Wrocławska Ekumenia

Podziel się

Dwa tygodnie wcześniej niż wynika to z oficjalnego kalendarza odbył się we Wrocławiu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumeniczne nabożeństwa odbywały się w dniach 8-15 stycznia, a więc jeszcze przed feriami zimowymi, które na Dolnym Śląsku rozpoczęły dzień później. Cały tydzień we wrocławskich kościołach odbywały się nabożeństwa, koncerty, wykłady, dyskusje nawiązujące do tegorocznego hasła przewodniego z Listu św. Pawła do Koryntian: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa.

Inauguracja odbyła się w rzymskokatolickim kościele św. Antoniego, gdzie kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz. Nic tak nie dyskredytowało i nie dyskredytuje chrześcijaństwa, nic tak nie poddaje w wątpliwość jego wartości i szczerości w oczach niewierzących, jak ów, z punktu widzenia Ewangelii Chrystusowej, wprost niezrozumiały duch niechęci, a czasem i nienawiści, który się rozwijał przy akompaniamencie obłudnych słów o miłości – powiedział, po czym dodał: – Miejmy nadzieję, że to jest już historyczna przeszłość!

Drugiego dnia miała miejsce ekumeniczna sesja, w czasie której przedstawiciele różnych wyznań próbowali odnieść się do tematu: „Przyjdę wkrótce. Pytanie o powrót Chrystusa.”

W naszym kościele nabożeństwo odbyło się w piątek 13 stycznia, a homilię wygłosił metropolita wrocławski kościoła rzymskokatolickiego abp Marcin Gołębiewski. Kilkakrotnie nawiązywał do ustaleń II Soboru Watykańskiego. – Sobór zwraca się do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, aby uczestniczyli w dziele ekumenicznym –mówił. – Widząc braki po drugiej stronie, winniśmy uświadomić sobie także własne braki i słabości – podkreślił arcybiskup. W czasie nabożeństwa z krótkim koncertem kolęd wystąpił Chór Nadzieja z parafii ewangelickiej w Drogomyślu.

Nabożeństwa ekumeniczne odbyły się także w kościele ewangelicko-metodystycznym, polskokatolickim, baptystycznym oraz ewangelicko-augsburskim Kościele Pamiątkowym im. króla Gustawa Adolfa na wrocławskim Sępolnie. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończył koncert z okazji prawosławnego Nowego Roku z udziałem, chórów i zespołów reprezentujących wrocławskie kościoły chrześcijańskie oraz Gminę Wyznaniową Żydowską.

za www.luteranie.org

 

no images were found

 

 

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz