Jubileusz kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu

Podziel się

Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują” tym słowem psalmisty ksiądz Thomas Seibel rozpoczął swoje pozdrowienia i życzenia skierowane do wałbrzyskiego zboru z okazji jubileuszu od partnerskiej parafii z Waldbröl i jakże właściwe to były słowa.

Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu, którego jubileusz 225 lat od poświęcenia obchodziliśmy 29 września 2013 roku jest miejscem wyjątkowym na mapie Wałbrzycha, czymś więcej niż tylko budowlą, jest on również miejscem spotkań zawiązujących i budujących wspólnotę parafialną, ale także wspólnotę wszystkich wierzących. Tak samo jak otwarte są jego bramy na wszelkiego rodzaju wydarzenia – koncerty filharmonii, opery, koncerty gospel, podobnież otwarta jest wałbrzyska parafia na wszystkich szukających, potrzebujących pomocy, wsparcia,  a również na wszelkiego rodzaju inicjatywy rozwijające Wałbrzych i wałbrzyszan.

Obchody tegoż jubileuszu rozpoczęły się jednak już tydzień wcześniej  koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz Chóru Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, którzy wykonali Wielką Mszę h-mol Jana Sebastiana Bacha, a kolejnym wydarzeniem był koncert finałowym VIII  Warsztatów Gospel w Wałbrzychu.  Swoistym uwieńczeniem było uroczyste nabożeństwo dziękczynne, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP biskup Jerzy Samiec. W dziękczynnym nabożeństwie wzięli również udział zaproszeni księża, biskup diecezji wrocławskiej Ryszard Bogusz, księża współpracujący w duchu ekumenii z wałbrzyską parafią, przedstawiciele władz samorządowych, współpracownicy i sympatycy parafii oraz zbór. Już wchodząc do Kościoła nawet niezorientowani mogli zobaczyć, że nie jest to zwykłe nabożeństwo, gdyż u bram Kościoła grała orkiestra puzonistów parafii ewangelickiej Jaenkendorf/Ullersdorf, a nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem do Kościoła duchownych poprzedzonych przez członków Rady Parafialnej. Podczas nabożeństwa zebrani mieli okazję wsłuchać się w pieśni wykonywane przez chór Jubilate Deo z parafii  ewangelickiej w Mysłowicach, a o oprawę muzyczną dbał niezawodny organista wałbrzyskiego kościoła pan Maciej Skrzypczyk.

Patrząc na obecną wielkość zboru, aż trudno uwierzyć, iż dom modlitwy wybudowany w 1741 roku, posiadający 1000 miejsc siedzących, okazał się ówcześnie za mały dla stale powiększającego się zboru, w związku z tym 8 sierpnia 1785 roku położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła zaprojektowanego przez wybitnego architekta urodzonego w pobliskiej Kamiennej Górze Carla Gottharda Langhansa, natomiast przy budowie organów w 1913 roku firma Schlag ze Świdnicy poprosiła o  konsultacje Alberta Schweitzera, laureata nagrody Nobla.

Kościół Zbawiciela jest jednym z najwybitniejszych dzieł architektury klasycystycznej na Dolnym Śląsku, a poświęcony został 24 listopada 1788 roku. Położony w samym centrum Wałbrzycha, jest jednym z elementów charakterystycznych krajobrazu miasta. Za sprawą starań proboszcza parafii stale można obserwować postęp w pracach renowacyjnych Kościoła, m.in. rząd nowych okien.  

 Podczas uroczystości wałbrzyski zbór usłyszał wiele gratulacji, i życzeń  mamy nadzieję, że wszystkie one się spełnią, a przede wszystkim, że Bóg dalej będzie sprzyjał i trwał przy naszej wałbrzyskiej parafii i jej kościele  „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Rzym 8,28.

M.S.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz