Archiwum autora: admin

Apel o wzajemną troskę i modlitwę

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Diakonii Polskiej wystosowali apel o wzajemną troskę i modlitwę w kontekście przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Wezwali do przestrzegania epidemicznych zaleceń oraz odwołali się do dostępnych dla każdego obywatela szczepień.

Zmarł śp. ks. Dariusz Lik

Z przykrością informujemy, że 16 stycznia 2022 roku, w wieku 54 lat w Zielonej Górze w nocy zmarł po długiej walce z chorobą śp. ks. Dariusz Lik – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. „Bo przecież jam zawsze z tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały” (Ps 73, 23-24).

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 22 stycznia 2022 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11.00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Zielonej Górze (kościół Jezusowy). 

Śp. ks. Dariusz Lik urodził się 7 października 1967 roku w Szczecinie. W latach 1986-1991 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktyki przedordynacyjne odbywał w parafiach w Krakowie i Nowym Sączu. Po zdaniu I egzaminu kościelnego wraz z sześcioma magistrami teologii został ordynowany na księdza 24 lipca 1993 roku w Zabrzu. Ordynacji dokonał bp Jan Szarek, w asyście ks. Romana Miklera i ks. Piotra Gasia.

W latach 1993-1994 był wikariuszem parafii w Krakowie. Od lipca roku 1994 został mianowany wikariuszem parafii w Zielonej Górze. W roku 1997 został mianowany jej proboszczem-administratorem, a w roku 2004 wybrany na proboszcza parafii.

W latach 1998 – 2003 był proboszczem-administratorem parafii w Gorzowie Wlkp. W latach 1996-2008 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji wrocławskiej.

Śp. ks. Dariusz Lik przez kilka lat zmagał się z ciężką chorobą onkologiczną. Pozostawił żonę i córkę.

za: twitter.com/luteranie_wroc i luteranie.pl

 

Nowy Rok Pański 2022

Słowo Boże, które będzie nam przyświecać przez cały nadchodzący Rok Pański 2022 zaczerpnięte zostało z Ewangelii św. Jana. Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę (J 6,37). Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce postanowił, że tematy kolejnych lat będą nawiązały do głównych myśli Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Polsce. Zostało ono zaplanowane w Krakowie w roku 2023. Rok 2022 będzie poświęcony tematowi: Rok Jedności „Jedno Ciało – Duch Święty tworzy jedność”.

Łużyckie Dni Kościoła w Görlitz

Szczegółowy program Łużyckich Dni Kościoła podany zostanie pod koniec stycznia 2022 roku.

Strona internetowa Łużyckich Dni Kościoła >>>

Powiedz mi, w którą stronę mam iść !

W dniach 24-26. czerwca 2022 roku w Görlitz odbędą się Łużyckie Dni Kościoła. Mottem są słowa: o drogach (von wegen). Oznaczają one …

Czy nasze serca nie płonęły w nas dlatego, że do nas mówił?

I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli.I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego: Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: Co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, Bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu.

I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, Mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. (Ewangelia św. Łukasza 24, 13-35)

ks. Cezary Królewicz

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2021

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2021
XXII EKUMENICZNA EDYCJA POD HASŁEM „ŚWIECA, KTÓRA TWORZY POLSKĄ WIGILIĘ”

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz dwudziesty drugi organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Zapalona na naszym świątecznym stole świeca będzie konkretnym znakiem miłości, wrażliwości i otwartości na potrzeby bliźnich, szczególnie tych najmłodszych. Wskazuje na jedność i pokój, a jednocześnie przypomina nam o ludziach, którzy doświadczają biedy, cierpienia i wykluczenia.
W roku 2021 działania wspierające najmłodszych nabierają szczególnego znaczenia – czas świąteczny kolejny raz spędzać będziemy w sytuacji trwającej pandemii COVID-19, a jednocześnie na naszej wschodniej granicy wiele osób, w tym rodzin z małymi dziećmi oczekuje na rozwiązanie trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
Chcemy, by ten płomień świecy wigilijnej rozświetlił ludzką codzienność. Potrzebujemy wrażliwości na otaczające nas trudności i solidarności ze wszystkimi cierpiącymi i potrzebującymi wsparcia. Niech ta świeca będzie oznaką naszej gotowości do niesienia im pomocy. Niech jej płomień stanie się symbolem nadziei, życzliwości i dzielenia się dobrem.
Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczyna się w 1. Niedzielę Adwentu, 28 listopada. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, pomoc psychologiczną, zorganizowane formy wypoczynku oraz projekty międzypokoleniowe.
Akcja trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju. Nie obawiajmy się, że możemy za mało. To, co błahe, z pozoru może być początkiem zmian.
Zapalmy więc w Adwencie tę niewielką świecę, by dla potrzebujących dzieci dokonać rzeczy wielkich!

Wanda Falk Biskup                                                               bp Ryszard Bogusz
Dyrektor Generalny Diakonii Polskiej                               Prezes Diakonii Polskiej