Archiwum autora: admin

Synod Diecezji obraduje we Wrocławiu

We Wrocławiu obraduje VII Synod Diecezji Wrocławskiej na swojej pierwszej sesji. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Opatrzności Bożej. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który podkreślał, iż Kościół zbudowany jest na fundamencie którym był, jest i będzie Jezus Chrystus. Po nabożeństwie i śniadaniu obrady kontynuowano w sali Domu Parafialnego. Po przyjęciu porządku obrad Synod zajmuje się sprawozdaniami z życia Diecezji Wrocławskiej. Prezentacja multimedialna stanowiła część sprawozdania Biskupa Diecezji o stanie diecezji. Przedstawiony został specjalny film poświęcony pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Diecezję oraz specjalną nieformalną grupę wolontariuszy „Mosty” z Parafii w Sycowie z ks. Rafałem Millerem. Praca diakonijna w Diecezji Wrocławskiej zaprezentowana została przez ks. Roberta Sitarka również za pomocą filmu zawierającego relacje z poszczególnych Parafii. Członkowie Synodu mogli zapoznać się także ze sprawozdaniami z pracy duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa więziennego. Część sprawozdawczą zakończyła dyskusja nawiązująca do zaprezentowanych tematów. Następnie w części wyborczej wybierano Kuratora Diecezji, Radę Diecezjalną, Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów do Synodu Kościoła. 

Spotkanie we Wrocławiu

3 marca 2023 roku we Wrocławiu miało miejsce kolejne spotkanie partnerskie kierownictw Kościołów Górnych Łużyc i Diecezji Wrocławskiej. Uczestników gościła Parafia Ewangelicka św. Krzysztofa. Jej duszpasterz ks. Karol Długosz rozpoczął spotkanie od modlitwy w kościele ewangelickim im. Króla Gustawa Adolfa na Sępolnie. Następnie obrady odbywały się w budynku Domu Parafialnego. Omawiano bieżące sprawy i wydarzeniach w obu Kościołach.

Modlitwa na rozpoczęcie spotkania w kościele ewangelickim Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa na Sępolnie we Wrocławiu

Zdjęcie 1 z 5

Apel o pomoc dla Parafii Ewangelickiej w Katowicach – Szopienicach

27 stycznia 2023 wszyscy śledziliśmy kolejne doniesienia na temat wybuchu gazu w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach Szopienicach. Wiemy już, że dwie osoby straciły życie, kolejne zostały ranne i otrzymują pomoc medyczną w szpitalach. Budynek szopienickiej plebanii nie nadaje się do użytkowania – mieszkańcy w jednej chwili stracili swój dom, a parafia miejsce spotkań i pracy społecznej na rzecz osób potrzebujących.

Biskup Kościoła i Prezes Diakonii apelują o składanie ofiar na pomoc Parafii i osobom poszkodowanym. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób poszkodowanych, niezbędne wsparcie psychologiczne, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb życiowych tych, którzy stracili dach nad głową, pomoc uchodźcom, którzy zmuszeni w obliczu wojny do opuszczenia swojej ojczyzny, nowy etap swojego życia rozpoczęli na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach.

Dane do przelewu bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
 z dopiskiem „Szopienice”.

lub poprzez dotpay na: https://diakonia.org.pl/darowizny/

Dziękujemy za każdy dar serca! Zbiórka trwa do 5 marca 2023 roku.

Pełna treść apelu dostępna jest tutaj: Apel z Diakonii Polskiej Szopienice

Oświadczenie z dnia 30.01.2023 ze strony internetowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach – Szopienicach >>>

Nabożeństwo ekumeniczne w Lubaniu

22. stycznia 2023 roku w Lubaniu w kościele ewangelickim Marii Panny odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgromadzonych w najstarszym kościele Lubania powitał ks. Cezary Królewicz słowami: Siostry i Bracia, gromadzimy się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez wodę chrztu staliśmy się członkami Ciała Chrystusa, ale nasze grzechy spowodowały ból i wzajemne zranienia. Nie potrafiliśmy czynić dobra. Nie zabiegaliśmy o sprawiedliwość w obliczu ucisku ani nie słuchaliśmy Bożego polecenia, by troszczyć się o wdowy i sieroty (Iz 1, 17). Zastanówmy się nad naszymi działaniami i zaniechaniami i nauczmy się czynić dobro i troszczyć o sprawiedliwość. Potrzebujemy Bożej łaski, aby przezwyciężyć nasze podziały. Gromadzimy się na modlitwie jako chrześcijanie, aby – jak powiedział pastor Martin Luther King –„otworzyć nasze serca, abyśmy byli odważni w odnajdowaniu bogactwa zjednoczenia i skarbów różnorodności wśród nas. Modlimy się z wiarą.

W liturgii przygotowanej przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkop

Liturgię prowadzili: ks. Cezary Królewicz, ks. dziekan dr Bogusław Wolański oraz ks. wicedziekan Janusz Barski. W czasie nabożeństwa śpiewał Chór Ekumeniczny z Karpacza.

Kazanie wygłosił ks. dziekan dr Bogusław Wolański, który podkreślał to jak ważne są wspólne modlitwy Kościołów, które na co dzień spotykają się w swoich działaniach na wielu płaszczyznach. Najważniejszą z nich jest człowieczeństwo. Jako ludzie wiary nie patrząc na wyznanie pomagamy sobie wzajemnie.

Ks. Wolański nawiązał do istniejących dokumentów podpisanych przez Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej w zakresie wzajemnej współpracy m.in. do dokumentu o Chrzcie Świętym. Podkreślił jednak, że same dokumenty nie zbudują jedności. Ważna jest codzienna współpraca ludzi, którzy tworzą razem wspólnotę chrześcijańską. Ważnym kryterium dla chrześcijan jest też słowo Ewangelii, które było odczytane od ołtarza: … Ponieważ byłem głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i daliście Mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście Mnie, byłem nagi i ubraliście Mnie, byłem chory i odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do Mnie. Wówczas odpowiedzą sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy albo nagiego i ubraliśmy? Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Na to Król im odpowie: Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25, 31-40).Ks. dziekan Wolański wspomniał o pracy charytatywnej Diakonii Lubań prowadzonej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu, która adresowana jest do ludzi potrzebujących. Najczęściej korzystają z niej osoby wyznania rzymskokatolickiego. W ten sposób na płaszczyźnie człowieczeństwa realizuje się również nasze chrześcijaństwo.

W liturgii śpiewano kolędy, a na organach grała pastorowa Magdalena Królewicz.

W czasie nabożeństwa obecna była TV Lubań, która przygotowała specjalną relację.

Informacja uzupełniająca: Modlitwa o jedność chrześcijan 

Tekst: Elżbieta Gnat

Zdjęcia: Anna Bińczyk

Nabożeństwa ewangelickie w TVP Kultura w roku 2023

Emisje nabożeństw w 2023 roku:

8 stycznia 2023godz. 8.00 – kościół Zofii w Pokoju
22 stycznia 2023, godz. 8.00 – kaplica w Wiśle-Jaworniku
12 lutego 2023, godz. 8.00 – kościół św. Jana w Grudziądzu
26 lutego 2023, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląśkim
12 marca 2023, godz. 8.00 – kościół Jezusowy w Jastrzębiu Zdroju
2 kwietnia 2023, godz. 8.00 – kościół w Międzyrzeczu
23 kwietnia 2023, godz. 8.00 – kościół Marcina Lutra w Białej
7 maja 2023, godz. 8.00 – kościół Jezusowy w Zielonej Górze
28 maja 2023, godz. 8.00 – kościół św. Krzyża w Słupsku
11 czerwca 2023, godz. 8.00
  – kościół św. Krzyża w Nidzicy
2 lipca 2023, godz. 8.00 – kaplica w Opolu
16 lipca 2023, godz. 8.00 – kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
6 sierpnia 2023, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Szczecinie
20 sierpnia 2023, godz. 8.00 – kościół w Radomiu
10 września 2023, godz. 8.00 – kosciół Pokoju w Świdnicy
1 października 2023, godz. 8.00 – kościół św. Szczepana w Toruniu
22 października 2023, godz. 8.00 – kościół ap. Piotra i Pawła w Tychach
12 listopada 2023, godz. 8.00 – kościół w Wiśle-Czarne
26 listopada 2023, godz. 8.00 – kościół Opatrzności Bożej w Zgierzu
10 grudnia 2023, godz. 8.00 – kościół „Eben-Ezer” w Dzięgielowie
24 grudnia 2023, godz. 8.00 – kaplica w Białymstoku