Rittertag Komandorii Śląskiej Zakonu Joannitów

Podziel się

W dniach od 3 do 5 czerwca 2011 r. w Legnicy odbyło się Zgromadzenie Rycerskie (Rittertag) Komandorii Śląskiej ewangelickiego Zakonu Joannitów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komandorii Śląskiej wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się rozważaniem oraz częścią wykładową. Wykład „Drugie oko Śląska – 700 lat Legnicy” przedstawił Sigismund Freiherr von Zedlitz z Berlina. Natomiast reprezentująca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie dr Marka Prawdę, I Sekretarz Magdalena Nizioł wygłosiła wykład „Partnerstwo polsko-niemieckie”. Po południu uczestnicy zwiedzili pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu i kościół św. Jadwigi wraz z dawnym klasztorem benedyktynów oraz Muzeum Bitwy Legnickiej (mieszczące się w budynku dawnego kościoła ewangelickiego) w Legnickim Polu.

Sobotę wypełniło doroczne zebranie rycerzy komandorii, podczas którego zostały omówione aktualne i przyszłe projekty realizowane na Śląsku oraz działalność komandorii w roku 2010 i I połowie roku 2011. Sesja przedpołudniowa rozpoczęła się rozważaniem poprowadzonym przez ks. Ruprechta Grafa zu Castell-Rüdenhausena – Namiestnika i Dziekana Zakonu, który następnie przekazał członkom Komandorii słowa pozdrowienia od Mistrza Zakonu Księcia Oskara von Preussen i Rządu Zakonu. Pozdrowienie wygłosił również goszczący w Legnicy Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ks. Tadeusz Szurman. Przybliżył on zebranym projekt „Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina”, współrealizowany również przy udziale Komandorii Śląskiej.
 
W przerwie między obradami uczestnicy zwiedzili legnicka starówkę, w tym kościoły: ewangelicki Marii Panny, rzymskokatolickie: Św. Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła (dawny ewangelicki), Stary Rynek, Stary Ratusz i Akademię Rycerską.
 
W trakcie popołudniowego zebrania członków komandorii przedstawiono: sprawozdania z działalności merytorycznej oraz finansowe za rok 2010 oraz funkcjonowanie stacji socjalnych na terenie Śląska. Zdecydowano również o zaangażowaniu finansowym komandorii w projekt rozbudowy przedszkola Fundacji Św. Jadwigi w Morawie koło Strzegomia oraz o utworzeniu kolejnej stacji socjalnej w Kędzierzynie-Koźlu – filiale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu.
 
Zaprezentowano również działalność Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy”.
Gościem specjalnym zorganizowanej na zakończenie Rittertagu uroczystej kolacji był Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch-Seerhausen – sam Rycerz Sprawiedliwości Zakonu Joannitów, należący do Komandorii Baliwatu. Ambasador wygłosił słowa pozdrowienia, dzieląc się z zebranymi swoimi refleksjami na temat ostatniego 20-lecia przemian w Polsce i wrażeniami z dnia codziennego sprzed dwudziestuparu lat, gdy rozpoczynał swoją drogę zawodową w dyplomacji właśnie w Warszawie i z dnia dzisiejszego. Bilans – jak podkreślił, jest pozytywny a Polska zmieniła się nie do poznania, osiągając w ciagu tych lat wiele wymiernych sukcesów politycznych, gospodarczych i kulturalnych.
 
Rittertag zakończyło uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne w ewangelickim Kościele Marii Panny w Legnicy. Liturgię nabożeństwa prowadzili: Dziekan Zakonu ks. Ruprecht Graf zu Castell-Rüdenhausen, duchowni Diecezji Wrocławskiej: ks. płk Andrzej Fober – zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, proboszcz Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu i Rycerz Honoru Zakonu Joannitów, Jerzy Gansel – duszpasterz legnickiej parafii oraz duchowni ewangeliccy z Niemiec: ks. Christoph Hanke z Parafii w Straupitz (Tšupc) w Brandenburgii oraz ks. Stefan Kunze z Parafii Wasungen w Turyngii. W jego trakcie w poczet członków Zakonu zostało przyjętych czterech nowych rycerzy honoru: Heinrich von Hohberg und Buchwald, dr Hubertus Hugo von Poser und Gross-Naedlitz, Heinrich Schwabecher oraz dr Felix Graf von Stosch. Odznaczenia Zakonu za działalność diakonijną – Krzyże Rycerza Honoru z rąk Komendatora otrzymali: ks. Christoph Hanke z Parafii w Straupitz oraz Dag Freiherr von Kap-herr z Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Kazanie na tekst z Ew. Jana 7, 37-39 wygłosił ks. płk Andrzej Fober .

Oprawę muzyczną zapewniły 2 wrocławskie chóry: Cantores Minores Wratislaviensis pod dyrekcją Piotra Karpety oraz Chór Męski Oktoich przy Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.

 
Na organach legnickiego kościoła Mariackiego grał Tomasz Kmita organista i kantor Parafii ewangelickiej św. Krzysztofa.
 
Komandoria Śląska Zakonu Joannitów liczy ok. 200 rycerzy, jest jedną z 23 funkcjonujących obecnie komandorii Zakonu. Powstała w 1853 roku tuż po restytucji po kilkudziesięcioletniej przerwie Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego przez oddanego sprawom Kościoła ewangelickiego króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV (1795-1861). W Polsce na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej prowadzi stacje socjalne (Karpacz, Syców, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra) oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (Jastrzębie Zdrój-Ruptawa, Katowice, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra) we współpracy z parafiami ewangelicko-augsburskimi Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Katowickiej.
 
Od lutego tego roku we współpracy ze stowarzyszeniem „Joannici Dzieło Pomocy” oraz Diakonią Cieszyńską wspiera działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Dzięgielowie. Wspiera również prowadzony przez „Joannici Dzieło Pomocy” program kształcenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zakładanie tzw. Szkolnych Służb Medycznych, w tym m.in. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz w szkołach Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. Komandoria Śląska bierze udział również w projekcie diakonijnym realizowanym przez Parafię E-A Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach „Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina”.

W dniach od 3 do 5 czerwca 2011 r. w Legnicy odbyło się Zgromadzenie Rycerskie (Rittertag) Komandorii Śląskiej ewangelickiego Zakonu Joannitów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komandorii Śląskiej wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się rozważaniem oraz częścią wykładową. Wykład „Drugie oko Śląska – 700 lat Legnicy” przedstawił Sigismund Freiherr von Zedlitz z Berlina. Natomiast reprezentująca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie dr Marka Prawdę, I Sekretarz Magdalena Nizioł wygłosiła wykład „Partnerstwo polsko-niemieckie”. Po południu uczestnicy zwiedzili pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu i kościół św. Jadwigi wraz z dawnym klasztorem benedyktynów oraz Muzeum Bitwy Legnickiej (mieszczące się w budynku dawnego kościoła ewangelickiego) w Legnickim Polu.

Sobotę wypełniło doroczne zebranie rycerzy komandorii, podczas którego zostały omówione aktualne i przyszłe projekty realizowane na Śląsku oraz działalność komandorii w roku 2010 i I połowie roku 2011. Sesja przedpołudniowa rozpoczęła się rozważaniem poprowadzonym przez ks. Ruprechta Grafa zu Castell-Rüdenhausena – Namiestnika i Dziekana Zakonu, który następnie przekazał członkom Komandorii słowa pozdrowienia od Mistrza Zakonu Księcia Oskara von Preussen i Rządu Zakonu. Pozdrowienie wygłosił również goszczący w Legnicy Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ks. Tadeusz Szurman. Przybliżył on zebranym projekt „Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina”, współrealizowany również przy udziale Komandorii Śląskiej.
 
W przerwie między obradami uczestnicy zwiedzili legnicka starówkę, w tym kościoły: ewangelicki Marii Panny, rzymskokatolickie: Św. Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła (dawny ewangelicki), Stary Rynek, Stary Ratusz i Akademię Rycerską.
 
W trakcie popołudniowego zebrania członków komandorii przedstawiono: sprawozdania z działalności merytorycznej oraz finansowe za rok 2010 oraz funkcjonowanie stacji socjalnych na terenie Śląska. Zdecydowano również o zaangażowaniu finansowym komandorii w projekt rozbudowy przedszkola Fundacji Św. Jadwigi w Morawie koło Strzegomia oraz o utworzeniu kolejnej stacji socjalnej w Kędzierzynie-Koźlu – filiale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu.
 
Zaprezentowano również działalność Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy”.
Gościem specjalnym zorganizowanej na zakończenie Rittertagu uroczystej kolacji był Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch-Seerhausen – sam Rycerz Sprawiedliwości Zakonu Joannitów, należący do Komandorii Baliwatu. Ambasador wygłosił słowa pozdrowienia, dzieląc się z zebranymi swoimi refleksjami na temat ostatniego 20-lecia przemian w Polsce i wrażeniami z dnia codziennego sprzed dwudziestuparu lat, gdy rozpoczynał swoją drogę zawodową w dyplomacji właśnie w Warszawie i z dnia dzisiejszego. Bilans – jak podkreślił, jest pozytywny a Polska zmieniła się nie do poznania, osiągając w ciagu tych lat wiele wymiernych sukcesów politycznych, gospodarczych i kulturalnych.
 
Rittertag zakończyło uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne w ewangelickim Kościele Marii Panny w Legnicy. Liturgię nabożeństwa prowadzili: Dziekan Zakonu ks. Ruprecht Graf zu Castell-Rüdenhausen, duchowni Diecezji Wrocławskiej: ks. płk Andrzej Fober – zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, proboszcz Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu i Rycerz Honoru Zakonu Joannitów, Jerzy Gansel – duszpasterz legnickiej parafii oraz duchowni ewangeliccy z Niemiec: ks. Christoph Hanke z Parafii w Straupitz (Tšupc) w Brandenburgii oraz ks. Stefan Kunze z Parafii Wasungen w Turyngii. W jego trakcie w poczet członków Zakonu zostało przyjętych czterech nowych rycerzy honoru: Heinrich von Hohberg und Buchwald, dr Hubertus Hugo von Poser und Gross-Naedlitz, Heinrich Schwabecher oraz dr Felix Graf von Stosch. Odznaczenia Zakonu za działalność diakonijną – Krzyże Rycerza Honoru z rąk Komendatora otrzymali: ks. Christoph Hanke z Parafii w Straupitz oraz Dag Freiherr von Kap-herr z Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Kazanie na tekst z Ew. Jana 7, 37-39 wygłosił ks. płk Andrzej Fober .

Oprawę muzyczną zapewniły 2 wrocławskie chóry: Cantores Minores Wratislaviensis pod dyrekcją Piotra Karpety oraz Chór Męski Oktoich przy Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.

 
Na organach legnickiego kościoła Mariackiego grał Tomasz Kmita organista i kantor Parafii ewangelickiej św. Krzysztofa.
 
Komandoria Śląska Zakonu Joannitów liczy ok. 200 rycerzy, jest jedną z 23 funkcjonujących obecnie komandorii Zakonu. Powstała w 1853 roku tuż po restytucji po kilkudziesięcioletniej przerwie Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego przez oddanego sprawom Kościoła ewangelickiego króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV (1795-1861). W Polsce na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej prowadzi stacje socjalne (Karpacz, Syców, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra) oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (Jastrzębie Zdrój-Ruptawa, Katowice, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra) we współpracy z parafiami ewangelicko-augsburskimi Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Katowickiej.
 
Od lutego tego roku we współpracy ze stowarzyszeniem „Joannici Dzieło Pomocy” oraz Diakonią Cieszyńską wspiera działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Dzięgielowie. Wspiera również prowadzony przez „Joannici Dzieło Pomocy” program kształcenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zakładanie tzw. Szkolnych Służb Medycznych, w tym m.in. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz w szkołach Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. Komandoria Śląska bierze udział również w projekcie diakonijnym realizowanym przez Parafię E-A Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach „Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina”.

W dniach od 3 do 5 czerwca 2011 r. w Legnicy odbyło się Zgromadzenie Rycerskie (Rittertag) Komandorii Śląskiej ewangelickiego Zakonu Joannitów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komandorii Śląskiej wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się rozważaniem oraz częścią wykładową. Wykład „Drugie oko Śląska – 700 lat Legnicy” przedstawił Sigismund Freiherr von Zedlitz z Berlina. Natomiast reprezentująca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie dr Marka Prawdę, I Sekretarz Magdalena Nizioł wygłosiła wykład „Partnerstwo polsko-niemieckie”. Po południu uczestnicy zwiedzili pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu i kościół św. Jadwigi wraz z dawnym klasztorem benedyktynów oraz Muzeum Bitwy Legnickiej (mieszczące się w budynku dawnego kościoła ewangelickiego) w Legnickim Polu.

Sobotę wypełniło doroczne zebranie rycerzy komandorii, podczas którego zostały omówione aktualne i przyszłe projekty realizowane na Śląsku oraz działalność komandorii w roku 2010 i I połowie roku 2011. Sesja przedpołudniowa rozpoczęła się rozważaniem poprowadzonym przez ks. Ruprechta Grafa zu Castell-Rüdenhausena – Namiestnika i Dziekana Zakonu, który następnie przekazał członkom Komandorii słowa pozdrowienia od Mistrza Zakonu Księcia Oskara von Preussen i Rządu Zakonu. Pozdrowienie wygłosił również goszczący w Legnicy Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ks. Tadeusz Szurman. Przybliżył on zebranym projekt „Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina”, współrealizowany również przy udziale Komandorii Śląskiej.
 
W przerwie między obradami uczestnicy zwiedzili legnicka starówkę, w tym kościoły: ewangelicki Marii Panny, rzymskokatolickie: Św. Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła (dawny ewangelicki), Stary Rynek, Stary Ratusz i Akademię Rycerską.
 
W trakcie popołudniowego zebrania członków komandorii przedstawiono: sprawozdania z działalności merytorycznej oraz finansowe za rok 2010 oraz funkcjonowanie stacji socjalnych na terenie Śląska. Zdecydowano również o zaangażowaniu finansowym komandorii w projekt rozbudowy przedszkola Fundacji Św. Jadwigi w Morawie koło Strzegomia oraz o utworzeniu kolejnej stacji socjalnej w Kędzierzynie-Koźlu – filiale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu.
 
Zaprezentowano również działalność Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy”.
Gościem specjalnym zorganizowanej na zakończenie Rittertagu uroczystej kolacji był Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch-Seerhausen – sam Rycerz Sprawiedliwości Zakonu Joannitów, należący do Komandorii Baliwatu. Ambasador wygłosił słowa pozdrowienia, dzieląc się z zebranymi swoimi refleksjami na temat ostatniego 20-lecia przemian w Polsce i wrażeniami z dnia codziennego sprzed dwudziestuparu lat, gdy rozpoczynał swoją drogę zawodową w dyplomacji właśnie w Warszawie i z dnia dzisiejszego. Bilans – jak podkreślił, jest pozytywny a Polska zmieniła się nie do poznania, osiągając w ciagu tych lat wiele wymiernych sukcesów politycznych, gospodarczych i kulturalnych.
 
Rittertag zakończyło uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne w ewangelickim Kościele Marii Panny w Legnicy. Liturgię nabożeństwa prowadzili: Dziekan Zakonu ks. Ruprecht Graf zu Castell-Rüdenhausen, duchowni Diecezji Wrocławskiej: ks. płk Andrzej Fober – zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, proboszcz Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu i Rycerz Honoru Zakonu Joannitów, Jerzy Gansel – duszpasterz legnickiej parafii oraz duchowni ewangeliccy z Niemiec: ks. Christoph Hanke z Parafii w Straupitz (Tšupc) w Brandenburgii oraz ks. Stefan Kunze z Parafii Wasungen w Turyngii. W jego trakcie w poczet członków Zakonu zostało przyjętych czterech nowych rycerzy honoru: Heinrich von Hohberg und Buchwald, dr Hubertus Hugo von Poser und Gross-Naedlitz, Heinrich Schwabecher oraz dr Felix Graf von Stosch. Odznaczenia Zakonu za działalność diakonijną – Krzyże Rycerza Honoru z rąk Komendatora otrzymali: ks. Christoph Hanke z Parafii w Straupitz oraz Dag Freiherr von Kap-herr z Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Kazanie na tekst z Ew. Jana 7, 37-39 wygłosił ks. płk Andrzej Fober .

Oprawę muzyczną zapewniły 2 wrocławskie chóry: Cantores Minores Wratislaviensis pod dyrekcją Piotra Karpety oraz Chór Męski Oktoich przy Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.

 
Na organach legnickiego kościoła Mariackiego grał Tomasz Kmita organista i kantor Parafii ewangelickiej św. Krzysztofa.
 
Komandoria Śląska Zakonu Joannitów liczy ok. 200 rycerzy, jest jedną z 23 funkcjonujących obecnie komandorii Zakonu. Powstała w 1853 roku tuż po restytucji po kilkudziesięcioletniej przerwie Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego przez oddanego sprawom Kościoła ewangelickiego króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV (1795-1861). W Polsce na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej prowadzi stacje socjalne (Karpacz, Syców, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra) oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (Jastrzębie Zdrój-Ruptawa, Katowice, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra) we współpracy z parafiami ewangelicko-augsburskimi Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Katowickiej.
 
Od lutego tego roku we współpracy ze stowarzyszeniem „Joannici Dzieło Pomocy” oraz Diakonią Cieszyńską wspiera działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Dzięgielowie. Wspiera również prowadzony przez „Joannici Dzieło Pomocy” program kształcenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zakładanie tzw. Szkolnych Służb Medycznych, w tym m.in. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz w szkołach Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. Komandoria Śląska bierze udział również w projekcie diakonijnym realizowanym przez Parafię E-A Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach „Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina”.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz