Zmarł ś.p. prof. Jan Pellar

Podziel się

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2011 r. zmarł śp. prof. dr hab. Jan Pellar – wybitny pediatra, kardiolog, członek Synodu Kościoła i Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, członek wrocławskiej parafii ewangelickiej. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w piątek 28 stycznia br. o godz. 13.00 w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 29. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 29 stycznia br. o godz. 12.00 na cmentarzu ewangelickim w Wiśle.
Profesor Jan Pellar jest autorem i współautorem 200 publikacji naukowych z dziedziny pediatrii i kardiologii dziecięcej. Laureatem 3 indywidualnych nagród ministerialnych za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i na rzecz ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego, wiceprezes i prezes Zarządu Głównego, Członek Towarzystw: Kardiologicznego, Hematologicznego, International Pediatric Assoccition, Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Organizowł m.in. przychodnię dziecięcą w Kudowie Zdroju i kardiologiczną we Wrocławiu, Klinikę Kardiologiczną i wydział pielęgniarstwa w AM Wrocław. Jest współzałożycielem Finland Alumni Association, Towarzystwa Naukowego „Societas Humboldtiana Polonorum”, Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „PROMYK SŁOŃCA”, Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Przez trzy kadencje był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a od 1992 roku delegatem na Synod Diecezji Wrocławskiej. Profesor Pellar jest m.in. laureatem prestiżowej nagrody Oskar Pediatrii oraz Nagrody im. ks. Leopolda Otto. Trudno wymienić wszystkie dokonania prof. Pellara. My, wrocławscy ewangelicy znamy profesora z „kościelnej ławy”. Niezwykła pokora, skromność i życzliwość do ludzi sprawiają, że jego dokonania, szczególnie na rzecz dzieci, którym poświęcił całe zawodowe życie, wzbudzają jeszcze większy podziw i wdzięczność.  

za stroną internetową Parafii Opatrzności Bożej w Wrocławiu 

Informacja dodatkowa: Szczegółowy życiorys prof. Jana Pelllara można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Promyk Słońca.


Podziel się

Dodaj komentarz