Jubileusz 525-lecia urodzin Valentina Trotzendorfa w Trójcy

Podziel się

14 lutego 2015 roku w miejscowości Trójca niedaleko Zgorzelca odbyły się uroczystości upamiętniające 525 rocznicę urodzin Valentina Trotzendorfa (Friedlanda). Ich organizatorem było Gimnazjum Augustum z Görlitz i Parafia Ewangelicka w Lubaniu. Obchody wpisano również w program 450-lecia szkolnictwa wyższego w Görlitz.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne w kościele w Trójcy, które prowadzili: ks. Marek Reźny – proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej oraz ks. Cezary Królewicz z Lubania. Liturgię opracował ks. Ludwig Ammer – ewangelicki duchowny związany z Gimnazjum Augustum. W czasie nabożeństwa ks. Ammer przybliżył postać Trotzendorfa.

Głos zabrała również przedstawicielka gminy, która nawiązała do czasów po II wojnie światowej, kiedy pamięć o jednym z najwybitniejszych Dolnoślązaków miała całkowicie zniknąć. Dopiero przed dwudziestoma laty jeden z mieszkańców Trójcy w czasie swoich studiów odkrył, że pochodzi z miejscowości w której urodził się Valentin Trotzendorf. Od tego czasu zainteresowanie osobą Troztzendorfa pojawiło się na nowo. Na miejscowej szkole ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą jego postaci, a przed trzema laty na jednej z posesji przy pracach porządkowych natrafiano na płytę upamiętniającą Trotzendorfa w 400. rocznicę jego urodzin. Postanowiono postawić odnalezioną tablicę na jednym z postumentów na przykościelnym cmentarzu. Pod nią złożono wieniec po nabożeństwie tym razem w 525 rocznicę urodzin.

Nabożeństwo zgromadziło mieszkańców Trójcy, przedstawicieli parafii ewangelickich z Görlitz jak i przedstawicieli szkół z Görlitz. Po uroczystości trwały jeszcze rozmowy o planach na przyszłość w popularyzowaniu tej wielkiej postaci jaką był niewątpliwie Valentin Trotzendorf.

Wieniec pod pomnikiem pamięci Valentina Trotzendorfa składają ks. Ludwig Ammer z Görlitz i ks. Cezary Królewicz z Lubania

Uroczystość była ważnym akcentem pamięci wobec pięknej przeszłości luteranizmu w wymiarze szkolnictwa na terenie Dolnego Śląska.

ks. Cezary Królewicz

Więcej o Trotzendorfie >>>

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz