Synod Diecezjalny obradował we Wrocławiu

16 lutego 2013 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była to III sesja V Synodu Diecezji Wrocławskiej. Obrady rozpoczęły się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego we wrocławskim kościele ewangelickim Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kazanie wygłosił ks. Edwin Pech z Karpacza. Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie o stanie Diecezji za rok 2012, a następnie duszpasterze przedstawiali własne sprawozdania z działalności ewangelizacyjno-misyjnej, diakonijnej, młodzieżowej oraz duszpasterstwa więziennego. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2012 i preliminarz budżetowy na rok 2013. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium. Członkowie Synodu otrzymali sprawozdania w formie nowego Rocznika Diecezjalnego wyjątkowo bogato ilustrowanego. Synod dyskutował również nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi bieżącego życia Diecezji. Tegoroczną sesję jesienną Synod zaplanował w dniach 25-27. października na Pomorzu.

ks. Cezary Królewicz

Dodaj komentarz