Archiwum miesiąca: luty 2013

Upamiętnienie zamordowanych przez sowietów w Karszynie w 1945 roku

Ekumeniczne polsko – niemieckie nabożeństwo połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym w roku 1945 mieszkańcom Karszyna.

2013-01-27 Karszyn

W niedzielę 27 stycznia 2013 roku, po porannym nabożeństwie grupa wiernych z Zielonej Góry razem ze swoim duszpasterzem ks. Dariuszem Lik, oraz zaprzyjaźnionym małżeństwem duchownych Dorotheą i Dietrichem Hallmann z Cottbus wyruszyła do Karszyna. Byliśmy tam zaproszeni przez pana Tadeusza Mąkosę inicjatora szczególnej uroczystości.

W kościele filialnym pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Karszynie podczas uroczystego nabożeństwa dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanych 29 stycznia 1945 mieszkańców Karszyna. Wśród ofiar byli Polacy i Niemcy, ewangelicy i katolicy. Dlatego też, nabożeństwo poświęcone tragicznie zmarłym ofiarom wojny, które miało charakter ekumeniczny zostało poprowadzone przez proboszcza kargowskiej parafii księdza kanonika Marka Pietkiewicza i księdza Dariusz Lik – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. M. Pietkiewicz. 

„W dalszej części uroczystości wystąpienia mieli goście z Niemiec oraz pastor D. Lik, który między innymi odczytał list do mieszkańców Karszyna i okolic wystosowany przez pastora Ericha Busse z Drezna.” (cytat ze strony WWW. Kargowa.pl)

„Punktem kulminacyjnym ceremonii było odsłonięcie tablicy. Dokonali tego Sebastian Ciemnoczołowski Burmistrz Miasta i Gminy Kargowa, Tadeusz Mąkosa i Bernard Chmiel w towarzystwie duchownych obu wyznań.” (cytat ze strony www. Kargowa.pl). Wszyscy uczestnicy uroczystości jednomyślnie podkreślali, że było to szczególne dla nich wydarzenie.

Ks. Dariusz Lik

Wyjątkowe nabożeństwo po 50 latach

Kromnów to malownicza miejscowość w kotlinie jeleniogórskiej. Leży zaledwie 10 km od stolicy regionu- Jeleniej Góry. Tu, jak w wielu dolnośląskich miejscowościach, stał kościół. Kościół ewangelicki dodajmy. Niegdyś piękny, mały budynek z wielkimi oknami, zapraszającymi do środka drzwiami, stoi w centrum miejscowości. W centrum stoi i straszy. Jego okna pozabijane są deskami, na dachu rośnie kolejna brzózka zdaje się, że podzieli los innych sakralnych budowli, które w wyniku historycznych perturbacji straciły właściciela i zainteresowanie lokalnej ludności. Pomijając oczywiście ich zamiłowanie do składowania w nim słomy, siana i tym podobnych. Taki widok zastałby człowiek jeszcze trzy lata temu. Widok niewątpliwie przykry, przygnębiający- żal wprost ogromny, że wysiłek naszych ewangelickich przodków został zmarnowany. Jednak w 2012 budynek kościoła został dzięki środkom unijnym odrestaurowany, na nowo wyposażony i choć nie pełni już roli sakralnej w wystroju na pierwszy rzut oka widać w nim typowe dla kościołów ewangelickich dwa rzędy empor. Po wejściu zaś nie sposób pominąć wysuwających się na pierwszy plan wyjątków z Listu św Pawła do Efezjan 5, 19 „Śpiewając i grając w sercu swoim Panu” oraz z księgi Izajasza 6, 3 „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest cała ziemia chwały jego.”

To jasne, piękne miejsce- dzisiejsza Artystyczna Galeria Izerska otworzyła się na Słowo Boże i w niedzielę, 3 lutego b.r. odbyło się w niej pierwsze po 50 latach nabożeństwo ekumeniczne. Poprowadzili je duchowni Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego – ks. Edwin Pech z parafii w Karpaczu, ks. Sebastian Kozieł z parafii w Jeleniej Górze- Cieplicach  oraz ks. Andrzej Grocki proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kopańcu z Kościoła Rzymsko- Katolickiego. Wspaniałą oprawę muzyczną dla tego wydarzenia zapewnił chór ekumeniczny z Karpacza. Zgromadzonych przywitał ks. Edwin Pech, który przybliżył losy obiektu. Wszyscy duchowni czytali fragmenty Słowa Bożego. Ksiądz Andrzej Grocki przekazał pozdrowienia biskupa legnickiego.  Następnie  wspólnie zmówiono modlitwę Ojcze Nasz, wyznawano wiarę w Trójjedynego Boga, wszystko zgodnie z porządkiem ustalonym przez Polską Radę Ekumeniczną. W to wyjątkowe popołudnie kazanie wygłosił ks. Sebastian Kozieł z parafii w Cieplicach w granicach której leży Kromnów. W kazaniu duchowny wskazywał na cechy jedności- budowanie i szukanie wspólnoty, nie zaś dopatrywanie się w czymś odmiennym cech złych i destrukcyjnych. W miejscu gdzie dzisiaj jest Galeria na to popołudnie był kościół bo tu właśnie byliśmy my- chrześcijanie słuchający Słowa Bożego mówił ks. Sebastian Kozieł z nadzieją na kontynuowanie tych wspólnych nabożeństw w przyszłości. Na koniec zgromadzonym błogosławieństwa udzielił ks. Edwin Pech z Karpacza.

J.A.N 

Więcej zdjęć na www.cieplice.luteranie.pl

Synod Diecezjalny obradował we Wrocławiu

16 lutego 2013 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była to III sesja V Synodu Diecezji Wrocławskiej. Obrady rozpoczęły się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego we wrocławskim kościele ewangelickim Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kazanie wygłosił ks. Edwin Pech z Karpacza. Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie o stanie Diecezji za rok 2012, a następnie duszpasterze przedstawiali własne sprawozdania z działalności ewangelizacyjno-misyjnej, diakonijnej, młodzieżowej oraz duszpasterstwa więziennego. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2012 i preliminarz budżetowy na rok 2013. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium. Członkowie Synodu otrzymali sprawozdania w formie nowego Rocznika Diecezjalnego wyjątkowo bogato ilustrowanego. Synod dyskutował również nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi bieżącego życia Diecezji. Tegoroczną sesję jesienną Synod zaplanował w dniach 25-27. października na Pomorzu.

ks. Cezary Królewicz

Nabożeństwo ekumeniczne na Sępolnie

1„Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli” – śpiewali chrześcijanie różnych wyznań 26 stycznia 2013 r. podczas nabożeństwa ekumenicznego. Sobotnie nabożeństwo odbyło się w Ewangelickim Kościele Pamiątkowym Króla Gustawa Adolfa na Sępolnie, a rozpoczął je ks. płk Andrzej Fober z ewangelickiej parafii św. Krzysztofa, do której należy kościół.

W czasie kazania ksiądz Jerzy Szczur z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37), przytaczając interpretacje Ojców Kościoła, według których Samarytaninem jest Jezus Chrystus, człowiekiem napadniętym przez złoczyńców – Adam, czyli każdy człowiek, ranami – grzechy, a zajazdem – Kościół. Oznacza to, że Jezus Chrystus pochyla się nad grzesznym człowiekiem i opiekę nad nim powierza Kościołowi.
Ojciec Mariusz Tabuski z klasztoru paulinów podsumował nabożeństwo słowami „Wprawdzie Tydzień Ekumeniczny dobiega końca, ale ja przeżywam ekumeniczną codzienność od kilku lat w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań”.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili Tomasz Kmita – kantor parafii św. Krzysztofa oraz zespół muzyczny Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu, która od 7 lat opiekuje się budynkiem kościoła.

Tekst i zdjęcia Daria Stolarska

Kościoły Pokoju otrzymały dotacje

Wniosek parafii ewangelickiej w Świdnicy otrzymał najwyższą ze wszystkich ocenę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacje 750 tys. zł dla Świdnicy i 300 tys. zł dla Jawora zostaną przeznaczone na renowację Kościołów Pokoju wpisanych na Listę Dziedzictwa UNESCO.

O pieniądze z ministerialnej puli na ratowanie zabytków walczyło kilka tysięcy parafii, instytucji i prywatnych właścicieli z całego kraju. Dotacje otrzyma niespełna jedna piąta z nich. Do podziału była kwota niemal identyczna jak w roku 2012 – około 80 milionów złotych.

Najwyżej ze wszystkich złożonych wniosków została oceniona aplikacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ze Świdnicy na kolejny etap renowacji zabytkowego cmentarza z XVII wieku (300 tys.). Parafia otrzymała także środki na gruntowną renowację XVII-wiecznego ołtarza w Kościele Pokoju (450 tys.)

To dla nas ogromna radość – mówi proboszcz Waldemar Pytel. – Od wielu lat dotacje z ministerstwa kultury przyczyniają się do ratowania najcenniejszych zabytków z kompleksu placu Pokoju. To także największe środki, jakie w Polsce można pozyskać na renowacje.  Do tej pory dzięki ministerialnemu wsparciu uratowaliśmy dzwonnicę, udało się zmienić przestarzałą instalację elektryczną w Kościele Pokoju, a przed rokiem zostały odrestaurowane dwa cenne nagrobki, brama wjazdowa i ambona.

W 2013 roku w Kościele Pokoju odrestaurowany zostanie ołtarz. – Pozornie wygląda dobrze, ale konserwator, pracujący przy renowacji ambony nie zostawił wątpliwości, że stan jest fatalny. Pieniądze nie wystarczą na wszystko, co planowaliśmy, ale pozwolą wykonać najpilniejsze prace – dodaje ksiądz Pytel.

Ołtarz powstał z okazji setnej rocznicy kościoła w 1752 roku, zbudowany przez Gottfrieda Augusta Hoffinana i mistrza ciesielskiego Grunwaldu. Wystrój ołtarza w 1753 roku ukończył malarz świdnicki Johann Caspar Kolewe. Niewykluczone, że na konserwatorów będą czekały niespodzianki. Szczególnie ciekawi są, czy uda się dotrzeć do pierwotnej kolorystyki.

Również Kościół Pokoju w Jaworze otrzymał dotację w wysokości 300 tys. zł na renowację dwóch lóż i apsydy.

Środków nie przyznano na konserwację zamknięcia nawy głównej i balustrad w rzymskokatolickiej katedrze świdnickiej, na renowacje kościoła rzymskokatolickiego w Strzelcach Świdnickich i na pałac w Stanowicach.

źródło: swidnica24.pl