Jubileusz 500. lat Reformacji na Śląsku

Podziel się

Pamięć i tożsamość

Miniony rok był w naszym Kościele Rokiem Reformacji, a obecny ogłoszony został Rokiem Świadectwa Kościoła.

Główne obchody związane z Jubileuszem 500. lat Reformacji przeszły do historii, ale właśnie ze względu na świadectwo swojej tożsamości i pamięci, diecezja wrocławska kontynuowała świętowanie jubileuszu i podkreślała znaczenie i wartość Reformacji dla Śląska.

1 i 2 czerwca w Jaworze odbywały się obchody Jubileuszu 500. lat Reformacji na Śląsku.

Miejsce uroczystości było nieprzypadkowe. Niedaleko jaworskiego Kościoła Pokoju, w gminie Świerzawa, znajduje się miejscowość Nowy Kościół, gdzie uczeń Marcina Lutra – Melchior Hoffman wygłosił pierwsze kazanie w duchu Reformacji. Ten moment uznaje się za początek odnowy religijnej na Śląsku.

Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się konferencją naukową w jaworskim Muzeum Regionalnym. Swoje prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Piotr Oszczanowski (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Grzegorz Grajewski (Narodowy Instytut Dziedzictwa), dr Stephan Adelhord (Berlin / Świdnica) oraz dr inż. arch. Ulrich Schaaf (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Drugiego dnia odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec. Licznie zgromadzonych gości przywitał w Kościele Pokoju biskup Waldemar Pytel wraz z ks. Tomaszem Stawiakiem.

W nabożeństwie uczestniczyli duchowni diecezjalni, zwierzchnik diecezji legnickiej Kościoła rzymskokatolickiego – biskup Zbigniew Kiernikowski, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – Ulrike Knotz, przedstawicie władz państwowych i samorządowych oraz licznie zgromadzeni wierni z Polski i Niemiec.

Nabożeństwo było tylko jednym z wydarzeń przewidzianych tego dnia. W dalszej części biskup Waldemar Pytel, wspólnie z innymi obecnymi duchownymi, dokonał odsłonięcia obelisku z pamiątkową tablicą w miejscu wspomnianego pierwszego ewangelickiego kazania.

Podczas uroczystości obecny był burmistrz miasta i gminy Świerzawa, a muzyczną oprawę zapewnił chór parafii ewangelickiej w Wiśle.

Zwieńczeniem obchodów były utwory świdnickiego pastora i zarazem kompozytora Benjamina Schmolcka. Dzieła te, wraz z innymi kompozycjami zakorzenionymi w ideach Reformacji, zaprezentowane zostały przez p. Macieja Armańskiego, który zasiadł za organami jaworskiego Kościoła Pokoju oraz Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna pod batutą Piotra Sikory.

Obchody zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Tekst: ks. Paweł Meler

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz