Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu

Podziel się

Serdecznie zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Festiwalu Kultury Protestanckiej. Głównym motywem Festiwalu będzie RADOŚĆ w wymiarze teologicznym, społecznym i kulturowym. Wybrany temat będzie stanowić wkład w szeroką dyskusję o postawach społecznych i międzyludzkich relacjach we współczesnym świecie. Wierzymy, że będzie głosem znaczącym, łączącym różne poglądy, przekonania i wartości.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w dniach 19-25 maja. Znajdą się wśród nich koncerty, spacery śladami świadków pojednania, panele dyskusyjne, wystawy, przedstawienia dla dzieci i imprezy rodzinne.

W szczególny sposób zapraszamy na nabożeństwo inaugurujące FKP w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Opatrzności Bożej w niedzielę 19 maja, konferencję i rozmowę biskupów seniorów o radości w poniedziałek 20 maja w EWST i Oratorium Marianum UWr oraz Rodzinny Festyn Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.

Do najbardziej znaczących wydarzeń tegorocznego FKP można zaliczyć również Mszę h-moll J. S. Bacha w Narodowym Forum Muzyki, której wykonanie odbędzie się 22 maja.

Głównymi organizatorami IX FKP jest Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu. We współorganizacji Festiwalu udział biorą również takie instytucje jak Uniwersytet Wrocławski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Narodowe Forum Muzyki czy Kościół Chrześcijan Baptystów.

Patronat honorowy nad IX FKP objęli: Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Waldemar Pytel, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Patronat medialny: Polskie Radio Wrocław, Radio RAM, Gazeta Wyborcza, www.wroclaw.pl, Ewangelicy.pl, Ekumenizm.pl, Kosciol.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji Festiwalu. Dokładny program jest dostępny na stronie internetowej www.fkp.wroclaw.pl.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz