Archiwum miesiąca: czerwiec 2017

Ks. Marcin Orawski proboszczem we Wrocławiu

W niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 2017 r.  biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel wprowadził księdza Marcin Orawskiego w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Asystentami ceremonii byli: biskup Ryszard Bogusz, dotychczasowy proboszcz oraz ewangelicki biskup wojskowy płk Mirosław Wola. Wśród gości, oprócz duchownych Kościoła luterańskiego i parafian, byli przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, baptystycznego, a także  reprezentant gminy żydowskiej.

Nowy proboszcz został wybrany przez zgromadzenie parafialne 26 lutego 2017 r., a następnie zatwierdzony przez konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 23 marca. Ksiądz Orawski przejmuje administrowanie parafią od biskupa Ryszarda Bogusza, który z dniem 1 lipca br. przechodzi na emeryturę.

Ksiądz Marcin Orawski ma 47 lat, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z rodziny od pokoleń związanej z Kościołem ewangelickim. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1996 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. „Fenomenologia Świętości w ujęciu Rudolfa Otto”. Następnie został skierowany na praktykę kościelną do parafii w Skoczowie, a po niej w Bielsku Białej. Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – 1 lutego 1998 roku – otrzymał delegację do służby wikariackiej w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na stanowisko drugiego proboszcza.
Oprócz służby w parafii, od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.
Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.
W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej przydzieliła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu ubiegłego roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na delegata do kolejnej kadencji Synodu Kościoła.
W marcu 2017 roku synod diecezji wrocławskiej wybrał go radcą diecezjalnym, czyli zastępcą biskupa diecezjalnego.

za: www.luteranie.org.pl

Related Images:

Święto Parafialne w Lubaniu

W niedzielę 4. czerwca 2017 roku w dniu Święta Zesłania Ducha Świętego Parafia Ewangelicka w Lubaniu obchodziła po raz kolejny swoje Święto Parafialne. Rozpoczęło się tradycyjnie nabożeństwem w czasie którego kazanie wygłosiła ks. Jadwiga Mahling z partnerskiej Parafii Ewangelickiej w Schleife/Slepo. Ks. Mahling powiedziała m.in.:

I tak zwiastujemy o Bożym miłosierdziu w naszej parafii w Slepo/Schleife, jak to już robili nasi ojcowie i matki i ich ojcowie i matki. Także podobnie jak wy zwiastujecie Słowo Boże, kochani Parafianie, tutaj w Lubaniu. Bo z Bożej Łaski jesteście już ponad 10 lat samodzielną parafią ewangelicką tutaj w mieście w Lubaniu. I potrzebujemy was! Potrzebujemy głosu ewangelickiego tutaj w Polsce! Wy jesteście mostem kultury polskiej i niemieckiej: Bo tutaj u was się spotyka historia i przyszłość. Wy jesteście ważnymi dla nas, także wasze życie jako mniejszości wyznaniowej w Polsce nie zawsze jest łatwe. Ale Jezus mówił: Wysyłam do was Pocieszyciela. On powie wam także, co przyniesie przyszłość: I tak dostajemy naszą przyszłość z ręki Bożej. Od Ducha Świętego. On woła nas wszystkich do kościoła swojego: wtedy, teraz i jutro. I dlatego są Zielone Świątki  – urodziny kościoła. W Polsce także w Niemczech, ale  także na całym świecie i życzy nam wszystkim: Wesołych świąt!

Po kazaniu zaśpiewano pieśń ks. Martina Behma pochodzącego z Lubania, wieloletniego duszpasterza lubańskich ewangelików przy dawnym kościele św. Trójcy z którego do dziś pozostała tylko tzw. Wieża Trynitarska. Pieśń „Wie lieblich ist der Maien” na j. polski przełożyła i muzycznie opracowała Magdalena Królewicz w związku z Jubileuszem 500 lat Reformacji. Pełny tekst tej pieśni:

O jakże jest uroczym

miesiącem dla nas maj.

Kwitnieniem radujący,

szczodrości Bożej dar.

Zwierzęta są wesołe,

na łąki mogą wejść,

a ptaki śpiewające

zanoszą Bogu cześć.

O Panie Tobie chwała

za takie dary Twe.

Kwitnienie owoc daje,

pożytkiem staje się.

W Twych rękach Twoja władza

i wielka dobroć Twa.

To one oddalają

zniszczenia, mróz i grad.

O Panie zaświeć słońce

w ciemnościach naszych serc,

a radość w Duchu Świętym

niech naszą stanie się.

By wielkie mieć pragnienie

przy Słowie Twoim trwać,

co w Krzyżu nas pokrzepia,

do nieba wiedzie bram.

Imieniu Twemu chwałę

niech niesie praca ma.

Niech ona w Duchu Świętym

owocnym być mi da.

I pozwól wzrastać kwiatom

wszelakich moich cnót,

bym nie był odrzucony,

lecz bym się ostać mógł.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Parafialnego, aby przy tradycyjnie smażonej jajecznicy i innych przysmakach spędzić popołudnie. Ks. Jadwiga Mahling opowiadała o swojej Parafii, o jej codziennych troskach i radościach, o pracy duszpasterskiej i chórach parafialnych. Powiedziała również o problemach ostatnich lat związanych w koniecznością wysiedlenia części ludności w związku z planowanym poszerzeniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego przez koncern Vattenfall. Rozmawiano też o uroczystościach Jubileuszu 500 lat Reformacji w Diecezji Wrocławskiej, które już się odbyły oraz o tych, które jeszcze się odbędą. Parafia w Lubaniu początkiem września udostępni we wnętrzu swojego kościoła parafialnego wystawę: „500 lat protestantyzmu na Śląsku”. Będzie ona połączona z prezentacją prac konserwatorskich dokonanych w kościele. Planowany jest też cykl wykładów i koncertów towarzyszących tej wystawie. Natomiast 30 września w Bogatyni odbędą się uroczystości Roku Reformacji połączone z poświęceniem tamtejszego kościoła ewangelickiego po jego remoncie i nadaniu mu imienia. Przewidziane jest seminarium tematyczne oraz wycieczka do Zittau.

Na zakończeni zaplanowano już następne Święto Parafialne w Lubaniu w roku 2018.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Modlitwa ekumeniczne w Görlitz

3 czerwca 2017 roku w przededniu Świąt Zesłania Ducha Świętego do wspólnej ekumenicznej modlitwy zaprosił ks. Martin Herche. Modlitwa odbyła się w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz. Przybyli na nią biskupi oraz wierni i duchowni kościołów chrześcijańskich. Z Berlina przybył ks. bp Markus Dröge – zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc, z Görlitz ks. bp Wolfgang Ipolt – zwierzchnik Diecezji Görlitz Kościoła Rzymskokatolickiego, z Legnicy bp Zbigniew Kiernikowski – zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego

oraz z Wrocławia ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Kazanie wygłosił bp Markus Dröge (tekst kazania >>>). Śpiewały chóry: Chór Katedralny z Görlitz, Chór z kościoła Marcina Lutra w Görlitz, Chór z Parafii Zgorzelec-Ujazd oraz z Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Modlitwy przyczynne zmawiali przedstawiciele kościoła ewangelickiego i rzymskokatolickiego. W zadumie biskupi wyrazili refleksję dotyczącą Jubileuszu 500 lat Reformacji w słowach:

Tak, jak wspólne upamiętnienie Reformacji w roku 2017 wyraża radość i wdzięczność, należy też pozwolić chrześcijańskim ewangelikom i katolikom na wyrażenie bólu, zawodu i zranienia, winy i grzechu w związku z przywoływanymi historycznymi postaciami i wydarzeniami. … W XVI wieku katolicy i protestanci nie tylko często opacznie rozumieli swoich adwersarzy, ale i prześmiewczo i karykaturalnie prezentowali ich poglądy, mając na celu ich ośmieszenie. Łamali przy tym stale przykazanie zakazujące dawania świadectwa przeciw bliźniemu. Protestanci i katolicy często skupiali się na tym, co ich dzieli, zamiast patrzeć na to, co jednoczy. Akceptowali powiązanie Ewangelii z interesami politycznymi i ekonomicznymi panujących. Ich błędy doprowadziły do śmierci setek tysięcy ludzi. Rozdzielano rodziny, wielu ludzi pojmano i torturowano, toczono wojny, sprzeniewierzając się zasadom religii i wiary. Doprowadziło to do cierpień wielu ludzi i podważyło wiarygodność Ewangelii, czego konsekwencje odczuwalne są do dziś. Głęboko ubolewamy nad złem, które katolicy i protestanci uczynili sobie nawzajem.”

 

ks. Cezary Królewicz

Related Images: