Synod Diecezji Wrocławskiej obradował w Międzyzdrojach

Podziel się

W dniach 21-23.10.2016 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu Zachodnim obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 11 sesja V Synodu poświęcona była tematowi Kościoła w związku z Rokiem Kościoła obchodzonym w roku 2016 w ramach przygotowań do jubileuszu 500. lat Reformacji. W piątkowe popołudnie 21. października wykład wprowadzający w tematykę Synodu zaprezentował ks. bp dr Adrian Korczago. Był on poświęcony wyzwaniom i perspektywom współczesnego Kościoła. Piątkowy wieczór wypełniło nabożeństwo w miejscowym dawnym kościele ewangelickim. Nabożeństwo przygotował ks. radca Andrzej Dębski z Parafii w Żarach. Kaznodzieja mocno akcentował cele Reformacji XVI wieku, które wypływały z miłości do Słowa Bożego, jego czystego i wiernego zwiastowania. Przypominał w oparciu o Słowo Boże dogmatykę luterańską odnosząc ją do współczesności. Kreślił perspektywę sposobu obchodzenia jubileuszu 500. lat Reformacji w oparciu o Słowo Boże i jego aktualność.Po nabożeństwie członkowie Synodu spotkali się raz jeszcze, aby z rąk ks. bpa Waldemara Pytla oraz ks. radcy Andrzeja Dębskiego otrzymać list z podziękowaniem za pracę w Synodzie Diecezji Wrocławskiej V kadencji. Wraz z podziękowaniem członkowie Synodu otrzymali piękny kalendarz na rok 2017.

W sobotę 22. października obrady rozpoczęła modlitwa przygotowana i prowadzona przez diakon Izabellę Sikorę. Po modlitwie członkowie Synodu Diecezji Wrocławskiej zapoznali się z przebiegiem ostatniej sesji Synodu Kościoła, która odbyła się w dniach 14-16. października. Obrady zrelacjonował ks. Marcin Orawski z Wrocławia. Szerzej omawiał dyskusję wokół planowanej reformy szkolnictwa i jej skutków dla nauczania kościelnego. Nawiązał też do dyskusji o czasie konfirmacji tj. wieku w jakim młodzi ewangelicy powinni przystępować do konfirmacji. W uzupełnieniu relacji z Synodu Kościoła bp Pytel omówił pozostałe sprawy, które znalazły się w półrocznym sprawozdaniu z życia Kościoła bpa Jerzego Samca. Do południa Synod Diecezji Wrocławskiej pracował jeszcze w 3 grupach tematycznych: 1. Parafia jako schronisko – oczekiwania i potrzeby, 2. Kultura kościelnych zachowań i 3. Różnorodność kościelnych kontekstów. Praca grup miała bezpośrednie odniesienie do zaprezentowania dzień wcześniej wykładu ks. bpa dra Adriana Korczago.

Po przerwie obiadowej i tradycyjnym spacerze po plaży Synod wznowił obrady podsumowując pracę w grupach. Bieżące sprawy z życia Diecezji Wrocławskiej przekazał również bp Waldemar Pytel. Wyraził on swoją szczególną radość z poświęcenia 3 kaplic w Diecezji tj. w Nowej Rudzie, Nowej Soli oraz w Głogowie. Przypomniał również m.in: o jubileuszu 10-lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu tj. czasu od jej ponownego usamodzielnienia, o poświęceniu nowego Centrum Ewangelickiego we Wrocławiu, o dodatkowej 10. sesji Synodu Diecezji Wrocławskiej w sierpniu br., o jubileuszu 120-lecia kościoła parafialnego św. Trójcy w Szczecinie, o spotkaniu w świdnickim Kościele Pokoju z Dalajlamą XIV oraz przedstawicielami Kościołów Chrześcijańskich w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju i jubileuszu 40. lat posługi duszpasterskiej bpa Ryszarda Bogusza.

Synod wspomniał ś.p. Jerzego Hopfera, który był we wcześniejszych kadencjach również członkiem Synodu Diecezji Wrocławskiej. Jego życiorys przypomniał ks. bp Waldemar Pytel, a następnie dziękował Bogu w modlitwie za dar jego życia i służby w Kościele.

Synod został zapoznany ze stanem obecnym rozmów w sprawie dalszego statusu Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Sobotni wieczór upłynął, zgodnie z tradycją, w miłej atmosferze na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie dzięki Państwu Smolczyńskim, członkowie Synodu mogli zjeść kolację.

22. października, ostatni dzień obrad Synodu, związany był z wyjazdem do Szczecina, gdzie w tamtejszym kościele ewangelickim członkowie Synodu wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel, który m.in. podziękował szczecińskiej Parafii za tradycyjną gościnność i ponowne przyjęcie Synodu. Po nabożeństwie i posiłku bp Waldemar Pytel zamknął obrady 11.sesji V Synodu Diecezji Wrocławskiej.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Cezary Królewicz i Paweł Żak


Podziel się

Dodaj komentarz