170 lat kościoła Wang w Karpaczu

Podziel się

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” Łk 12,48

Tymi słowami ks. prob. Edwin Pech powitał bardzo serdecznie w 9 niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 05.08.2012r. uczestników uroczystości 170-lecia położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Wang oraz prezentacji kolejnych etapów realizacji zadań pn. „Wędrowanie bez granic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra” wykonywanego w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Wśród przybyłych gości powitany został bp Martin Herche – Generalny Superintendent okręgu kościelnego Görlitz Ewangelickiego Kościoła Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, ks. prob. Sebastian Kozieł z Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, członkowie zespołu zarządzającego projektem „Wędrowanie bez granic …” Irena Chładzińska i Marek Machnik, Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Seweryn, Komendant Staży Miejskiej w Karpaczu Mirosława Sarnawska-Prośniak oraz wielu gości, którzy wypełnili kościół Wang.

Kaznodzieja nawiązał do historii sprzed 170 lat: „ jak dobrze, gdy władcy są otwarci na wiarę. Pruski król Fryderyk Wilhelm IV był takim władcą. Posiadał on namiętność do budowania. W ten oto sposób ukończona została budowa katedry w Kolonii, a tutaj opodal Śnieżki odbudowano szacowny kościół drewniany pochodzący z norweskiej miejscowości Vang. Tutaj u podnóża najwyższej góry w ówczesnych Prusach mógł go odtąd każdy oglądać i podziwiać: to, co jest najpiękniejsze jest dostatecznie dobre dla Najwyższego, dla Boga, który pozwala nam na doświadczanie piękna jego dzieła, dla Boga, który zesłał nam Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Dla Boga, który w sile Ducha Świętego pobudza i zachowuje naszą wiarę oraz łączy ludzi ponad granicami tego świata.

Jest to piękne spotkanie! Z wdzięcznością wspominamy uroczystość położenia kamienia węgielnego pod odbudowę tego kościoła w dniu 2 sierpnia 1842 roku. Po nabożeństwie przedstawione zostaną kolejne etapy naszego projektu transgranicznego Polska – Saksonia.

W uroczystościach tych biorą pośrednio udział także Prusy, ponieważ my pochodzący z Görlitz nie należymy do saksońskiego Kościoła krajowego, lecz tworzymy dziś wspólny Kościół krajowy z krajami związkowymi Berlinem i Brandenburgią.”

Ks. bp Herche, na podstawie tekstu z Księgi Jozuego24,14-16, zadał też ważne dla każdego człowieka pytanie: Komu chcesz dzisiaj służyć? Co, lub kto jest dla ciebie Bogiem? Czy to, aby na pewno jest to Bóg w Trójcy Świętej?

W czasie nabożeństwa pozdrowienia przekazali: Margrit Kempgen z Ewangelickiej Fundacji Kościelnej z Görlitz, która jest partnerem realizowanego projektu transgranicznego, Wojciech Kapałczyński – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Bogdan Malinowski – Burmistrz Karpacza, Katarzyna Hanczarek z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w Jeleniej Górze.

W pozdrowieniach gości często padały słowa o wielkim zaangażowaniu i determinacji ks. prob. Edwina Pecha w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, którego efekty mogą wszyscy podziwiać oraz wkładzie miejscowej parafii ewangelickiej w szereg działalności dla społeczeństwa Karpacza i okolic m.in. Diakonii, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, klubu środowiskowego dla dzieci, klubu integracyjnego dla niepełnosprawnych oraz działalności Chóru Ekumenicznego.

Podczas nabożeństwa wystąpił miejscowy Chór Ekumeniczny i duet skrzypcowy Urszula i Andrzej Gniewek, a na organach grała Irena Adamiec.

Jakub Janulidis zajął się nagłośnieniem przed kościołem, funkcję tłumacza pełniła Wioletta Wysocka.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zebrali się na placu kościelnym, gdzie została odsłonięta ruchoma wystawa na kilkunastu tablicach, obrazująca miejsce skąd pochodzi kościół Wang czyli Norwegię, prace konserwatorskie, ewangelickie drewniane kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Święty Grób w Görlitz, parafie partnerskie oraz życie parafii Wang.

Odsłonięto również model kościoła Wang wykonany z brązu przez Pana Piotra Makałę dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zaprezentowano także audio-guidy, dzięki którym można poznać atrakcje na placu kościelnych w trzech językach oraz stojaki na rowery. Prezentację prac restauratorskich, budowlanych i modernizacyjnych w kompleksie Kościoła Wang w Karpaczu przedstawili Kamil i Stanisław Zaremba z firmy epartner.pl. Wykonano renowację i naprawę „łącznika” kościoła oraz naprawę zewnętrznych elementów konstrukcyjnych Kościoła Wang, ustawiono nowe ławki dla turystów na placu kościelnym.

Ks. prob. Edwin Pech podziękował wszystkim wykonawcom prac związanych z dotacją unijną za solidne wykonanie zamówień.

Pani Margrit Kempgen zaprezentowała kompleks Grobu Świętego w Görlitz przy pomocy modelu oraz plakatów.

Na koniec uroczystości Katarzyna Hanczarek z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w Jeleniej Górze odsłoniła pamiątkową tablicę upamiętniającą realizację dotacji Unijnej „Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013”. Wartość projektu wyniosła: 337 339,28 Euro dla lidera projektu Parafii Wang, oraz 173 143,30 Euro dla partnera projektu. Wysokość przyznanych środków wyniosła łącznie 429 061,46

W ramach tego zadania Parafia Wang zorganizowała ponadto wyjazdy osób niepełnosprawnych oraz pracowników do Świętego Grobu w Görlitz, wykonano pamiątkowe miniatury kościoła Wang, a w planie jest jeszcze ukończenie ścieżki i punktów widokowych, które ułatwią turystom dotarcie do kościoła Wang oraz umożliwią podziwianie pięknych widoków. We wrześniu spotkają się studenci niemieccy i polscy na warsztatach. Postawione zostaną w Karpaczu dwie tablice informacyjne o kościele Wang.

Po wspólnym obiedzie miała miejsce prezentacja książki Anji Rösner „Kościół Wang”.

O swojej książce i kulisach jej powstawania opowiadała sama autorka, która przyjechała aż z Duisburga w Niemczech. Książka ta została wydana w języku polskim i niemieckim i jest nowym spojrzeniem na historię sprowadzenia świątyni Wang do Karpacza, dzięki wnikliwemu poszukiwaniu w archiwach w Niemczech i Norwegii. Były też prezentowane inne wydawnictwa o kościele Wang: plakat, foldery i ulotki oraz wydawnictwo o kościele Wang dla niewidomych dokonane przez Janusza Jaremena.

Na koniec miła niespodzianka. Każdy z uczestników spotkania otrzymał w prezencie książkę „Kościół Wang” Anji Rosner, z autografem autorki.

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” Łk 12,48. Mając tę świadomość prośmy naszego Boga w modlitwie o mądrość, siłę, wytrwałość w pracy na Jego niwie, ku Jego chwale, a ludziom ku pożytkowi.

Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu

Foto: Zbigniew Kulik, Marek Machnik, Bartosz Pech

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz