Archiwum autora: admin

Punkt rejestracyjny dla uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu

19 maja 2022 r. we Wrocławiu otworzono trzeci z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Światową Federację Luterańską (ŚFL). W realizację tych działań włączyła się Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Wrocławskie centrum wsparcia finansowego powstało przy ul. Piłsudskiego 69/73, w Retro Office (wejście od ul. Wojciecha Bogusławskiego). W tym miejscu pomoc otrzyma 15 000 rodzin liczących około 45 000 osób.

Według aktualnych danych UNHCR od początku agresji Rosji na Ukrainę kraj ten opuściło 6,31 mln osób, z czego prawie 3,5 mln przybyło do Polski. Dlatego Służba Światu ŚFL  (LWF World Service) otwiera w Polsce sześć punktów doraźnej pomocy gotówkowej co zapewni  wsparcie najbardziej potrzebującym uchodźcom przez najbliższe trzy miesiące. Osoby i rodziny będą mogły zarejestrować się w jednym z ośrodków, co umożliwi im wypłacanie gotówki w bankach na terenie całego kraju. Centra będą również zapewniały wsparcie, obejmujące między innymi poradnictwo dla dzieci  doświadczających stresu pourazowego oraz pomoc dla ofiar przemocy na tle seksualnym i ze względu na płeć.

Informacje jak umówić się na spotkanie w jednym z punktów rejestracyjnych znajdują się na stronie UNHCR:

w języku polskimukraińskimangielskim.

Projekt jest prowadzony we współpracy z UNHCR, przy wsparciu  innych partnerów ŚFL m.in. Kościoła Szwecji, Diakonii Austriackiej, Corus International, Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Ameryce oraz Kerk in Actie.

O centrum wsparcia opowiada ks. Robert Sitarek z Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej

12. marca 2022 roku w Auli Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu odbyła się 15. sesja VI Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była ona sesją sprawozdawczą. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez ks. Cezarego Królewicza. W kazaniu nawiązującym do niedzieli Reminiscere i modlitwy Jezusa w Getsemane odnosząc się do aktualnej sytuacji ks. Królewicz zauważył m.in.: Dzisiaj w tak trudnej sytuacji życiowej bardzo wielu ludzi, ze wszech miar skomplikowanej rzeczywistości, nie tyle zagraża nam sen, bo ten spędza nam z oczu zarówno niekończąca się pandemia, drożyzna, ogromne deficyty demokracji jak i wreszcie trwająca wojna w Ukrainie. Bardziej zagraża nam obojętność jako swoista forma snu. Naszą potężną bronią przeciwko obojętności jest właśnie modlitwa i płynąca z niej wiara czynna w miłości. Modlitwa jest zatem dla nas orężem w walce z pokuszeniem. Na wstępie bp Waldemar Pytel wspomniał zmarłego w styczniu ks. Dariusza Lika proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Sprawozdania za rok 2021 rozpoczęły się od zaprezentowanego w formie multimedialnej sprawozdania Biskupa Diecezji.

Również sprawozdanie z parafialnej działalności diakonijnej przedstawione zostało w formie multimedialnej. Członkowie Synodu zapoznali się z wszystkimi pozostałymi sprawozdaniami poszczególnych duszpasterstw. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz preliminarz budżetowy na rok bieżący. Udzielono również absolutorium Radzie Diecezjalnej. W czasie obrad wręczono nagrody uczestniczkom konkursu Sola Scriptura pochodzącym z Parafii w Gorzowie Wielkopolskim. W wolnych wnioskach przekazane zostały m.in. zaproszenia do udziału: w Łużyckich Dniach Kościoła w dniach 24-26.06.2022 roku, które odbędą się w Görlitz, w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu oraz na obchody 500 lat Reformacji w Legnicy w dniach 15-18.09.2022 roku. Część członków Synodu Diecezji Wrocławskiej uczestniczyła w obradach poprzez transmisję online.

ks. Cezary Królewicz

Skarbonka Diakonijna 2022

W 1. niedzielę pasyjną Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce obchodzi Święto Diakonii. Z tej okazji Prezes i Dyrektor Diakonii Polskiej wystosowali swoje przesłanie. Wskazali w nim na wyzwania działalności diakonijnej, szczególnie odnosząc się do sytuacji wojny na Ukrainie. Podziękowali wszystkim zaangażowanym w działalność diakonijną na różnych przestrzeniach oraz zachęcili do udziału w ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna 2022.

„W tym roku dzień ten przypada w czasie niepewności, w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, kiedy trudno jest mówić o radości świętowania jako takiej. Sytuacja zmusza ludzi do porzucenia swych domów i ucieczki w bezpieczne miejsce” – napisali Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz, Dyrektor Generalna i Prezes Diakonii Polskiej, w swym przesłaniu na Święto Diakonii, które w tym roku przypadło 6 marca.

– podkreślili przedstawiciele Diakonii.

Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz podziękowali również wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie działalności pomocowej. „Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób – zarówno pracowników, jak i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających do osób w potrzebie. Nie byłaby również możliwa bez wsparcia finansowego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w każdej z tych przestrzeni!” – napisali.

Skarbonka Diakonijna

Dyrektor i prezes Diakonii Polskiej zachęcili także do udziału w ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna, która trwa przez cały czas pasyjny, a jej tegoroczne hasło brzmi „Czas miłosierdzia”. Zarówno idea, jak i hasło akcji mają swoje szczególne znaczenie zarówno w sytuacji trwającej cały czas pandemii COVID-19, jak i w obliczu wojny na Ukrainie i związanego z nią kryzysu uchodźczego. W Czasie Pasyjnym jesteśmy zachęcani do tego, aby na nowo zdefiniować to, co jest w życiu ważne i w co warto angażować swoją energię i swoje środki. „Zachęcamy do ograniczenia drobnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz uchodźców oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia” – czytamy w przesłaniu na Święto Diakonii.

Czytaj: Święto Diakonii 2022- przesłanie z Diakonii Polskiej

Plakat Skarbonki Diakonijnej 2022: Diakonia_skarbonka_plakat

Model skarbonki 2022: Diakonia_skarbonka_2022 model

Dane do wpłat: Dane do płatności bankowych i elektronicznych

Apel Biskupa Kościoła

Apel Biskupa Kościoła w sprawie agresji Rosji przeciwko Ukrainie

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec skierował apel z prośbą o modlitwę i wsparcie dla mieszkańców Ukrainy.

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje (Ps 62, 2).

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie

Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agresji Rosji na Ukrainę. Niepokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych sprzed ponad 80 lat, za naszą wschodnią granicą ponownie słychać strzały i bombardowania. Moje myśli płyną w kierunku mieszkańców Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie zagrożone.

Przede wszystkim chcę Was dzisiaj prosić o modlitwę, bo w Bogu jest uciszenie naszych dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga pokoju o działanie, o uciszenie naszego strachu i powstrzymanie wojny. Prośmy przez Jezusa Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, zatrzymanie inwazji oraz pokój między ludźmi. Prośmy też o otoczenie opieką wszystkich osób, które cierpią z powodu działań wojennych. Możemy zwracać się do Boga słowami zawartej w tym liście modlitwy, lecz potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy.

Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kontakty z mieszkańcami Ukrainy, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, współwyznawców. Dochodzą nas głosy, że część z nich szuka schronienia na miejscu, ale są też osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bezpieczne. Dlatego zwracam się do Was z apelem i prośbą o otwarcie Waszych parafii dla Sióstr i Braci z Ukrainy. Proszę o informację, które parafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy i zaoferować im opiekę w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić wsparcia tym, którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną.

W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu powierzamy wszystkie nasze troski i strach. Zmiłuj się Panie.

Wasz w Chrystusie

Bp Jerzy Samiec

Modlitwa

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju.

W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością i przemocą przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść rozgrywających się na całej Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas wszystkich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją i spraw, aby Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała do ludzkich serc i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia wojen budowali pokój.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas, jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie nawzajem i żyć w pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. Wlej w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami Twojego pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Apel o wsparcie dla Ukrainy

Apel o wsparcie dla Ukrainy w sytuacji konfliktu zbrojnego

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Diakonii Polskiej apelują o okazanie solidarności z Ukraińcami i Ukrainkami w związku z sytuacją konfliktu zbrojnego.

W sytuacji kiedy docierają do nas kolejne relacje o eskalacji napięć i rozpoczęciu działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie, o ofiarach śmiertelnych i ostrzeliwanych obiektach – nie możemy pozostać obojętni. Chcemy zapewnić naszych sąsiadów, że w kryzysowych momentach człowiek nie zostaje pozostawiony sam sobie.

Biskup Jerzy Samiec i Biskup Ryszard Bogusz zaapelowali wspólnie o składanie ofiar na realizację pomocowych projektów. Diakonia Polska pragnie reagować tam, gdzie będzie to możliwe. Z jednej strony ważne będzie zaopatrzenie centrów pomocowych na Ukrainie w żywność, środki higieniczne, materace, koce, śpiwory czy kuchnie polowe. Z drugiej strony – potrzeba przygotować i wyposażyć miejsca, w których uchodźcy mogliby znaleźć schronienie na terenie Polski. W dłuższej perspektywie niezbędne mogą okazać się również programy wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych – cała niełatwa sytuacja powoduje problemy ze zdrowiem, zwiększa stres i uczucie niepokoju.

„Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa to prawo każdego człowieka. Nie możemy więc pozostać obojętni na to, co dotyka naszych sąsiadów. Dlatego też chcemy wesprzeć tych, którzy znaleźli się w środku konfliktu i zmuszeni są podejmować decyzje, które wpłyną na dalsze życie zarówno ich samych, jak i ich najbliższych. Okażmy im wsparcie w tym trudnym czasie” – napisali biskupi.

Dla dania nadziei na lepsze jutro i stworzenia namiastki normalności liczy się każdy dar.

Zbiórka potrwa do dnia 30 kwietnia 2022. Dziękujemy za każdy dar serca! Każda wpłata ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej bezpośrednich odbiorców działań pomocowych.

Dane konta bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Ukraina

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay na www.diakonia.org.pl/darowizny

Treść całego pisma dostępna tutaj: Apel Ukraina