We Wrocławiu obradował Synod Diecezji

Podziel się

Nabożeństwem spowiednio-komunijnym w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu obrady rozpoczął Synod Diecezji Wrocławskiej V kadencji. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Tomasz Stawiak, a świeccy członkowie synodu złożyli ślubowanie. Po nabożeństwie obrady toczyły się w budynkach Parafii Ewangelickiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Zgromadzonych przywitał ks. biskup Ryszard Bogusz – zwierzchnik diecezji wrocławskiej.

Synod obradował w dwóch częściach: sprawozdawczej oraz wyborczej.

Członkowie Synodu otrzymali nowy, bogato ilustrowany, 120 stronnicowy Rocznik Diecezjalny za rok 2011.

 Na wstępie ks. bp Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie z działalności diecezji wrocławskiej w roku 2011. Sprawozdanie z działalności ewangelizacyjno-misyjnej przedstawił ks. Edwin Pech, z działalności diakonijnej ks. Robert Sitarek, z działalności młodzieżowej ks. Sebastian Kozieł. Informację o działalności Duszapasterstwa Więziennego przedstawił ks. Marcin Orawski.

W części wyborczej synod dokonał wyboru nowej Rady Diecezjalnej w dotychczasowym składzie. Kuratorem Diecezji został dr Maciej Lis z parafii we Wrocławiu, radcą duchownym ks. Waldemar Pytel z parafii w Świdnicy, a radcą świeckim Leopold Weinbrenner z parafii we Wrocławiu.

Delegatami Diecezji Wrocławskiej do Synodu Kościoła zostali wybrani: Katarzyna Luc (ponownie) z parafii w Szczecinie oraz Witold Grzesiak z parafii we Wrocławiu.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski

 

 

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz