Łużyckie Dni Kościoła w Görlitz

Podziel się

W dniach 25-26 czerwca 2022 r. odbyły się Łużyckie Dni Kościoła – wydarzenie zorganizowane przez Kościół Berlina-Brandenburgii Śląskich Górnych Łużyc oraz Kościół Luterański Saksonii. W organizację spotkania zaangażowała się również bardzo mocno Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu. Trzy dni świąteczne, na które organizatorzy czekali trzy lata (ze względu na pandemię) upłynęły pod hasłem von Wegen – o drogach. Ewangeliczne nauczanie o wspólnej drodze uczniów i Chrystusa było motywem przewodnim rozważań, kazań i dyskusji towarzyszących Dniom Kościoła. Mimo zapowiadanego deszczu i burz dopisała nie tylko słoneczna pogoda. Spotkanie odbywało się w atmosferze radości, gościnności otwartości i pełnego zaangażowania uczestników. W sposób szczególny Dni Kościoła okazały się być nie tylko inicjatywą regionalną, ale nabrały charakteru otwarcie ekumenicznego, międzynarodowego i transgranicznego. Most na Nysie łączył oba państwa i części miasta, zapraszając Polaków do udziału w uroczystościach. Wśród wielu miejsc, stanowisk i paneli dyskusyjnych był czas na zacieśnianie relacji z przedstawicielami innych Kościołów i organizacji kościelnych.

Wśród gości specjalnych znaleźli się przedstawiciele Diecezji Wrocławskiej KEA. Biskup Waldemar Pytel wziął udział w części liturgicznej nabożeństwa inaugurującego Łużyckie Dni Kościoła i był jednym z zaproszonych gości do plenerowej rozmowy na temat pojednania, relacji polsko-niemieckich oraz wspólnego dziedzictwa Śląska oraz aktualnej sytuacji w społeczeństwie i Kościele.

Most na Nysie stał się miejscem spotkania z księdzem Cezarym Królewiczem, który opowiadał o polskich doświadczeniach związanych z podziałami społecznymi.

Podczas świątecznych dni nie mogło zabraknąć akcentów dobroczynnych. Swoje stoisko wystawił zespół Diakonii, której przewodził biskup senior Ryszard Bogusz.

Delegacja Kancelarii Biskupa Kościoła w osobach: Anna Wrzesińska i Paweł Matwiejczuk spotkała się m.in. z osobami zaangażowanymi we współpracę ekumeniczną w Kościele Berlina Brandenburgii Śląskich Górnych Łużyc ks. Justusem Werdinem i ks. dr Vladimirem Kmecem i Kościoła Luterańskiego Saksonii m.in. nadradcą kościelnym ks. Friedmannem Ohme oraz gośćmi ekumenicznymi z Czech, Węgier  i Słowacji.

Miniony już czas pozostawił miłe wspomnienie i nadzieję na jeszcze głębszą wspólnotę i radość przyszłorocznych Dni Kościoła w Norymberdze.

za: luteranie.pl

W dniach 24-26. czerwca 2022 roku w Görlitz odbyły się Łużyckie Dni Kościoła.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu włączyła się od samego początku do organizacji Łużyckich Dni Kościoła jesienią 2021 roku. Efektem tego był udział w licznych spotkaniach i dyskusjach w ramach przygotowań do Dni Kościoła oraz ich częściowa współorganizacja. Proboszcz lubańskiej Parafii Ewangelickiej prowadził na moście staromiejskim łączącym Zgorzelec z Görlitz dyskusję o partnerstwie Diecezji Wrocławskiej oraz Kościoła Ewangelickiego Śląskich Górnych Łużyc zapraszając do niej bpa seniora Ryszarda Bogusza. Prowadził również spotkanie o współczesnych podziałach w społeczeństwie i doświadczeniach w Polsce w tym zakresie. Współtworzył też modlitwę na rozpoczęcie i zakończenie bloków tematycznych na Moście Staromiejskim. Część bloków tematycznych tłumaczył. Ks. Cezary Królewicz wziął również udział w dwóch panelach dyskusyjnych w Starej Synagodze w Görlitz. Pierwszy zatytułowany „Kto tu właściwie mieszka?” – Tożsamości łużyckie, który prowadził ks. Jörg Michel. Dyskutowali: Dr. Lars-Arne Dannenberg z Königsbrück serbołużycki superintendent Christoph Rummel, Hodźij/Göda oraz ks. Cezary Królewicz delegowany do Rady Wspierającej Pracę Duszpasterską  wśród Łużyczan i Wendów Synodu Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Drugim panelem dyskusyjnym zatytułowanym „Za lasem nie ma nic więcej” – kościelne doświadczenia z pogranicza kierował również ks. Michel. Dyskutowali: ks. Christoph Otto z Eichwege, dr Hartmut Leipner z Cottbus, przedstawicielka Parafii Löbau-Zittau oraz ks. Cezary Królewicz. Lubańscy ewangelicy brali udział w licznych wydarzeniach i spotkaniach na terenie całego miasta Görlitz.

za: luban.luteranie.pl

Program >>>

Strona internetowa Łużyckich Dni Kościoła >>>

Related Images:


Podziel się