W Świdnicy obradował Synod Diecezji Wrocławskiej

Podziel się

8. sesja V Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obradowała 3.10.2015 w Świdnicy. Rozpoczęło ją nabożeństwo spowiednio – komunijne w kościele Pokoju w czasie którego kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel.

Obrady odbyły się w Sali Rycerskiej Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Obecny był ks. bp Jerzy Samiec.

W związku ze śmiercią dra Maciej Lisa – członka Synodu Diecezji Wrocławskiej, na wakujące miejsce, zgodnie z przepisami kościelnymi, powołano Edgara Barcikowskiego, który złożył ślubowanie wobec Synodu. Bp Pytel odebrał ślubowanie i życzył błogosławieństwa Bożego w pełnieniu zaszczytnej funkcji członka Synodu.

Bp Pytel wspominał osobę dra Macieja Lisa, który oprócz bycia członkiem Synodu Diecezji pełnił funkcję kuratora Diecezji Wrocławskiej, kuratora wrocławskiej Parafii Ewangelickiej przy kościele Opatrzności Bożej oraz wiele innych bardzo ważnych funkcji w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz na rzecz całego społeczeństwa, głównie pełniąc funkcję rzecznika praw obywatelskich. WP_20151003_010xPo krótkim przypomnieniu sylwetki dra Macieja Lisa synod zaśpiewał pieśń Jam stęskniony oraz zmówiono modlitwę.

Bp Pytel poinformował o ustanowieniu Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Kandydatów do niej, jak mówił, mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Nagroda jest wyrazem szczególnego uznania za działalność dra Macieja Lisa. Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą. Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10.000 złotych brutto. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. O przyznaniu Nagrody zdecyduje kapituła, w skład której wchodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia oraz Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

WP_20151003_007xWyróżnienie zostanie wręczone przez  Rzecznika Praw Obywatelskich w obecności członków kapituły we Wrocławiu w dniu 16 listopada, tj. w rocznicę urodzin doktora Macieja Lisa.

Następnie bp Waldemar Pytel mówił o najważniejszych sprawach w życiu Diecezji Wrocławskiej od czasu poprzedniej sesji synodu. Były one uzupełniane wypowiedziami uczestników różnych spotkań i wydarzeń związanych z pracą w diecezji.

Synod wysłuchał wykładu ks. bpa Jerzego Samca na temat ordynacji kobiet. Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w której poruszano bardzo różne aspekty dotyczące ordynacji kobiet. Wykład i dyskusja były częścią wewnątrzkościelnej debaty odnoszącej się do tego zagadnienia.

Po wykładzie bp Jerzy Samiec prowadził wybory Kuratora Diecezji Wrocławskiej na wakujące stanowisko po śmierci dra Macieja Lisa. DSC01788Do wyborów zgłoszono dwie kandydatury: Aleksandra Ilgmana z Wrocławia oraz Katarzyny Bruzi z Wałbrzycha. Kandydaci zaprezentowali samych siebie w krótkiej prezentacji. Funkcję Kuratora Synod Diecezji Wrocławskiej powierzył na skutek wyborów Katarzynie Bruzi z Parafii w Wałbrzychu, gdzie pełni funkcję kuratora Parafii.

Synod zakończyły podziękowania i gratulacje bpa Waldemara Pytla dla Katarzyny Bruzi , modlitwa bpa Ryszarda Bogusza oraz błogosławieństwo bpa Jerzego Samca.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się

Dodaj komentarz