Archiwum miesiąca: grudzień 2017

Adwentowe Spotkanie Młodzieży w Szczecinie

Kim jestem?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwała młodzież Diecezji Wrocławskiej, która w dniach 8-10 grudnia spotkała się w Szczecinie na Spotkaniu Adwentowym. Jest to coroczne wydarzenie adresowane do młodzieży ze wszystkich parafii diecezji, podczas którego gromadzimy się w atmosferze adwentowego oczekiwania.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem muzycznym, które prowadził Proboszcz szczecińskiej parafii – ks. Sławomir Sikora. Wspólne zagłębianie się w Boże Słowo i śpiewanie młodzieżowych pieśni było wstępem do późniejszych refleksji nad samym sobą w wyjątkowej, adwentowej perspektywie.

Jak na każdym zjeździe młodzieży, nie zabrakło czasu na integrację, rozmowy i dobrą zabawę. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił współpracując ze sobą podczas rozwikłania zagadek Escaperoom-u lub rozgrywając mecze piłki nożnej na x-box-ie. To były jednak tylko dodatki do głównego programu, który obejmował warsztaty przygotowane przez diak. Izabelę Sikorę, wspólne oglądanie filmu czy przygotowanie bibliodramy.

Głównym punktem programu była adwentowo-świąteczna kolacja, którą przygotowali sami uczestnicy. Rodzinnej atmosferze sprzyjało wspólne kolędowanie, a rozważaniem dzielił się ks. Paweł Meler, który został mianowany nowym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej.

Zjazd zakończył się niedzielnym nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą. Po nim był już tylko poczęstunek w sali parafialnej, pakowanie i wyjazdy, którym towarzyszyły liczne pytania: kiedy znowu się spotkamy? Już niedługo! W czasie pasyjnym, podczas młodzieżowych rekolekcji, na które zapraszamy już dzisiaj.

ks. Paweł Meler

Related Images:

LIST OTWARTY trzech Kościołów ewangelickich w Polsce

Biskupi Kościołów Ewangelickich zwrócili się z listem otwartym z prośbą o wycofanie złożonych w Sejmie wniosków upamiętnienia 500 lat Reformacji. Odnosząc się do debaty sejmowej, wyrazili sprzeciw wobec przebiegu dyskusji.

„Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji” – napisali zwierzchnicy Kościołów: luterańskiego – bp Jerzy Samiec, reformowanego – bp Marek Izdebski oraz metodystycznego – bp Andrzej Malicki.

Biskupi odnosząc się w liście do czwartkowej debaty sejmowej w sprawie projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, wyrazili swoje rozczarowanie przebiegiem dyskusji.

„W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji (…) Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej” – zaznaczyli w liście.

Jednocześnie biskupi wyrazili uznanie dla „inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna oraz Konwentu Seniorów Sejmu w sprawie uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w 2017 roku 500-lecia Reformacji”. Dodali jednak, że zwracają się „z prośbą o wycofanie złożonych wniosków”. Podziękowali także m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie patronatem honorowym centralnych obchodów Jubileuszu Reformacji i „za udział w uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim.

Podziękowali też Senatowi „za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich” a także sejmikom województw śląskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego za podjęcie jubileuszowych uchwał.

List został jednomyślnie przyjęty podczas połączonego posiedzenia Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Do pobrania: Pełny tekst Listu

LIST OTWARTY
trzech Kościołów ewangelickich w Polsce
w sprawie sposobu procedowania przez Sejm
projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Kuchciński

Klub parlamentarny Nowoczesna

Klub parlamentarny PSL

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP z uznaniem odnosimy się do inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna oraz Konwentu Seniorów Sejmu w sprawie uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w 2017 roku 500-lecia Reformacji (druk 2133 z 14 grudnia 2017 r.). Tym niemniej zwracamy się z prośbą o wycofanie złożonych wniosków.

Reprezentując nasze Kościoły, składamy podziękowanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który objął Patronatem Honorowym Centralne Obchody Jubileuszu Reformacji, które odbyły się w Warszawie w dniach 26-29 października 2017 r. Dziękujemy również za udział w uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim. W wygłoszonym tam orędziu Prezydent Duda podkreślił, że jego obecność podczas uroczystości jest świadectwem wspólnoty, bliskości i braterstwa, które łączą wszystkich Polaków. Przypomniał również, że ewangelicy trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego.

Dziękujemy Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich.

Dziękujemy Sejmikom Województw: Śląskiego, Dolnośląskiego i Warmińsko-Mazurskiego za podjęcie jubileuszowych uchwał i rezolucji. Istotne znaczenie ma dla nas również to, że samorządy lokalne niektórych miast włączyły się czynnie w obchody Jubileuszu Reformacji, doceniając wkład ewangelików w rozwój kultury, przemysłu i edukacji w regionach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Kościoła rzymskokatolickiego, który razem z nami – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce – obchodził Jubileusz 500 lat Reformacji. Dzięki temu wydarzenie to odbywało się w duchu ekumenizmu, miłości i braterstwa. Myślimy tu zarówno o papieżu Franciszku i jego obecności podczas uroczystości jubileuszowych w Lund w Szwecji, jak i o Prymasie Polski ks. abp. Wojciechu Polaku, który był członkiem Komitetu Honorowego obchodów w Polsce i uczestniczył w wielu wydarzeniach Roku Reformacji. W gronie przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego obecnych podczas uroczystości w różnych diecezjach i miastach znaleźli się duchowni tego Kościoła na czele z biskupami, a także pracownicy naukowi uczelni katolickich, organizując i współorganizując konferencje i sympozja.

Jesteśmy wdzięczni Kościołom Polskiej Rady Ekumenicznej i innym Kościołom chrześcijańskim w Polsce za obecność i towarzyszenie nam w Roku Jubileuszu Reformacji. Mamy nadzieję, że spotkania jubileuszowe pozwoliły lepiej nam się poznać, nawiązać przyjaźnie, porozmawiać o trudnych sprawach, przełamać uprzedzenia i uczyć się od siebie nawzajem. Życzymy sobie, aby to, co udało się wypracować przez lata prowadzonego w Polsce dialogu ekumenicznego, służyło dalszemu zbliżeniu.

W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!

Adwent i Święta Bożego Narodzenia są dla nas, chrześcijan, okresem szczególnym, w którym orędzie biblijne przypomina o wcieleniu Jezusa Chrystusa – Zbawiciela, niosącego Boży pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Niechaj Jego przesłanie będzie dla nas wszystkich przykładem do naśladowania.

bp Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
bp Marek Izdebski, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
bp Andrzej Malicki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

List otwarty został przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Related Images:

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Pierwsza wspólna akcja odbyła się w roku 2000,

– rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt Bożego Narodzenia,

– nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych,

– podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.

Edycja akcji 2017 została zainaugurowana 30 listopada. Jej hasło brzmi „Miłosierdzie jest jedno”. Świece Diakonii można nabyć w Parafii Ewangelickich Diecezji Wrocławskiej.

Related Images:

Adwentówka diecezjalna we Wrocławiu

9 grudnia 2017 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu na zaproszenie ks. bpa Waldemara Pytla spotkali się wierni z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na Adwentówce Diecezjalnej. Nawiązuje ona do tradycji zapoczątkowanych przed ponad dziesięcioma laty Adwentowych Spotkań Międzyparafialnych i jest jej piękną kontynuacją. Podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się ona we Wrocławiu. W latach ubiegłych gromadziła ona ewangelików Diecezji Wrocławskiej w Parafiach w Legnicy, Jaworze, Świdnicy, Wałbrzychu i Lubaniu.

Zgromadzonych powitał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel, który na kanwie fragmentu Pisma Świętego odnoszącego się do postaci Marii wygłosił rozważanie adwentowe. Tym samym wprowadził uczestników w nastrój adwentowego oczekiwania. Zgromadzeni śpiewali pieśni adwentowe ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Zabrzmiały też organy wypełniając swym dźwiękiem przestrzeń auli. W czasie spotkania wystąpiły dzieci i młodzież, ze specjalnym programem artystycznym, na co dzień uczące się w szkołach prowadzonych przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

Znalazł się również czas na poczęstunek i rozmowy przy akompaniamencie granych kolęd.

Składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne, a ks. bp Pytel udzielił na zakończenie spotkania błogosławieństwa jego uczestnikom. Zgromadzeni przyjęli zaproszenie ks. Cezarego Królewicza na następną Adwentówkę Diecezjalną, która odbędzie się 8 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w Lubaniu.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Waldemar Szczugieł i ks. Cezary Królewicz

Related Images: