Jubileusz 30-lecia Ordynacji ks. Waldemara Szczugieła

Podziel się

„Oto, Bóg zbawieniem moim!

Zaufam i nie będę się lękał:

gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią

moją, i zbawieniem moim” Izajasz 12, 2

27 września 2014 roku w kościele Zbawiciela w Wałbrzychu odbyło się nabożeństwo dziękczynne z okazji jubileuszu 30-lecia ordynacji księdza Waldemara Szczugieła. Przybyło 11 duchownych z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Polski i Niemiec oraz duchowni z kościoła Rzymsko-Katolickiego z Wałbrzycha i Świdnicy oraz Prezydent miasta Wałbrzycha. Kazanie wygłosił biskup Diecezji Wrocławskiej, Ryszard Bogusz. Liturgię poprowadzili wspólnie zaproszeni księża. Każdy z księży wspominał ważną rolę Jubilata w służbie Bogu i ludziom, a także wkład, który wniósł w scalanie społeczności wałbrzyskich luteran pochodzących przecież z tak różnych miejsc i środowisk, niosąc również pomoc wałbrzyszanom spoza kościoła ewangelickiego.

Nawiązując do słów Izajasza, my parafianie bardzo dziękujemy naszemu księdzu Waldemarowi Szczugiełowi za okazanie wielkiego zaufania Bogu w ciągu 30 lat swojego działania duszpasterskiego, w którym udało się zdziałać tak wiele i w tak wiele ludzkich serc wlać miłość Boga.

„Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.”  Mt. 16,24

Ten kto sam wie jak ciężko nieść swój krzyż, wie jak pomóc nieść go innym. 30 lat dobrych owoców pracy duszpasterskiej świadczyć musi o doświadczeniu w niesieniu swego krzyża.

Rada Parafialna i Parafianie z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz