Upamiętnienie zamordowanych przez sowietów w Karszynie w 1945 roku

Ekumeniczne polsko – niemieckie nabożeństwo połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym w roku 1945 mieszkańcom Karszyna.

2013-01-27 Karszyn

W niedzielę 27 stycznia 2013 roku, po porannym nabożeństwie grupa wiernych z Zielonej Góry razem ze swoim duszpasterzem ks. Dariuszem Lik, oraz zaprzyjaźnionym małżeństwem duchownych Dorotheą i Dietrichem Hallmann z Cottbus wyruszyła do Karszyna. Byliśmy tam zaproszeni przez pana Tadeusza Mąkosę inicjatora szczególnej uroczystości.

W kościele filialnym pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Karszynie podczas uroczystego nabożeństwa dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanych 29 stycznia 1945 mieszkańców Karszyna. Wśród ofiar byli Polacy i Niemcy, ewangelicy i katolicy. Dlatego też, nabożeństwo poświęcone tragicznie zmarłym ofiarom wojny, które miało charakter ekumeniczny zostało poprowadzone przez proboszcza kargowskiej parafii księdza kanonika Marka Pietkiewicza i księdza Dariusz Lik – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. M. Pietkiewicz. 

„W dalszej części uroczystości wystąpienia mieli goście z Niemiec oraz pastor D. Lik, który między innymi odczytał list do mieszkańców Karszyna i okolic wystosowany przez pastora Ericha Busse z Drezna.” (cytat ze strony WWW. Kargowa.pl)

„Punktem kulminacyjnym ceremonii było odsłonięcie tablicy. Dokonali tego Sebastian Ciemnoczołowski Burmistrz Miasta i Gminy Kargowa, Tadeusz Mąkosa i Bernard Chmiel w towarzystwie duchownych obu wyznań.” (cytat ze strony www. Kargowa.pl). Wszyscy uczestnicy uroczystości jednomyślnie podkreślali, że było to szczególne dla nich wydarzenie.

Ks. Dariusz Lik

Dodaj komentarz