Archiwum miesiąca: marzec 2018

Diecezjalne rekolekcje pasyjne w Przesiece

Rekolekcje na szczycie.

Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży to już wieloletnia tradycja w diecezji wrocławskiej. Każdorazowo jest to cenny czas radosnej integracji, poszerzania horyzontów, a przede wszystkim skupiania się na Bożym Słowie i znaczeniu czasu pasyjnego w chrześcijańskim życiu.

W 2018 roku rekolekcje odbywały się w terminie 23-25 marca w karkonoskiej Przesiece, gdzie uczestnicy zajęli cały pensjonat malowniczo położony na zboczu góry. Miejsce rekolekcji dawało wiele możliwości aktywnego spędzania czasu, z czego młodzież i dzieci chętnie korzystały. Był czas na wspólne spacery, zabawy na sankach czy wieczorne ognisko. Był to jednak tylko dodatek do bogatego programu, który przybliżał znaczenie pasji i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Program realizowany był w trzech grupach wiekowych, a uczestnicy pochodzili z niemalże wszystkich parafii diecezji. Oprócz tematów w grupach nie zabrakło miejsca na wspólne śpiewanie czy integrację. Zwieńczeniem rekolekcji było specjalne nabożeństwo dla dzieci i młodzieży w cieplickim kościele Zbawiciela. W trakcie nabożeństwa uczestnicy mogli zobaczyć dedykowany im spektakl Teatru Dobrego Serca, który nawiązywał do tematyki spotkania.

ks. Paweł Meler 

Related Images:

Rekolekcje dla kobiet w Karpaczu

W dniach od 10 do 11 marca 2018 r. odbyły się w Karpaczu Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla kobiet pod hasłem: „Życie nie jest problemem do rozwiązania tylko rzeczywistością do doświadczenia” – o uczuciach, emocjach i doświadczaniu rzeczywistości na podstawie historii pasyjnej. Na spotkanie przybyło ponad 60 pań z różnych parafii diecezji wrocławskiej.

W tym roku skupiłyśmy się na roli emocji, które towarzyszą nam w różnych sytuacjach życiowych. Podstawą do rozważań i prac w grupach były fragmenty Ew. Jana.  Na ich podstawie analizowałyśmy emocje i uczucia towarzyszące Jezusowi Chrystusowi w ostatnich chwilach Jego życia, a także innym bohaterom tych historii, którzy towarzyszyli Jezusowi. Naszą uwagę przykuły zwłaszcza postaci: Marii Magdaleny, Marii matki Pana Jezusa, Marii z Betanii, Marty, a także Judasza, Łazarza i Piotra.

W tym roku dopisała nam pogoda, a zajęcia upłynęły w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

Szczególne podziękowania należy skierować Bogusławie Pech za zorganizowanie rekolekcji, dk. Izabeli Sikorze za prowadzenie spotkania i Agnieszce Kupskiej za oprawę muzyczną. Cieszymy się również, że w sobotę odwiedził nas zwierzchnik diecezji wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. Pozdrowił nas i podzielił się refleksjami odnośnie omawianego tematu oraz wręczył każdej z uczestniczek różę z okazji Dnia Kobiet. W niedzielę uczestniczyłyśmy w nabożeństwie, w czasie którego kazanie wygłosił gospodarz parafii Wang, ks. radca Edwin Pech.

Uczestniczki

Related Images:

Spotkanie gremiów kościelnych w Świdnicy

6. marca 2018 roku w Świdnicy odbyło się kolejne spotkanie kierownictw Kościołów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy prowadzonej przez ks. Cezarego Królewicza w świdnickim Kościele Pokoju. Następnie w Domu Lutra nieopodal kościoła uczestnicy zjedli śniadanie. Obrady toczyły się w pięknie odnowionym budynku siedziby Parafii tuż obok kościoła. Poruszono zarówno sprawy i wydarzenia, które miały miejsce od ostatniego spotkania w Hoyerswerdzie, jak i omawiano plany na rok 2018. Szczególnie omawiano stan przygotowań do dalszych obchodów 500 lat Reformacji na Śląsku, które zaplanowano na 2. czerwca 2018 roku w Jaworze i Świerzawie. W programie przewidziane jest nabożeństwo w Kościele Pokoju w Jaworze z udziałem bpa Jerzego Samca – zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego w Polsce, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Świerzawie w miejscu pierwszego nabożeństwa w duchu reformacyjnym oraz koncert pamięci Benjamina Schmolcka w jaworskim Kościele Pokoju. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe wydawnictwo świdnickiej Parafii Ewangelickiej – publikację Luterańska Enklawa oraz nowy, bogato ilustrowany Rocznik Diecezji Wrocławskiej.

Ks. Martin Herche w imieniu strony niemieckiej podziękował za zaproszenie do Świdnicy. Na zakończenie zaplanowano kolejne spotkanie, tym razem w Reichenbach. Bp Waldemar Pytel podziękował za przybycie do Świdnicy i zaprosił na planowane uroczystości i wydarzenia świdnickiej Parafii Ewangelickiej w roku 2018. Wspólny posiłek w Domu Lutra był ostatnim akcentem spotkania nie licząc pięknego brzmienia melodii pieśni ewangelickich z karylionu na świdnickiej dzwonnicy.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

3. marca 2018 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obrady 4. sesji rozpoczęło nabożeństwo w kościele Opatrzności Bożej, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Tomasz Stawiak z Jawora. Następnie obrady toczyły się w Kamienicy pod Aniołami – budynku tuż przy kościele. Sesja poświęcona była głównie w swojej części sprawozdawczej życiu Diecezji Wrocławskiej w roku 2017. Był to przegląd wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia Reformacji zarówno w skali diecezjalnej jak i pojedynczych Parafii. Sprawozdanie o stanie Diecezji przedstawił bp Waldemar Pytel. W uzupełnieniu zaprezentowany został fragment filmu z wypowiedzią prezydenta miasta Dutkiewicza Rafała Dutkiewicza, który z uznaniem podsumował obchody Roku Reformacji we Wrocławiu odnosząc je do bardzo dobrej codziennej współpracy miasta z ewangelikami.Następnie duszpasterze odpowiedzialni za ewangelizację i misję, diakonię, młodzież i więziennictwo zaprezentowali swoje sprawozdania. Sprawozdanie z działalności diakonijnej uzupełnione zostało filmem o realizacji projektu tzw. Kącika Babci i Dziadka w prowadzonym przez Diakonię Domu Opieki Samarytanin we Wrocławiu. Kącik powstał we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej – Porozumienie bez barier.Bp Pytel złożył diakon Izabeli Sikorze podziękowanie w imieniu synodu za jej dotychczasową służbę duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego w związku z przejęciem tych obowiązków przez ks. Pawła Melera – wikariusza diecezji. Synod przyjął sprawozdanie finansowe diecezji za rok 2017 oraz uchwalił preliminarz budżetowy na rok 2018. Synod udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej za rok 2017. Bp Waldemar Pytel oraz członkowie Rady Diecezjalnej zapoznali synod ze stanem realizacji uchwały podjętej jesienią przez Synod Diecezji Wrocławskiej, a dotyczącej wyboru audytora do przeprowadzenia kontroli w ECDiE we Wrocławiu. Wszyscy członkowie synodu diecezji otrzymali nowy, jak zwykle bogato ilustrowany Rocznik Diecezjalny. Na jego łamach znalazły się również prezentowane w czasie obrad sprawozdania z życia diecezji, poszczególnych duszpasterstw, aktualne dane teleadresowe Parafii oraz obszerne sprawozdanie z życia Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

ks. Cezary Królewicz

Related Images: