Wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej

Podziel się

12. marca 2022 roku w Auli Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu odbyła się 15. sesja VI Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była ona sesją sprawozdawczą. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez ks. Cezarego Królewicza. W kazaniu nawiązującym do niedzieli Reminiscere i modlitwy Jezusa w Getsemane odnosząc się do aktualnej sytuacji ks. Królewicz zauważył m.in.: Dzisiaj w tak trudnej sytuacji życiowej bardzo wielu ludzi, ze wszech miar skomplikowanej rzeczywistości, nie tyle zagraża nam sen, bo ten spędza nam z oczu zarówno niekończąca się pandemia, drożyzna, ogromne deficyty demokracji jak i wreszcie trwająca wojna w Ukrainie. Bardziej zagraża nam obojętność jako swoista forma snu. Naszą potężną bronią przeciwko obojętności jest właśnie modlitwa i płynąca z niej wiara czynna w miłości. Modlitwa jest zatem dla nas orężem w walce z pokuszeniem. Na wstępie bp Waldemar Pytel wspomniał zmarłego w styczniu ks. Dariusza Lika proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Sprawozdania za rok 2021 rozpoczęły się od zaprezentowanego w formie multimedialnej sprawozdania Biskupa Diecezji.

Również sprawozdanie z parafialnej działalności diakonijnej przedstawione zostało w formie multimedialnej. Członkowie Synodu zapoznali się z wszystkimi pozostałymi sprawozdaniami poszczególnych duszpasterstw. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz preliminarz budżetowy na rok bieżący. Udzielono również absolutorium Radzie Diecezjalnej. W czasie obrad wręczono nagrody uczestniczkom konkursu Sola Scriptura pochodzącym z Parafii w Gorzowie Wielkopolskim. W wolnych wnioskach przekazane zostały m.in. zaproszenia do udziału: w Łużyckich Dniach Kościoła w dniach 24-26.06.2022 roku, które odbędą się w Görlitz, w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu oraz na obchody 500 lat Reformacji w Legnicy w dniach 15-18.09.2022 roku. Część członków Synodu Diecezji Wrocławskiej uczestniczyła w obradach poprzez transmisję online.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się