Ks. Marcin Orawski proboszczem we Wrocławiu

Podziel się

W niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 2017 r.  biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel wprowadził księdza Marcin Orawskiego w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Asystentami ceremonii byli: biskup Ryszard Bogusz, dotychczasowy proboszcz oraz ewangelicki biskup wojskowy płk Mirosław Wola. Wśród gości, oprócz duchownych Kościoła luterańskiego i parafian, byli przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, baptystycznego, a także  reprezentant gminy żydowskiej.

Nowy proboszcz został wybrany przez zgromadzenie parafialne 26 lutego 2017 r., a następnie zatwierdzony przez konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 23 marca. Ksiądz Orawski przejmuje administrowanie parafią od biskupa Ryszarda Bogusza, który z dniem 1 lipca br. przechodzi na emeryturę.

Ksiądz Marcin Orawski ma 47 lat, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z rodziny od pokoleń związanej z Kościołem ewangelickim. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1996 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. „Fenomenologia Świętości w ujęciu Rudolfa Otto”. Następnie został skierowany na praktykę kościelną do parafii w Skoczowie, a po niej w Bielsku Białej. Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – 1 lutego 1998 roku – otrzymał delegację do służby wikariackiej w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na stanowisko drugiego proboszcza.
Oprócz służby w parafii, od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.
Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.
W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej przydzieliła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu ubiegłego roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na delegata do kolejnej kadencji Synodu Kościoła.
W marcu 2017 roku synod diecezji wrocławskiej wybrał go radcą diecezjalnym, czyli zastępcą biskupa diecezjalnego.

za: www.luteranie.org.pl

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz