Modlitwy ekumeniczne w Szczecinie

Podziel się

W Szczecinie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nabożeństwa organizowane były codziennie w różnych Kościołach. Na rozpoczęcie gospodarzami nabożeństwa były Siostry Karmelitanki Bose. Ich „Karmel” jest szczególnym miejscem, bowiem tam odbywają się nabożeństwa ekumeniczne przez cały rok. Kazanie wygłosił bp Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego. W niedzielę zaproszeni zostaliśmy do cerkwi prawosławnej, gdzie kazanie wygłosił przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Sławomir Janusz Sikora – proboszcz Parafii Ewangelickiej Świętej Trójcy. W naszym Kościele kazanie wygłosił ks. Paweł Stefanowski.

Warto podkreślić, że po dłuższej przerwie odbyło się nabożeństwo w Kościele Chrześcijan Baptystów. Dzięki ich otwartości teraz Tydzień odbywa się we wszystkich kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, działających w Szczecinie.

Na zakończenie Tygodnia nabożeństwo modlono się w Katedrze św.Jakuba, gdzie kazanie wygłosił ks. bp Błażej Kruszyłowicz – biskup pomocniczy przy Kurii Szczecińsko – Kamieńskiej. W modlitwie wzięło udział kilkunastu duchownych różnych Kościołów.

02 lutego po raz trzeci zorganizowano nabożeństwo ekumeniczne w Kłodzinie, gdzie w kościele rzymskokatolickim kazanie wygłosił ks.Sławomir Janusz Sikora. W nabożeństwie wzięli również udział: bp Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego oraz pastor Leon Dziadkowiec z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.

Warto również zaznaczyć, że w przededniu Tygodnia kolejny raz odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Czterech Świec w Trzebiatowie. Parafię ewangelicką reprezentowały dzieci, które pokazały przedstawienie „Świąteczna ulica”.

za www.luteranie.pl/szczecin

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz