Ewangelicki Dom Opieki Samarytanin został otwarty we Wrocławiu

Podziel się

30 września 2013 roku oficjalnie został otwarty Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” prowadzony przez Diakonię Diecezji Wrocławskiej. Działa w kompleksie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu i jest to druga tego typu placówka diakonijna w mieście. Uroczystości przewodniczyli bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej i zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

 – Zgodnie z nakazem apostoła Pawła poświęcamy ten dom i Słowem Bożym i modlitwą – powiedział Biskup Kościoła. W modlitwie wyraził wdzięczność za blisko 25-letni okres zmian w naszym kraju, które między innymi pozwoliły na tworzenie przez instytucje kościelne takich miejsc centra diakonijne, służące ludziom potrzebującym.

Biskup Bogusz nawiązując do nazwy Domu przeczytał ewangeliczną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, a po przecięciu wstęgi zwrócił uwagę, że placówka nie tylko będzie służyć pensjonariuszom, ale powstało tu czterdzieści nowych miejsc pracy. – To nie jest bez znaczenia, nawet w dużym mieście, jakim jest Wrocław – podkreślił. Przecięcia wstęgi, oprócz biskupów, dokonali dyrektorzy Centrum: ks. Robert Sitarek oraz Witold Grzesiak. W uroczystości wziął także udział bp Jan Szarek, emerytowany zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i inicjator powstania przed dwudziestu laty Diakonii Polskiej. Obecni byli także członkowie diecezjalnej Rady Diakonii, duchowni Diecezji Wrocławskiej, przedstawiciele wrocławskiego magistratu, parafianie i pracownicy Centrum.

W Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” znajduje się obecnie 56 miejsc na dwóch piętrach gruntownie wyremontowanego budynku. Docelowo ich liczba zwiększy się do ponad siedemdziesięciu, gdy zostanie oddane do użytku trzecie piętro, gdzie jeszcze są prowadzone prace wykończeniowe.

Oprócz nowego „Samarytanina” Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji prowadzi we Wrocławiu drugą tego typu placówkę o tej samej nazwie. Mieści się przy ul Świątnickiej i posiada 104 miejsca. W ramach Centrum działają też publiczne szkoły specjalne i integracyjne: Gimnazjum Integracyjne, Liceum Ogólnokształcące (specjalne), Technikum Ekonomiczne (specjalne), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (specjalna) w zawodach: krawiec, introligator, 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (specjalne), Szkoła Przysposabiająca dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny z internatem, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Tęcza”, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Opoka”. Ponadto we Wrocławiu działają dwa ewangelickie przedszkola, jedno prowadzone przez ECDiE, drugie przez parafię Opatrzności Bożej. Obie placówki noszą nazwę „Wesołe Nutki” i blisko ze sobą współpracują. Więcej na www.diakonia.org.pl

Tekst i zdjęcia: mo.

no images were found

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz