Spotkanie ekumeniczne w Brójcach

Parafia Rzymskokatolicka w Brójcach Lubuskich niedaleko Świebodzina posiada pewną osobliwość – dysponuje dwoma kościołami, stojącymi tuż obok siebie, wykorzystując oba z nich. Jedna i druga świątynia to neogotyckie obiekty z przełomu XIX i XX w., przy czym mniejszy to historyczna świątynia katolicka, kryjąca w sobie cenne, o 200 lat starsze niż sam kościół wyposażenie, większy zaś to kościół poewangelicki. Od 1945 r. większa świątynia także służy społeczności katolickiej, gdyż powojenna wymiana ludności sprawiła, że obecna społeczność Brójec jest w niemal 100% wyznania katolickiego i dawny, historyczny kościół parafialny jest po prostu za mały na jej obecne potrzeby. Poewangelicka świątynia otrzymała po wojnie tytuł św. Michała Archanioła i każdego roku w dniu 29 IX obchodzone jest święto patronalne tego kościoła. Od 3 lat na wspólne świętowanie zapraszana jest także parafia ewangelicka z Zielonej Góry – w ten sposób mieszkańcy Brójec chcą wyrazić swoją wdzięczność wspólnocie religijnej, która wybudowała ten kościół, a z którego dziś brójczanie korzystają. Ponadto w ubiegłym roku miejscowa społeczność podjęła inną ważną inicjatywę, wpisującą się w ideę międzywyznaniowego dialogu i pojednania. Wiosną rozpoczęte zostały prace porządkowe na dawnym ewangelickim cmentarzu, który przez blisko 60 lat popadał w ruinę i zapomnienie. Nie tylko przyroda zrobiła swoje, ale także ludzkie działania, mniej czy bardziej świadome, doprowadziły do zniszczenia tej pięknej nekropolii, będącej „kamienną kroniką” historii Brójec. Mieszkańcy zorganizowani przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną usunęli dzikie zarośla, uprzątnęli gruz i śmieci, odtworzyli historyczny układ alejek i w końcowej fazie projektu ustawili w centralnej części cmentarza 6-metrowy krzyż ze stali oraz „kamień pamięci” (o masie ok. 3,5 tony) z wykutą „Różą Lutra”. W ubiegłym roku przy okazji święta patronalnego kościoła odbyło się także spotkanie modlitewne na cmentarzu, z udziałem luteran z parafii zielonogórskiej oraz gości z Niemiec.

         W tym roku 29 IX również doszło do spotkania w Brójcach i ponownie po uroczystej liturgii w kościele udaliśmy się na wspólną modlitwę na dawnym cmentarzu ewangelickim, a następnie na spotkanie braterskie na placu przy plebanii. Jednak w tym roku warto szczególną uwagę zwrócić na pewne wydarzenie, które znacząco rozszerza nasze pole współpracy. Z inicjatywy p. Pawła Pawłowskiego, katechety w Zespole Edukacyjnym w Brójcach, zaproszona została do współpracy młodzież katolicka i ewangelicka. Młodzi z luterańskiej parafii przyjechali do Brójec już dzień wcześniej, aby razem z miejscową młodzieżą przeprowadzić prace porządkowe na cmentarzu – jak zwykle jesienią było co robić. Następnie wieczór upłyną na wspólnych zajęciach sportowych oraz grach i zabawach integracyjnych. Przedpołudnie w sobotę było spędzone na przygotowaniu wspólnego świętowania. Młodzież katolicka przygotowała oprawę liturgii w kościele, a młodzież ewangelicka nabożeństwo na cmentarzu. Śpiew pieśni na obie części modlitewnego programu był jednak przygotowany i poprowadzony wspólnymi siłami. Także młodzieży powierzone zostało przygotowanie programu na popołudniowe spotkanie braterskie na placu parafialnym. Rodziny z miejscowej parafii oraz z zielonogórskiej parafii ewangelickiej mogły wziąć udział w tak atrakcyjnych konkurencjach z nagrodami, jak rzut kaloszem na odległość albo konkurs na najdalej lecący samolot z papieru. Rodziny z Brójec, zwłaszcza rodzice młodzieży uczestniczącej w spotkaniu, przygotowały obfity i smaczny poczęstunek. Nad programem spotkania czuwał p.Paweł Pawłowskioraz prowadzone prze niego Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość”, które ma siedzibę w sąsiedniej miejscowości i podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz swojej „małej Ojczyzny”. Stowarzyszenie objęło opieką tegoroczne spotkanie i w przyszłości będzie patronować kolejnym takim wydarzeniom, które bardzo chcielibyśmy, aby były kontynuowane.

ks. Paweł Bryk i ks. Dariusz Lik

 

Dodaj komentarz