W Krzyżowej obradował Synod Diecezji Wrocławskiej

Podziel się

W piątek 6 marca 2015 roku w Krzyżowej na Dolnym Śląsku obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była to VII sesja V Synodu, która jest sesją sprawozdawczą. Obrady rozpoczęła modlitwa ks. biskupa Mirosława Woli. Następnie Biskup Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie o stanie Diecezji Wrocławskiej. Na wstępie zauważył: „Po dwudziestu latach mojej służby zdecydowałem się złożyć swój urząd i powierzyć go następcy. … Oczywiście, pozostaję nadal wśród was, a w określonych zadaniach zawsze będę chętny do pomocy w tej, jakże pięknej Bożej służbie.” Następnie Biskup dziękował członkiniom i członkom Synodu Diecezji Wrocławskiej za doskonałą współpracę, za oddanie sprawom diecezji, za wszelką pomoc, za modlitwę w chwili choroby, za każde dobre słowo. Dziękował też duchownym za oddaną służbę. Następnie Synod Diecezji podziękował Biskupowi Boguszowi za Jego służbę. Słowa podziękowania wraz z krzyżem na pamiątkę dla Biskupa Bogusza przekazał w imieniu Synodu ks. bp elekt Waldemar Pytel. Kolejne sprawozdanie zaprezentował ks. Edwin Pech, który omówił działania Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej w roku 2014. Sprawozdanie wsparła prezentacja multimedialna. W uzupełnieniu szerzej o Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin organizowanym co roku w Karpaczu mówiła diakon Izabela Sikora.

Kolejne sprawozdanie dotyczące pracy młodzieżowej zaprezentowała odpowiedzialna za nią diakon Izabela Sikora. Przekazywane informacje poparte były prezentacją zdjęć.

O pracy diakonijnej mówili ks. Robert Sitarek oraz Stefania Goździk ilustrując to obszernym materiałem zdjęciowym.

Ks. Marcin Orawski jako duszpasterz więzienny mówił o swojej służbie w więziennictwie. Synod po krótkiej dyskusji przyjął przedstawione sprawozdania oraz w głosowaniu udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2014.

Członkowie Synodu otrzymali nowy Rocznik Diecezjalny 2015 w którym zawarte zostały zaprezentowane w czasie sesji sprawozdania oraz bardzo obszerny materiał zdjęciowy ilustrujący życie diecezji wrocławskiej w roku 2014.

Na zakończenie obrad bp elekt Waldemar Pytel poinformował synod o przebiegu uroczystości Jego konsekracji i wprowadzenia w urząd Biskupa w Świdnicy w Kościele Pokoju.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się

Dodaj komentarz