Święto Parafialne w Nowej Rudzie

Podziel się

1 czerwca 2019 roku grupa naszych Parafian z Wałbrzycha wybrała się do filiału wałbrzyskiej parafii w Nowej Rudzie na kolejne święto parafialne. Rozpoczęło się ono uroczystym nabożeństwem z okazji Święta Wniebowstąpienia Pańskiego, które uświetnił występ grupy młodych chórzystów z Lubania. Chórek młodzieżowy zaprezentował 3 pieśni. Do śpiewania jednej z nich Chórek zachęcił zgromadzonych na nabożeństwie. Była to pieśń ks. Martina Behma z Lubania przetłumaczona na j. polski i opracowana przez pastorową Królewicz, która również grała na organach w czasie nabożeństwa. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Cezary Królewicz. Na kanwie tekstu z Dziejów Apostolskich powiedział m.in.:

Biblijny przekaz o wstępującym do nieba Jezusie lub też Jezusa wchodzącego do domu przy zamkniętych drzwiach, budzą szczególne zaciekawienie dzieci w czasie szkółki niedzielnej lub lekcji nauczania kościelnego. Dobrany odpowiednio do wieku dziecka przekaz, przez prowadzącego lekcję, potrafi rozbudzić jego wyobraźnię i stworzyć obraz tego wydarzenia na całe życie. Dodany do tego obrazek jedynie nóg Jezusa, umieszczonych przez budowniczych w sklepieniu kościoła w Sorkwitach na Mazurach, powoduje dodatkowo szczególne zaciekawienie. I gdyby pozostać jedynie w sferze takich obrazów, aby oddać istotę wydarzenia jakim było Wniebowstąpienie Pańskie, to byłoby ono już bardzo „medialne”.

Skupienie się jednak tylko na takim aspekcie byłoby dalece nie wystarczające. Wszak nie o zewnętrzną formę i opis wydarzenia z Góry Oliwnej chodzi, ale o coś, co ono niesie z sobą i wyrażone zostało w słowach Jezusa. Najpierw przykazał On swoim uczniom, aby pozostali w Jerozolimie, gdyż ochrzczeni zostaną Duchem Świętym, którego dar wkrótce otrzymają. Nie rozumiejący słów myślą, że chodzi o odbudowanie królestwa Izraela. Otrzymują jednak polecenie od swojego Nauczyciela. Mieli iść jako Jego wysłannicy na cały świat i głosić Ewangelię. Niezbędna będzie im w tym dziele ewangelizacji i misji moc Ducha Świętego. Nakaz chrzestny, który jest zarazem nakazem misyjnym skierowany przez Jezusa do swoich uczniów brzmi jednoznacznie: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.”

Wśród nas byli również ks. radca Edwin Pech z Małżonką oraz Parafianie z Karpacza.

Po nabożeństwie wszyscy udaliśmy się do ośrodka „Harenda” w Ludwikowicach Kłodzkich, który położony jest w przepięknej scenerii przyrody. Piękna pogoda i uroki tego właśnie miejsca przysporzyły nam wielu niezapomnianych wrażeń. Usiedliśmy wspólnie przy stołach na świeżym powietrzu i raczyliśmy się kiełbaskami z grilla, ciastem i kawą. Wspólne rozmowy i czas spędzony tam pozwolił nam bliżej poznać się wzajemnie i zintegrować. Najmłodszy uczestnik – Miłosz wraz z babcią wybrali się na rower wodny i nawet zepsuty sprzęt nie pozbawił ich dobrego humoru.

Zorganizowania tej imprezy podjęli się p. Krystyna Bałon z Nowej Rudy i pan Sebastian Garwol, za co serdecznie wszyscy im dziękujemy.

Tekst: Jolanta Sikora

Zdjęcia: Sebastian Garwol

Related Images:


Podziel się