Archiwum miesiąca: luty 2013

Upamiętnienie zamordowanych przez sowietów w Karszynie w 1945 roku

Ekumeniczne polsko – niemieckie nabożeństwo połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym w roku 1945 mieszkańcom Karszyna.

2013-01-27 Karszyn

W niedzielę 27 stycznia 2013 roku, po porannym nabożeństwie grupa wiernych z Zielonej Góry razem ze swoim duszpasterzem ks. Dariuszem Lik, oraz zaprzyjaźnionym małżeństwem duchownych Dorotheą i Dietrichem Hallmann z Cottbus wyruszyła do Karszyna. Byliśmy tam zaproszeni przez pana Tadeusza Mąkosę inicjatora szczególnej uroczystości.

W kościele filialnym pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Karszynie podczas uroczystego nabożeństwa dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanych 29 stycznia 1945 mieszkańców Karszyna. Wśród ofiar byli Polacy i Niemcy, ewangelicy i katolicy. Dlatego też, nabożeństwo poświęcone tragicznie zmarłym ofiarom wojny, które miało charakter ekumeniczny zostało poprowadzone przez proboszcza kargowskiej parafii księdza kanonika Marka Pietkiewicza i księdza Dariusz Lik – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. M. Pietkiewicz. 

„W dalszej części uroczystości wystąpienia mieli goście z Niemiec oraz pastor D. Lik, który między innymi odczytał list do mieszkańców Karszyna i okolic wystosowany przez pastora Ericha Busse z Drezna.” (cytat ze strony WWW. Kargowa.pl)

„Punktem kulminacyjnym ceremonii było odsłonięcie tablicy. Dokonali tego Sebastian Ciemnoczołowski Burmistrz Miasta i Gminy Kargowa, Tadeusz Mąkosa i Bernard Chmiel w towarzystwie duchownych obu wyznań.” (cytat ze strony www. Kargowa.pl). Wszyscy uczestnicy uroczystości jednomyślnie podkreślali, że było to szczególne dla nich wydarzenie.

Ks. Dariusz Lik

Related Images:

Wyjątkowe nabożeństwo po 50 latach

Kromnów to malownicza miejscowość w kotlinie jeleniogórskiej. Leży zaledwie 10 km od stolicy regionu- Jeleniej Góry. Tu, jak w wielu dolnośląskich miejscowościach, stał kościół. Kościół ewangelicki dodajmy. Niegdyś piękny, mały budynek z wielkimi oknami, zapraszającymi do środka drzwiami, stoi w centrum miejscowości. W centrum stoi i straszy. Jego okna pozabijane są deskami, na dachu rośnie kolejna brzózka zdaje się, że podzieli los innych sakralnych budowli, które w wyniku historycznych perturbacji straciły właściciela i zainteresowanie lokalnej ludności. Pomijając oczywiście ich zamiłowanie do składowania w nim słomy, siana i tym podobnych. Taki widok zastałby człowiek jeszcze trzy lata temu. Widok niewątpliwie przykry, przygnębiający- żal wprost ogromny, że wysiłek naszych ewangelickich przodków został zmarnowany. Jednak w 2012 budynek kościoła został dzięki środkom unijnym odrestaurowany, na nowo wyposażony i choć nie pełni już roli sakralnej w wystroju na pierwszy rzut oka widać w nim typowe dla kościołów ewangelickich dwa rzędy empor. Po wejściu zaś nie sposób pominąć wysuwających się na pierwszy plan wyjątków z Listu św Pawła do Efezjan 5, 19 „Śpiewając i grając w sercu swoim Panu” oraz z księgi Izajasza 6, 3 „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest cała ziemia chwały jego.”

To jasne, piękne miejsce- dzisiejsza Artystyczna Galeria Izerska otworzyła się na Słowo Boże i w niedzielę, 3 lutego b.r. odbyło się w niej pierwsze po 50 latach nabożeństwo ekumeniczne. Poprowadzili je duchowni Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego – ks. Edwin Pech z parafii w Karpaczu, ks. Sebastian Kozieł z parafii w Jeleniej Górze- Cieplicach  oraz ks. Andrzej Grocki proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kopańcu z Kościoła Rzymsko- Katolickiego. Wspaniałą oprawę muzyczną dla tego wydarzenia zapewnił chór ekumeniczny z Karpacza. Zgromadzonych przywitał ks. Edwin Pech, który przybliżył losy obiektu. Wszyscy duchowni czytali fragmenty Słowa Bożego. Ksiądz Andrzej Grocki przekazał pozdrowienia biskupa legnickiego.  Następnie  wspólnie zmówiono modlitwę Ojcze Nasz, wyznawano wiarę w Trójjedynego Boga, wszystko zgodnie z porządkiem ustalonym przez Polską Radę Ekumeniczną. W to wyjątkowe popołudnie kazanie wygłosił ks. Sebastian Kozieł z parafii w Cieplicach w granicach której leży Kromnów. W kazaniu duchowny wskazywał na cechy jedności- budowanie i szukanie wspólnoty, nie zaś dopatrywanie się w czymś odmiennym cech złych i destrukcyjnych. W miejscu gdzie dzisiaj jest Galeria na to popołudnie był kościół bo tu właśnie byliśmy my- chrześcijanie słuchający Słowa Bożego mówił ks. Sebastian Kozieł z nadzieją na kontynuowanie tych wspólnych nabożeństw w przyszłości. Na koniec zgromadzonym błogosławieństwa udzielił ks. Edwin Pech z Karpacza.

J.A.N 

Więcej zdjęć na www.cieplice.luteranie.pl

Related Images:

Synod Diecezjalny obradował we Wrocławiu

16 lutego 2013 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była to III sesja V Synodu Diecezji Wrocławskiej. Obrady rozpoczęły się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego we wrocławskim kościele ewangelickim Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kazanie wygłosił ks. Edwin Pech z Karpacza. Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie o stanie Diecezji za rok 2012, a następnie duszpasterze przedstawiali własne sprawozdania z działalności ewangelizacyjno-misyjnej, diakonijnej, młodzieżowej oraz duszpasterstwa więziennego. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2012 i preliminarz budżetowy na rok 2013. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium. Członkowie Synodu otrzymali sprawozdania w formie nowego Rocznika Diecezjalnego wyjątkowo bogato ilustrowanego. Synod dyskutował również nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi bieżącego życia Diecezji. Tegoroczną sesję jesienną Synod zaplanował w dniach 25-27. października na Pomorzu.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Nabożeństwo ekumeniczne na Sępolnie

1„Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli” – śpiewali chrześcijanie różnych wyznań 26 stycznia 2013 r. podczas nabożeństwa ekumenicznego. Sobotnie nabożeństwo odbyło się w Ewangelickim Kościele Pamiątkowym Króla Gustawa Adolfa na Sępolnie, a rozpoczął je ks. płk Andrzej Fober z ewangelickiej parafii św. Krzysztofa, do której należy kościół.

W czasie kazania ksiądz Jerzy Szczur z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37), przytaczając interpretacje Ojców Kościoła, według których Samarytaninem jest Jezus Chrystus, człowiekiem napadniętym przez złoczyńców – Adam, czyli każdy człowiek, ranami – grzechy, a zajazdem – Kościół. Oznacza to, że Jezus Chrystus pochyla się nad grzesznym człowiekiem i opiekę nad nim powierza Kościołowi.
Ojciec Mariusz Tabuski z klasztoru paulinów podsumował nabożeństwo słowami „Wprawdzie Tydzień Ekumeniczny dobiega końca, ale ja przeżywam ekumeniczną codzienność od kilku lat w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań”.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili Tomasz Kmita – kantor parafii św. Krzysztofa oraz zespół muzyczny Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu, która od 7 lat opiekuje się budynkiem kościoła.

Tekst i zdjęcia Daria Stolarska

Related Images:

Kościoły Pokoju otrzymały dotacje

Wniosek parafii ewangelickiej w Świdnicy otrzymał najwyższą ze wszystkich ocenę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacje 750 tys. zł dla Świdnicy i 300 tys. zł dla Jawora zostaną przeznaczone na renowację Kościołów Pokoju wpisanych na Listę Dziedzictwa UNESCO.

O pieniądze z ministerialnej puli na ratowanie zabytków walczyło kilka tysięcy parafii, instytucji i prywatnych właścicieli z całego kraju. Dotacje otrzyma niespełna jedna piąta z nich. Do podziału była kwota niemal identyczna jak w roku 2012 – około 80 milionów złotych.

Najwyżej ze wszystkich złożonych wniosków została oceniona aplikacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ze Świdnicy na kolejny etap renowacji zabytkowego cmentarza z XVII wieku (300 tys.). Parafia otrzymała także środki na gruntowną renowację XVII-wiecznego ołtarza w Kościele Pokoju (450 tys.)

To dla nas ogromna radość – mówi proboszcz Waldemar Pytel. – Od wielu lat dotacje z ministerstwa kultury przyczyniają się do ratowania najcenniejszych zabytków z kompleksu placu Pokoju. To także największe środki, jakie w Polsce można pozyskać na renowacje.  Do tej pory dzięki ministerialnemu wsparciu uratowaliśmy dzwonnicę, udało się zmienić przestarzałą instalację elektryczną w Kościele Pokoju, a przed rokiem zostały odrestaurowane dwa cenne nagrobki, brama wjazdowa i ambona.

W 2013 roku w Kościele Pokoju odrestaurowany zostanie ołtarz. – Pozornie wygląda dobrze, ale konserwator, pracujący przy renowacji ambony nie zostawił wątpliwości, że stan jest fatalny. Pieniądze nie wystarczą na wszystko, co planowaliśmy, ale pozwolą wykonać najpilniejsze prace – dodaje ksiądz Pytel.

Ołtarz powstał z okazji setnej rocznicy kościoła w 1752 roku, zbudowany przez Gottfrieda Augusta Hoffinana i mistrza ciesielskiego Grunwaldu. Wystrój ołtarza w 1753 roku ukończył malarz świdnicki Johann Caspar Kolewe. Niewykluczone, że na konserwatorów będą czekały niespodzianki. Szczególnie ciekawi są, czy uda się dotrzeć do pierwotnej kolorystyki.

Również Kościół Pokoju w Jaworze otrzymał dotację w wysokości 300 tys. zł na renowację dwóch lóż i apsydy.

Środków nie przyznano na konserwację zamknięcia nawy głównej i balustrad w rzymskokatolickiej katedrze świdnickiej, na renowacje kościoła rzymskokatolickiego w Strzelcach Świdnickich i na pałac w Stanowicach.

źródło: swidnica24.pl

Related Images: