Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

Podziel się

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Pierwsza wspólna akcja odbyła się w roku 2000,

– rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt Bożego Narodzenia,

– nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych,

– podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.

Edycja akcji 2017 została zainaugurowana 30 listopada. Jej hasło brzmi „Miłosierdzie jest jedno”. Świece Diakonii można nabyć w Parafii Ewangelickich Diecezji Wrocławskiej.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz