Modlitwa ekumeniczne w Görlitz

Podziel się

3 czerwca 2017 roku w przededniu Świąt Zesłania Ducha Świętego do wspólnej ekumenicznej modlitwy zaprosił ks. Martin Herche. Modlitwa odbyła się w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz. Przybyli na nią biskupi oraz wierni i duchowni kościołów chrześcijańskich. Z Berlina przybył ks. bp Markus Dröge – zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc, z Görlitz ks. bp Wolfgang Ipolt – zwierzchnik Diecezji Görlitz Kościoła Rzymskokatolickiego, z Legnicy bp Zbigniew Kiernikowski – zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego

oraz z Wrocławia ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Kazanie wygłosił bp Markus Dröge (tekst kazania >>>). Śpiewały chóry: Chór Katedralny z Görlitz, Chór z kościoła Marcina Lutra w Görlitz, Chór z Parafii Zgorzelec-Ujazd oraz z Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Modlitwy przyczynne zmawiali przedstawiciele kościoła ewangelickiego i rzymskokatolickiego. W zadumie biskupi wyrazili refleksję dotyczącą Jubileuszu 500 lat Reformacji w słowach:

Tak, jak wspólne upamiętnienie Reformacji w roku 2017 wyraża radość i wdzięczność, należy też pozwolić chrześcijańskim ewangelikom i katolikom na wyrażenie bólu, zawodu i zranienia, winy i grzechu w związku z przywoływanymi historycznymi postaciami i wydarzeniami. … W XVI wieku katolicy i protestanci nie tylko często opacznie rozumieli swoich adwersarzy, ale i prześmiewczo i karykaturalnie prezentowali ich poglądy, mając na celu ich ośmieszenie. Łamali przy tym stale przykazanie zakazujące dawania świadectwa przeciw bliźniemu. Protestanci i katolicy często skupiali się na tym, co ich dzieli, zamiast patrzeć na to, co jednoczy. Akceptowali powiązanie Ewangelii z interesami politycznymi i ekonomicznymi panujących. Ich błędy doprowadziły do śmierci setek tysięcy ludzi. Rozdzielano rodziny, wielu ludzi pojmano i torturowano, toczono wojny, sprzeniewierzając się zasadom religii i wiary. Doprowadziło to do cierpień wielu ludzi i podważyło wiarygodność Ewangelii, czego konsekwencje odczuwalne są do dziś. Głęboko ubolewamy nad złem, które katolicy i protestanci uczynili sobie nawzajem.”

 

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz