Święto Parafialne w Lubaniu

Podziel się

W niedzielę 4. czerwca 2017 roku w dniu Święta Zesłania Ducha Świętego Parafia Ewangelicka w Lubaniu obchodziła po raz kolejny swoje Święto Parafialne. Rozpoczęło się tradycyjnie nabożeństwem w czasie którego kazanie wygłosiła ks. Jadwiga Mahling z partnerskiej Parafii Ewangelickiej w Schleife/Slepo. Ks. Mahling powiedziała m.in.:

I tak zwiastujemy o Bożym miłosierdziu w naszej parafii w Slepo/Schleife, jak to już robili nasi ojcowie i matki i ich ojcowie i matki. Także podobnie jak wy zwiastujecie Słowo Boże, kochani Parafianie, tutaj w Lubaniu. Bo z Bożej Łaski jesteście już ponad 10 lat samodzielną parafią ewangelicką tutaj w mieście w Lubaniu. I potrzebujemy was! Potrzebujemy głosu ewangelickiego tutaj w Polsce! Wy jesteście mostem kultury polskiej i niemieckiej: Bo tutaj u was się spotyka historia i przyszłość. Wy jesteście ważnymi dla nas, także wasze życie jako mniejszości wyznaniowej w Polsce nie zawsze jest łatwe. Ale Jezus mówił: Wysyłam do was Pocieszyciela. On powie wam także, co przyniesie przyszłość: I tak dostajemy naszą przyszłość z ręki Bożej. Od Ducha Świętego. On woła nas wszystkich do kościoła swojego: wtedy, teraz i jutro. I dlatego są Zielone Świątki  – urodziny kościoła. W Polsce także w Niemczech, ale  także na całym świecie i życzy nam wszystkim: Wesołych świąt!

Po kazaniu zaśpiewano pieśń ks. Martina Behma pochodzącego z Lubania, wieloletniego duszpasterza lubańskich ewangelików przy dawnym kościele św. Trójcy z którego do dziś pozostała tylko tzw. Wieża Trynitarska. Pieśń „Wie lieblich ist der Maien” na j. polski przełożyła i muzycznie opracowała Magdalena Królewicz w związku z Jubileuszem 500 lat Reformacji. Pełny tekst tej pieśni:

O jakże jest uroczym

miesiącem dla nas maj.

Kwitnieniem radujący,

szczodrości Bożej dar.

Zwierzęta są wesołe,

na łąki mogą wejść,

a ptaki śpiewające

zanoszą Bogu cześć.

O Panie Tobie chwała

za takie dary Twe.

Kwitnienie owoc daje,

pożytkiem staje się.

W Twych rękach Twoja władza

i wielka dobroć Twa.

To one oddalają

zniszczenia, mróz i grad.

O Panie zaświeć słońce

w ciemnościach naszych serc,

a radość w Duchu Świętym

niech naszą stanie się.

By wielkie mieć pragnienie

przy Słowie Twoim trwać,

co w Krzyżu nas pokrzepia,

do nieba wiedzie bram.

Imieniu Twemu chwałę

niech niesie praca ma.

Niech ona w Duchu Świętym

owocnym być mi da.

I pozwól wzrastać kwiatom

wszelakich moich cnót,

bym nie był odrzucony,

lecz bym się ostać mógł.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Parafialnego, aby przy tradycyjnie smażonej jajecznicy i innych przysmakach spędzić popołudnie. Ks. Jadwiga Mahling opowiadała o swojej Parafii, o jej codziennych troskach i radościach, o pracy duszpasterskiej i chórach parafialnych. Powiedziała również o problemach ostatnich lat związanych w koniecznością wysiedlenia części ludności w związku z planowanym poszerzeniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego przez koncern Vattenfall. Rozmawiano też o uroczystościach Jubileuszu 500 lat Reformacji w Diecezji Wrocławskiej, które już się odbyły oraz o tych, które jeszcze się odbędą. Parafia w Lubaniu początkiem września udostępni we wnętrzu swojego kościoła parafialnego wystawę: „500 lat protestantyzmu na Śląsku”. Będzie ona połączona z prezentacją prac konserwatorskich dokonanych w kościele. Planowany jest też cykl wykładów i koncertów towarzyszących tej wystawie. Natomiast 30 września w Bogatyni odbędą się uroczystości Roku Reformacji połączone z poświęceniem tamtejszego kościoła ewangelickiego po jego remoncie i nadaniu mu imienia. Przewidziane jest seminarium tematyczne oraz wycieczka do Zittau.

Na zakończeni zaplanowano już następne Święto Parafialne w Lubaniu w roku 2018.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz