Inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podziel się

W niedzielę 16 stycznia 2011 roku, w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej, zainaugurowano Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu. Rozpoczynając nabożeństwo bp Ryszard Bogusz nawiązał do tegorocznego tematu: Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. – Współcześni chrześcijanie powinni mieć świadomość, że łączy ich nieprzerwana więź z pierwotną wspólnotą Jerozolimy, na którą zstąpił Duch Święty dając zalążek powstania Kościoła Chrystusowego – powiedział.

Homilię wygłosił bp Andrzej Siemieniewski z Kościoła Rzymskokatolickiego. W swoim kazaniu nawiązał do szczególnej sytuacji ekumenicznej, która ma miejsce we Wrocławiu – Mieście Spotkań. – To nie tylko Tydzień Ekumeniczny łączy chrześcijan. W całym roku dostrzegamy wiele inicjatyw, które ze wszech miar możemy uznać za ekumeniczne. Współczesny ekumenizm wymaga naszego, wspólnego zaangażowania się w spotkania i modlitwę. Zacytował również słowa papieża Jana Pawła II, które w encyklice Ut unum sint przypominały Kościołowi o słowach Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa – podkreślił.

W nabożeństwie, oprócz duchownych przedstawicieli wrocławskich kościołów chrześcijańskich, wzięli także udział klerycy Wyższego  Seminarium Teologicznego we Wrocławiu. Tradycyjnie w nabożeństwie uczestniczyli biskupi wrocławscy: kardynał-senior Henryk Gulbinowicz, abp Jeremiasz – zwierzchnik Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Kościoła Prawosławnego i jednocześnie prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,  bp Włodzimierz Juszczak – zwierzchnik Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Grecko-katolickiego, bp Andrzej Siemieniewski – sufragan wrocławski.

x.RB, zdjęcie: Damian Bogusz


Podziel się

Dodaj komentarz