Archiwum miesiąca: luty 2024

Skarbonka Diakonijna 2024

PRZESŁANIE NA ŚWIĘTO DIAKONII 1. NIEDZIELA PASYJNA INVOCAVIT

Drogie Siostry i drodzy Bracia!
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób chcemy podziękować wszystkim za dotychczasowe diakonijne zaangażowanie i ofiarność. Dzięki temu wsparcie otrzymało wielu potrzebujących. Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób –pracowników i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających bezpośrednio do osób w potrzebie. Nie byłaby również możliwa bez wsparcia finansowego darczyńców.
Diakonia Polska od lat działa na rzecz pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Wspiera seniorów, osoby chore i z niepełnosprawnością, rodziny w trudnej sytuacji socjalnej. Odpowiada również na nowe wyzwania. W ostatnich latach, w związku z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej oraz wojną w Ukrainie, prowadzi również szereg projektów pomocowych na rzecz migrantów i uchodźców.
Co roku, w 1. Niedzielę Pasyjną, Diakonia Polska rozpoczyna ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna, którą prowadzi razem z organizacjami pomocowymi innych Kościołów: rzymskokatolickim Caritas, prawosławnym Eleos i reformowaną Diakonią. W tej akcji zachęcamy wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. To propozycja nowoczesnej formy postu. Post jest praktyką znaną od wieków. Szczególną wartość wydaje się jednak mieć właśnie współcześnie, w czasach wzrastającej konsumpcji, która powoduje nierówności i zagraża środowisku naturalnemu. To zaś przyczynia się do wykluczenia społecznego, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przymusowych migracji, napięć i niepokojów. Czasowe ograniczenie codziennej konsumpcji, czyli post ma wymiar zarówno refleksyjny, jak i praktyczny. Z jednej strony zwraca uwagę na potrzebę umiaru i solidarności z potrzebującymi. Z drugiej zaś może być dla kogoś cennym darem.
Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Skarbonka dobrego serca”. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

Related Images:

1,5 % dla Diakonii

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof humanitarnych, w tym uchodźcom.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dzięki temu podatnicy mają możliwość przekazania nam 1,5% swojego podatku dochodowego (do 2022 r. był to 1%).

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Każdy dar serca zmienia życie wielu osób, przynosi nadzieję i miłość. Dobro jest darem, które zmienia świat na lepsze i niesie pokój. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc, solidarność i bliskość drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym funduszom z 1,5% podatku Diakonia Polska udzieli pomocy potrzebującym dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom chorym, z niepełnosprawnością oraz znajdującym się w kryzysie. Podanie pomocnej dłoni drugiemu człowiekowi jest darem miłości bliźniego, Twoim darem.

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań!

W 2024 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym wsparcie psychoterapeutyczne;
 • dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;
 • programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • spotkania integracyjne i międzypokoleniowe;
 • programy pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Przekazując Diakonii 1,5% swojego podatku wspierasz z nami osoby w potrzebie: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Diakonia Polska) KRS 0000260697

  Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

  Aby przekazać 1,5% podatku za rok 2023, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT – zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów.

  Formularze podatkowe zawierają też dodatkowe rubryki, w których można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tych rubryk nie jest obowiązkowe.

  Wpisaną przez Państwa kwotę 1,5% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 • Do pobrania (pliki pdf):

Related Images: