1,5 % dla Diakonii

Podziel się

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof humanitarnych, w tym uchodźcom.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dzięki temu podatnicy mają możliwość przekazania nam 1,5% swojego podatku dochodowego (do 2022 r. był to 1%).

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Każdy dar serca zmienia życie wielu osób, przynosi nadzieję i miłość. Dobro jest darem, które zmienia świat na lepsze i niesie pokój. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc, solidarność i bliskość drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym funduszom z 1,5% podatku Diakonia Polska udzieli pomocy potrzebującym dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom chorym, z niepełnosprawnością oraz znajdującym się w kryzysie. Podanie pomocnej dłoni drugiemu człowiekowi jest darem miłości bliźniego, Twoim darem.

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań!

W 2024 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym wsparcie psychoterapeutyczne;
 • dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;
 • programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • spotkania integracyjne i międzypokoleniowe;
 • programy pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Przekazując Diakonii 1,5% swojego podatku wspierasz z nami osoby w potrzebie: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Diakonia Polska) KRS 0000260697

  Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

  Aby przekazać 1,5% podatku za rok 2023, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT – zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów.

  Formularze podatkowe zawierają też dodatkowe rubryki, w których można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tych rubryk nie jest obowiązkowe.

  Wpisaną przez Państwa kwotę 1,5% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 • Do pobrania (pliki pdf):

Related Images:


Podziel się