Archiwum miesiąca: luty 2012

W Niedzielę Invocavit rozpoczęła się akcja Skarbonka Diakonijna 2012

26 lutego 2012 roku w 1 niedzielę czasu pasyjnego (Postu), w niedzielę Invocavit, we wszystkich parafiach ewangelickich Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce rozpoczęta została w czasie nabożeństw akcja Skarbonka Diakonijna. Prowadzona jest ona przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego razem z rzymskokatolickim Caritas Polska, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.
Hasło tegorocznej akcji brzmi „Pomagam starszym”. Jest ono związane z ogłoszeniem przez Komisję Europejską Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 15 lutego odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, na której przedstawiciele poszczególnych organizacji tłumaczyli cele akcji.

– Osoby starsze borykają się z różnymi problemami: wykupywanie leków, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, samotność. Jest bardzo ważne, abyśmy o nich nie zapominali – mówiła Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– Chodzi o to, byśmy uczyli się pewnej wrażliwości, dostrzegali nie tylko swoje potrzeby, ale też innych – szczególnie starszych. Chcemy pokazać wartość więzi międzypokoleniowej – tłumaczył sekretarz generalny Caritas Polska ks. Zbigniew Sobolewski.

– Starsi to my – tyle, że jutro – zauważył ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos Kościoła Prawosławnego. – Jeśli spojrzymy na Pismo Święte, to zobaczymy, że opieka nad starszymi jest przejawem zdrowego chrześcijaństwa – przekonywał.

Akcja potrwa od pierwszej niedzieli pasyjnej do Wielkanocy. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos będą namawiać do rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozprowadziła do wszystkich parafii ewangelickich w Polsce łącznie 13 tys. skarbonek. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone m.in. na wspieranie projektów na rzecz aktywizacji osób starszych i łączenia pokoleń.

Niedziela Invocavit w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jest obchodzona jako Święto Diakonii.

za www.diakonia.org.pl

 

 

Related Images:

We Wrocławiu obradował Synod Diecezji

Nabożeństwem spowiednio-komunijnym w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu obrady rozpoczął Synod Diecezji Wrocławskiej V kadencji. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Tomasz Stawiak, a świeccy członkowie synodu złożyli ślubowanie. Po nabożeństwie obrady toczyły się w budynkach Parafii Ewangelickiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Zgromadzonych przywitał ks. biskup Ryszard Bogusz – zwierzchnik diecezji wrocławskiej.

Synod obradował w dwóch częściach: sprawozdawczej oraz wyborczej.

Członkowie Synodu otrzymali nowy, bogato ilustrowany, 120 stronnicowy Rocznik Diecezjalny za rok 2011.

 Na wstępie ks. bp Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie z działalności diecezji wrocławskiej w roku 2011. Sprawozdanie z działalności ewangelizacyjno-misyjnej przedstawił ks. Edwin Pech, z działalności diakonijnej ks. Robert Sitarek, z działalności młodzieżowej ks. Sebastian Kozieł. Informację o działalności Duszapasterstwa Więziennego przedstawił ks. Marcin Orawski.

W części wyborczej synod dokonał wyboru nowej Rady Diecezjalnej w dotychczasowym składzie. Kuratorem Diecezji został dr Maciej Lis z parafii we Wrocławiu, radcą duchownym ks. Waldemar Pytel z parafii w Świdnicy, a radcą świeckim Leopold Weinbrenner z parafii we Wrocławiu.

Delegatami Diecezji Wrocławskiej do Synodu Kościoła zostali wybrani: Katarzyna Luc (ponownie) z parafii w Szczecinie oraz Witold Grzesiak z parafii we Wrocławiu.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski

 

 

Related Images:

Świdnicka Ekumenia

Kościoły chrześcijańskie tworzą niezwykle bogaty tygiel rozmaitych tradycji, form pobożności i dogmatów. Choć pomiędzy poszczególnymi denominacjami można zazwyczaj wskazać wiele różnić, to od dłuższego czasu starają się one raczej szukać tego co łączy, niż tego, co dzieli.
Jednym z przykładów ekumenicznych działań są Tygodnie Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w czasie których wierni różnych Kościołów gromadzą się na wspólnej modlitwie. W tę inicjatywę od lat włącza się też Kościół Pokoju zapraszając pod swój dach ekumenicznych gości. W tym roku kaznodzieją w naszej świątyni był zwierzchnik diecezji świdnickiej, bp. prof. Ignacy Dec. W nabożeństwie, które odbyło się w piątek 20. stycznia, oprócz świdniczan, katolików i ewangelików, wzięli też udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej oraz wierni z Parafii Prawosławnej i Ewangelicko-Metodystycznej. Temat trzeciego dnia Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan poruszał kwestię cierpienia Jezusa Chrystusa, stąd w kazaniu bp. Dec wiele miejsca poświęcił temu zagadnieniu w naszym życiu. Przechodzenie przez różne doświadczenia jest elementem wspólnym dla wszystkich ludzi, także dla chrześcijan, bez względu na wyznanie. Właśnie w cierpieniu chrześcijanie różnych denominacji mogą znaleźć wspólny mianownik. I to nie tylko ze sobą nawzajem, ale i z Chrystusem, który „cierpiał za nas zostawiwszy nam przykład, abyśmy wstępowali w jego ślady”. Stąd właściwą postawą wobec cierpienia – zdaniem bp. Deca – jest pokora i cierpliwość, ale też z drugiej strony współczucie i gotowość niesienia wsparcia tym, którzy przechodzą przez jeszcze trudniejsze doświadczenia. W tej kwestii chrześcijanie mogą nieść pomoc sobie nawzajem bez względu na różnice teologiczne czy odmienne formy pobożności. Obyśmy mogli jak najwięcej doświadczać takich pozytywnych gestów w naszej codzienności.
Z kolei w niedzielny wieczór, duchowni i wierni różnych wyznań, spotkali się na wspólnej modlitwie w świdnickiej katedrze. Słowa pozdrowienia wygłosił ks. Waldemar Pytel, który cytując świąteczną ewangelię powiedział, że przypomina ona jedno ze spotkań Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami. Tam, wtedy Drzwi były zamknięte z obawy… przed Żydami. Jeszcze nie tak dawno zamykaliśmy drzwi naszych kościołów z obawy przed ludźmi innego wyznania. A jednak Jezus, jak mówi święty Jan, wszedł. Wtedy i dziś. Mimo zamkniętych drzwi Jezus wchodzi do środka! Bóg nie przestaje szukać człowieka i chce się z nim spotkać. Nawet gdy zamykamy się w swoim lęku, Bóg sam znajduje sposób, aby wyjść nam naprzeciw. Aby przekonać o swojej miłości i zaproponować przebaczenie grzechów, i przemienienie życia – mówił ks. W.Pytel.
za www.kosciolpokoju.pl

 

 

 

Related Images:

Wrocławska Ekumenia

Dwa tygodnie wcześniej niż wynika to z oficjalnego kalendarza odbył się we Wrocławiu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumeniczne nabożeństwa odbywały się w dniach 8-15 stycznia, a więc jeszcze przed feriami zimowymi, które na Dolnym Śląsku rozpoczęły dzień później. Cały tydzień we wrocławskich kościołach odbywały się nabożeństwa, koncerty, wykłady, dyskusje nawiązujące do tegorocznego hasła przewodniego z Listu św. Pawła do Koryntian: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa.

Inauguracja odbyła się w rzymskokatolickim kościele św. Antoniego, gdzie kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz. Nic tak nie dyskredytowało i nie dyskredytuje chrześcijaństwa, nic tak nie poddaje w wątpliwość jego wartości i szczerości w oczach niewierzących, jak ów, z punktu widzenia Ewangelii Chrystusowej, wprost niezrozumiały duch niechęci, a czasem i nienawiści, który się rozwijał przy akompaniamencie obłudnych słów o miłości – powiedział, po czym dodał: – Miejmy nadzieję, że to jest już historyczna przeszłość!

Drugiego dnia miała miejsce ekumeniczna sesja, w czasie której przedstawiciele różnych wyznań próbowali odnieść się do tematu: „Przyjdę wkrótce. Pytanie o powrót Chrystusa.”

W naszym kościele nabożeństwo odbyło się w piątek 13 stycznia, a homilię wygłosił metropolita wrocławski kościoła rzymskokatolickiego abp Marcin Gołębiewski. Kilkakrotnie nawiązywał do ustaleń II Soboru Watykańskiego. – Sobór zwraca się do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, aby uczestniczyli w dziele ekumenicznym –mówił. – Widząc braki po drugiej stronie, winniśmy uświadomić sobie także własne braki i słabości – podkreślił arcybiskup. W czasie nabożeństwa z krótkim koncertem kolęd wystąpił Chór Nadzieja z parafii ewangelickiej w Drogomyślu.

Nabożeństwa ekumeniczne odbyły się także w kościele ewangelicko-metodystycznym, polskokatolickim, baptystycznym oraz ewangelicko-augsburskim Kościele Pamiątkowym im. króla Gustawa Adolfa na wrocławskim Sępolnie. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończył koncert z okazji prawosławnego Nowego Roku z udziałem, chórów i zespołów reprezentujących wrocławskie kościoły chrześcijańskie oraz Gminę Wyznaniową Żydowską.

za www.luteranie.org

 

no images were found

 

 

Related Images: