Nagroda im. dra Macieja Lisa

Podziel się

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek wręczył nagrodę im. doktora Macieja Lisa. Tegoroczną laureatką została dr Monika Zima-Parjaszewska – Prezeska Zarządu Głównego PSONI (Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną).

Nagroda ustanowiona została dla uczczenia jednego z założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Wręczający wyróżnienie Rzecznik Marcin Wiącek wspominał sylwetkę dra Macieja Lisa, którą najpełniej opisuje powtarzane przez niego motto: „tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas”. Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich od sześciu lat przyznawana jest osobom, które podzielają tak wyznaczony życiowy cel. Podkreślił to również bp Waldemar Pytel, gratulując nagrodzonej i jednocześnie dziękując Rzecznikowi za kontynuowanie tradycji przyznawania nagrody w auli ECDiE.

Dr Monika Zima-Parjaszewska zajmuje się sprawami osób z niepełnosprawnościami działając zawodowo i społecznie na rzecz ich pełnego włączenia do życia społecznego, walcząc o egzekwowanie w stosunku do nich praw człowieka i obywatela oraz wspierając ich w dążeniu do samostanowienia i niezależności. Jako prawnik stara się też o zastąpienie w Polsce instytucji ubezwłasnowolnienia na rzecz wspieranego podejmowania decyzji. Jest też współautorką programu szkolenia self-adwokatów – osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym imieniu, co skutkuje wzmocnieniem ich samooceny i rozwoju osobistego.

To tylko niektóre zasługi, które wyłoniły tegoroczną laureatkę Nagrody im. doktora Macieja Lisa. Uroczystość odbyła się 16 listopada 2021 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcia: ks. Paweł Meler

Related Images:


Podziel się