Przewodniczący Bundestagu u ewangelików

Podziel się

We wtorek 25 października 2016 roku z dwudniową wizytą do Wrocławia przybył profesor Norbert Lammert, przewodniczący Bundestagu. Do oficjalnego programu, na prośbę gościa, zostało wpisane spotkanie z przedstawicielami Kościoła ewangelickiego, w związku z czym polityk, któremu towarzyszyła delegacja na czele z konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers, odwiedził ewangelicki kościół Opatrzności Bożej, gdzie został przyjęty przez zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP biskupa Waldemara Pytla. W spotkaniu uczestniczyli także: biskup Ryszard Bogusz oraz ksiądz Marcin Orawski.

Po wizycie w kościele goście zostali zaproszeni do Centrum Ewangelickiego, gdzie odbyła się rozmowa dotycząca aktualnej sytuacji Kościoła ewangelickiego w Polsce, a szczególnie na Dolnym Śląsku. Przewodniczący Lammert pytał o liczebność ewangelików we Wrocławiu i w Diecezji Wrocławskiej oraz ich udział w życiu Kościoła. Był także zainteresowany relacjami ekumenicznymi i dopytywał czy są one realizowane na płaszczyźnie teologicznej, między hierarchami czy też mają szerszy wpływ na ogół społeczeństwa. Biskup Pytel opowiedział między innymi o dolnośląskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, a także o wrocławskiej Dzielnicy Czterech Wyznań. Dodał jednak, że efekty działań ekumenicznych, choć widoczne, wciąż jeszcze nie zyskują powszechnego wymiaru. Biskup Bogusz przybliżył gościom działania Diakonii i podkreślił, że choć ewangelicy stanową mniejszość, nie mają kompleksów i bardzo szeroko działają na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Następnie poruszono temat obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji oraz stanu przygotowań do pełnienia przez dwa polskie miasta – Wrocław oraz Cieszyn – zaszczytnego tytułu „Europejskiego Miasta Reformacji 2017”.

W rozmowie nie uniknięto aspektów politycznych. Przewodniczący Budestagu stwierdził, że Niemcy z dużą uwagą przyglądają się aktualnej sytuacji w naszym kraju, a relacje polityczne określił mianem delikatnych. Biskupi zgodnie zauważyli, że Kościół ewangelicki posiada wiele doskonałych kontaktów z partnerskim z parafiami oraz instytucjami w Niemczech i nadal zamierza te relacje rozwijać.

Spotkanie zaplanowane w protokole na 45 minut, zgodnie z życzeniem gościa trwało ponad godzinę.


Podziel się

Dodaj komentarz