Skarbonka Diakonijna 2024

Podziel się

PRZESŁANIE NA ŚWIĘTO DIAKONII 1. NIEDZIELA PASYJNA INVOCAVIT

Drogie Siostry i drodzy Bracia!
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób chcemy podziękować wszystkim za dotychczasowe diakonijne zaangażowanie i ofiarność. Dzięki temu wsparcie otrzymało wielu potrzebujących. Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób –pracowników i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających bezpośrednio do osób w potrzebie. Nie byłaby również możliwa bez wsparcia finansowego darczyńców.
Diakonia Polska od lat działa na rzecz pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Wspiera seniorów, osoby chore i z niepełnosprawnością, rodziny w trudnej sytuacji socjalnej. Odpowiada również na nowe wyzwania. W ostatnich latach, w związku z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej oraz wojną w Ukrainie, prowadzi również szereg projektów pomocowych na rzecz migrantów i uchodźców.
Co roku, w 1. Niedzielę Pasyjną, Diakonia Polska rozpoczyna ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna, którą prowadzi razem z organizacjami pomocowymi innych Kościołów: rzymskokatolickim Caritas, prawosławnym Eleos i reformowaną Diakonią. W tej akcji zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. To propozycja nowoczesnej formy postu. Post jest praktyką znaną od wieków. Szczególną wartość wydaje się jednak mieć właśnie współcześnie, w czasach wzrastającej konsumpcji, która powoduje nierówności i zagraża środowisku naturalnemu. To zaś przyczynia się do wykluczenia społecznego, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przymusowych migracji, napięć i niepokojów. Czasowe ograniczenie codziennej konsumpcji, czyli post ma wymiar zarówno refleksyjny, jak i praktyczny. Z jednej strony zwraca uwagę na potrzebę umiaru i solidarności z potrzebującymi. Z drugiej zaś może być dla kogoś cennym darem.
Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Skarbonka dobrego serca”. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

Related Images:


Podziel się