Wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Śródmieście Görlitz

Podziel się

4 listopada 2012 roku w Görlitz odbyło się po raz szósty wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich z Lubania i Śródmieścia Görlitz. Co roku w pierwszą niedzielę listopada ewangelicy ze Zgorzelca i okolic oraz z Görlitz spotykają się na nabożeństwie dziękczynnym połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą w przygranicznym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła. Są one wyrazem wzajemnej bliskości chrześcijan – ewangelików po obu stronach Nysy Łużyckiej, złączonych wspólną wiarą. Są też owocem podpisanego przed wielu laty partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a Kościołem Ewangelickim Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Na co dzień od wielu lat budowane są mosty w pracy duszpasterskiej księży ewangelickich z Parafii w Lubaniu i Görlitz – Śródmieście. Nabożeństwo prowadzili dwujęzycznie: ks. dr Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl oraz ks. Cezary Królewicz. Liturgię wzbogacił śpiew dzieci w j. polskim ze Szkoły Ewangelickiej w Görlitz. Kazanie wygłosił ks. Pietz, a słowo pozdrowienia ks. Koppehl (poniżej). Po nabożeństwie był jeszcze czas na rozmowy. Zaplanowano również dalsze bieżące działania i przyszłoroczne wspólne nabożeństwo w listopadzie.

ks. Cezary Królewicz

ks. dr Thomas Koppehl

Słowo pozdrowienia w czasie polsko-niemieckiego nabożeństwa 4.11.2012 w krypcie kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kochane Siostry i Bracia w Chrystusie,

W czasie tego nabożeństwa polsko-niemieckiego pozdrawiam Was serdecznie. To dobrze, że regularnie przybywamy tutaj do krypty kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, aby słuchać Słowa Bożego, wspólnie chwalić Boga i przywoływać Go w modlitwie.

Przed kilkoma tygodniami Parafie ewangelickie z terenu Diecezji Wrocławskiej oraz śląskich Górnych Łużyc spotkały się w Bad Muskau na tegorocznym spotkaniu partnerskim.

W uroczystym nabożeństwie na terenie słynnego parku Pucklera wzięło udział ponad 400 chrześcijan, ktorzy przy dźwiękach chóru puzonistow, wędrowali przez mosty, łączące niemiecką i polską część parku. W pewnym momencie zaskoczył nas intensywny deszcz i wtedy zebraliśmy się wszyscy w namiocie, stojąc blisko siebie i przeżywając w sposob bezpośredni główny temat spotkania budując mosty. Kto jest tym mostem pomiędzy naszymi Parafiami? Kaznodzieja dzisiejszego dnia, ks. dr HansWilhelm Pietz, wyraźnie nam to zobrazował. Mostem między naszymi Parafiami jest żyjący Chrystus. Ponieważ on łaskawie spogląda na nas, nie możemy inaczej jak tylko razem spotykać się, aby wzajemnie się przyjmować i cieszyć, że mamy jednego wspólnego Pana. On łączy i zgromadza nie tylko nasze Parafie, lecz również nasze narody i obie części tego miasta. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus spogląda na nas, czcimy Go we wspólnej cichej modlitwie, także gdy jest nas mniej. Lecz On dał nam wielką obietnicę. Gdy my Go słuchamy i przywołujemy Go, wtedy On chce nas połączyć i pozwolić na to, aby wyrósł obfity owoc. Coś z tego owocu widzimy tutaj i teraz. Regularnie odbywają się w kościele Apostołów Piotra i Pawła polskie nabożeństwa ewangelickie i raz w roku spotykamy się wspólnie na uroczystym nabożeństwie w dużej serdeczności i przyjaźni. Pan pobłogosławi tę społeczność i pozwalać będzie nadal oglądać owoc.

ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc.

Tłumaczenie na j. polski:  © by ks. Cezary Królewicz listopad 2012
Dzwony na rozpoczęcie nabożeństwa

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz