We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

Podziel się

3. marca 2018 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obrady 4. sesji rozpoczęło nabożeństwo w kościele Opatrzności Bożej, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Tomasz Stawiak z Jawora. Następnie obrady toczyły się w Kamienicy pod Aniołami – budynku tuż przy kościele. Sesja poświęcona była głównie w swojej części sprawozdawczej życiu Diecezji Wrocławskiej w roku 2017. Był to przegląd wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia Reformacji zarówno w skali diecezjalnej jak i pojedynczych Parafii. Sprawozdanie o stanie Diecezji przedstawił bp Waldemar Pytel. W uzupełnieniu zaprezentowany został fragment filmu z wypowiedzią prezydenta miasta Dutkiewicza Rafała Dutkiewicza, który z uznaniem podsumował obchody Roku Reformacji we Wrocławiu odnosząc je do bardzo dobrej codziennej współpracy miasta z ewangelikami.Następnie duszpasterze odpowiedzialni za ewangelizację i misję, diakonię, młodzież i więziennictwo zaprezentowali swoje sprawozdania. Sprawozdanie z działalności diakonijnej uzupełnione zostało filmem o realizacji projektu tzw. Kącika Babci i Dziadka w prowadzonym przez Diakonię Domu Opieki Samarytanin we Wrocławiu. Kącik powstał we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej – Porozumienie bez barier.Bp Pytel złożył diakon Izabeli Sikorze podziękowanie w imieniu synodu za jej dotychczasową służbę duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego w związku z przejęciem tych obowiązków przez ks. Pawła Melera – wikariusza diecezji. Synod przyjął sprawozdanie finansowe diecezji za rok 2017 oraz uchwalił preliminarz budżetowy na rok 2018. Synod udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej za rok 2017. Bp Waldemar Pytel oraz członkowie Rady Diecezjalnej zapoznali synod ze stanem realizacji uchwały podjętej jesienią przez Synod Diecezji Wrocławskiej, a dotyczącej wyboru audytora do przeprowadzenia kontroli w ECDiE we Wrocławiu. Wszyscy członkowie synodu diecezji otrzymali nowy, jak zwykle bogato ilustrowany Rocznik Diecezjalny. Na jego łamach znalazły się również prezentowane w czasie obrad sprawozdania z życia diecezji, poszczególnych duszpasterstw, aktualne dane teleadresowe Parafii oraz obszerne sprawozdanie z życia Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz