Wyjątkowe nabożeństwo po 50 latach

Kromnów to malownicza miejscowość w kotlinie jeleniogórskiej. Leży zaledwie 10 km od stolicy regionu- Jeleniej Góry. Tu, jak w wielu dolnośląskich miejscowościach, stał kościół. Kościół ewangelicki dodajmy. Niegdyś piękny, mały budynek z wielkimi oknami, zapraszającymi do środka drzwiami, stoi w centrum miejscowości. W centrum stoi i straszy. Jego okna pozabijane są deskami, na dachu rośnie kolejna brzózka zdaje się, że podzieli los innych sakralnych budowli, które w wyniku historycznych perturbacji straciły właściciela i zainteresowanie lokalnej ludności. Pomijając oczywiście ich zamiłowanie do składowania w nim słomy, siana i tym podobnych. Taki widok zastałby człowiek jeszcze trzy lata temu. Widok niewątpliwie przykry, przygnębiający- żal wprost ogromny, że wysiłek naszych ewangelickich przodków został zmarnowany. Jednak w 2012 budynek kościoła został dzięki środkom unijnym odrestaurowany, na nowo wyposażony i choć nie pełni już roli sakralnej w wystroju na pierwszy rzut oka widać w nim typowe dla kościołów ewangelickich dwa rzędy empor. Po wejściu zaś nie sposób pominąć wysuwających się na pierwszy plan wyjątków z Listu św Pawła do Efezjan 5, 19 „Śpiewając i grając w sercu swoim Panu” oraz z księgi Izajasza 6, 3 „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest cała ziemia chwały jego.”

To jasne, piękne miejsce- dzisiejsza Artystyczna Galeria Izerska otworzyła się na Słowo Boże i w niedzielę, 3 lutego b.r. odbyło się w niej pierwsze po 50 latach nabożeństwo ekumeniczne. Poprowadzili je duchowni Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego – ks. Edwin Pech z parafii w Karpaczu, ks. Sebastian Kozieł z parafii w Jeleniej Górze- Cieplicach  oraz ks. Andrzej Grocki proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kopańcu z Kościoła Rzymsko- Katolickiego. Wspaniałą oprawę muzyczną dla tego wydarzenia zapewnił chór ekumeniczny z Karpacza. Zgromadzonych przywitał ks. Edwin Pech, który przybliżył losy obiektu. Wszyscy duchowni czytali fragmenty Słowa Bożego. Ksiądz Andrzej Grocki przekazał pozdrowienia biskupa legnickiego.  Następnie  wspólnie zmówiono modlitwę Ojcze Nasz, wyznawano wiarę w Trójjedynego Boga, wszystko zgodnie z porządkiem ustalonym przez Polską Radę Ekumeniczną. W to wyjątkowe popołudnie kazanie wygłosił ks. Sebastian Kozieł z parafii w Cieplicach w granicach której leży Kromnów. W kazaniu duchowny wskazywał na cechy jedności- budowanie i szukanie wspólnoty, nie zaś dopatrywanie się w czymś odmiennym cech złych i destrukcyjnych. W miejscu gdzie dzisiaj jest Galeria na to popołudnie był kościół bo tu właśnie byliśmy my- chrześcijanie słuchający Słowa Bożego mówił ks. Sebastian Kozieł z nadzieją na kontynuowanie tych wspólnych nabożeństw w przyszłości. Na koniec zgromadzonym błogosławieństwa udzielił ks. Edwin Pech z Karpacza.

J.A.N 

Więcej zdjęć na www.cieplice.luteranie.pl

Dodaj komentarz