Ksiądz Waldemar Pytel biskupem elektem diecezji wrocławskiej

Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w trakcie jesiennej sesji w Międzyzdrojach dokonał wyboru ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy na urząd biskupa diecezjalnego. Procedurze wyborczej w dniu 25 października 2014 roku przewodniczył Biskup Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ksiądz Pytel zastąpi dotychczasowego zwierzchnika diecezji bp. Ryszarda Bogusza, który nie kandydował na kolejną kadencję.

Ksiądz Waldemar Pytel został wcześniej wybrany jako kandydat na urząd biskupa przez konferencję duchownych diecezji wrocławskiej. Głosowanie było tajne i odbyło się w 22 września 2014 roku. Zgodnie z prawem synod diecezjalny mógł zgłosić jeszcze kandydatury innych księży, ale delegaci nie skorzystali z tego prawa. Kandydat musiał otrzymać co najmniej 51% głosów. Prowadzący wybory bp Samiec przedstawił na wstępie procedurę wyborczą wynikającą z regulaminu wyborów biskupa diecezji. Powołano komisję skrutacyjną i dokładnie sprawdzono listę uprawnionych do głosowania delegatów. Następnie ks. Waldemar Pytel przybliżył członkom Synodu swoją osobę oraz przedstawił wizję swojej służby. Odpowiadał również na pytania członków Synodu.

Po zakończeniu tej części sekretarz części wyborczej Synodu rozdał karty do głosowania i przystąpiono do wyborów. Wzięło w nich udział 45 uprawnionych delegatów. 40 zagłosowało za kandydatem, 5 wstrzymało się od głosu. W związku z powyższym ks. Waldemar Pytel został biskupem – elektem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Biskupowi elektowi przekazywano następnie gratulacje.

Obecny zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej – bp Ryszard Bogusz – pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na  ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa diecezji wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy. Data oraz miejsce uroczystości będą ustalone i podane w późniejszym terminie.

Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”.    Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.   W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego.   Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005 – 2007. Natomiast w latach 1995 – 1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.   Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Został on nagrodzony – między innymi – następującymi wyróżnieniami:

  • Nagrodą Miasta Świdnicy za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury,
  • Nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w RP za osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
  • statuetką Orła Powiatu Świdnickiego,
  • Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej – nadanym przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa

Jest organizatorem imprez muzycznych o międzynarodowym charakterze, np. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego.   Ks. Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

Tekst: ks. Cezary Królewicz oraz www.bik.luteranie.pl   www.luteranie.pl

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski, ks. Cezary Królewicz

Dodaj komentarz