliśmy w sąsiedniej Słowacji. Z tym większą nadzieją i determinacją chciejmy dać wyraz naszej luterańskiej odpowiedzialności i weźmy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

A ponieważ nikt nie może sam znaleźć łaski Pana, którą On sam nam darowuje przez Ducha Świętego, prośmy Pana i Ożywiciela w atmosferze Zielonych Świąt, aby zesłał nam mądrość, roztropne rozeznanie na wszystkich drogach naszych.

Bożego pokoju!
bp Jerzy Samiec

Related Images:

Bratnia Pomoc im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa

Tradycyjnie w okresie powielkanocnym Zarząd BPGA zwraca się z prośbą o dołączenie do tegorocznej zbiórki ofiar, która jak zwykle przeznaczona będzie na remonty w parafiach potrzebujących wsparcia finansowego w całym naszym Kościele. Dziękując za ostatnie dziesięć lat współpracy, ofiarności i zaangażowania w realizację wielu wspaniałych projektów chcemy zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przekazać w nowe ręce i życzyć błogosławieństwa Bożego w tej służbie.

Related Images:

Skarbonka Diakonijna 2024

PRZESŁANIE NA ŚWIĘTO DIAKONII 1. NIEDZIELA PASYJNA INVOCAVIT

Drogie Siostry i drodzy Bracia!
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób chcemy podziękować wszystkim za dotychczasowe diakonijne zaangażowanie i ofiarność. Dzięki temu wsparcie otrzymało wielu potrzebujących. Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób –pracowników i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających bezpośrednio do osób w potrzebie. Nie byłaby również możliwa bez wsparcia finansowego darczyńców.
Diakonia Polska od lat działa na rzecz pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Wspiera seniorów, osoby chore i z niepełnosprawnością, rodziny w trudnej sytuacji socjalnej. Odpowiada również na nowe wyzwania. W ostatnich latach, w związku z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej oraz wojną w Ukrainie, prowadzi również szereg projektów pomocowych na rzecz migrantów i uchodźców.
Co roku, w 1. Niedzielę Pasyjną, Diakonia Polska rozpoczyna ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna, którą prowadzi razem z organizacjami pomocowymi innych Kościołów: rzymskokatolickim Caritas, prawosławnym Eleos i reformowaną Diakonią. W tej akcji zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. To propozycja nowoczesnej formy postu. Post jest praktyką znaną od wieków. Szczególną wartość wydaje się jednak mieć właśnie współcześnie, w czasach wzrastającej konsumpcji, która powoduje nierówności i zagraża środowisku naturalnemu. To zaś przyczynia się do wykluczenia społecznego, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przymusowych migracji, napięć i niepokojów. Czasowe ograniczenie codziennej konsumpcji, czyli post ma wymiar zarówno refleksyjny, jak i praktyczny. Z jednej strony zwraca uwagę na potrzebę umiaru i solidarności z potrzebującymi. Z drugiej zaś może być dla kogoś cennym darem.
Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Skarbonka dobrego serca”. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

Related Images:

1,5 % dla Diakonii

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof humanitarnych, w tym uchodźcom.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dzięki temu podatnicy mają możliwość przekazania nam 1,5% swojego podatku dochodowego (do 2022 r. był to 1%).

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Każdy dar serca zmienia życie wielu osób, przynosi nadzieję i miłość. Dobro jest darem, które zmienia świat na lepsze i niesie pokój. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc, solidarność i bliskość drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym funduszom z 1,5% podatku Diakonia Polska udzieli pomocy potrzebującym dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom chorym, z niepełnosprawnością oraz znajdującym się w kryzysie. Podanie pomocnej dłoni drugiemu człowiekowi jest darem miłości bliźniego, Twoim darem.

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań!

W 2024 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym wsparcie psychoterapeutyczne;
 • dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;
 • programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • spotkania integracyjne i międzypokoleniowe;
 • programy pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Przekazując Diakonii 1,5% swojego podatku wspierasz z nami osoby w potrzebie: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Diakonia Polska) KRS 0000260697

  Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

  Aby przekazać 1,5% podatku za rok 2023, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT – zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów.

  Formularze podatkowe zawierają też dodatkowe rubryki, w których można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tych rubryk nie jest obowiązkowe.

  Wpisaną przez Państwa kwotę 1,5% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 • Do pobrania (pliki pdf):

Related Images: