Punkt rejestracyjny dla uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu

Podziel się

19 maja 2022 r. we Wrocławiu otworzono trzeci z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Światową Federację Luterańską (ŚFL). W realizację tych działań włączyła się Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Wrocławskie centrum wsparcia finansowego powstało przy ul. Piłsudskiego 69/73, w Retro Office (wejście od ul. Wojciecha Bogusławskiego). W tym miejscu pomoc otrzyma 15 000 rodzin liczących około 45 000 osób.

Według aktualnych danych UNHCR od początku agresji Rosji na Ukrainę kraj ten opuściło 6,31 mln osób, z czego prawie 3,5 mln przybyło do Polski. Dlatego Służba Światu ŚFL  (LWF World Service) otwiera w Polsce sześć punktów doraźnej pomocy gotówkowej co zapewni  wsparcie najbardziej potrzebującym uchodźcom przez najbliższe trzy miesiące. Osoby i rodziny będą mogły zarejestrować się w jednym z ośrodków, co umożliwi im wypłacanie gotówki w bankach na terenie całego kraju. Centra będą również zapewniały wsparcie, obejmujące między innymi poradnictwo dla dzieci  doświadczających stresu pourazowego oraz pomoc dla ofiar przemocy na tle seksualnym i ze względu na płeć.

Informacje jak umówić się na spotkanie w jednym z punktów rejestracyjnych znajdują się na stronie UNHCR:

w języku polskimukraińskimangielskim.

Projekt jest prowadzony we współpracy z UNHCR, przy wsparciu  innych partnerów ŚFL m.in. Kościoła Szwecji, Diakonii Austriackiej, Corus International, Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Ameryce oraz Kerk in Actie.

O centrum wsparcia opowiada ks. Robert Sitarek z Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Related Images:


Podziel się