Archiwum miesiąca: październik 2017

Pamiątka Reformacji w mediach

W okolicy Pamiątki Reformacji w mediach ogólnopolskich (radio i TV) emitowane są programy związane z Reformacją.

31 października

6:35 TVP2 – reportaż z wręczenia Śląskich Szmaragdów 2017

10:00 TVP 2 – nabożeństwo centralne wieńczące jubileusz 500 lat Reformacji (transmisja na żywo z Katowic)

12:45 Program 2 Polskiego Radia – Pożegnanie Erwin Kruk. Audycja wspomnieniowa Wacława Holewińskiego

18:00 Program 2 Polskiego Radia – retransmisja nabożeństwa jubileuszowego z kościoła Św. Trójcy w Warszawie

1 listopada

21:00 TV Romance  – film biograficzny „Katarzyna Luter” z 2017 r. w reżyserii Julii von Heinz. Występują: Max Mauff, Devid Striesow, Ludwig Trepte, Karoline Schuch

Powtórka 2 listopada o godz. czwartek, 2 listopada o 3:30 i 12:00

3 listopada

14:20 Pierwsze ewangelickie państwo TVP2

5 listopada

21:10 HBO – Reformacja cz. 1 Dramat historyczny z 2017 r. w reżyserii Uwe Janson zdobywcy Nagrody Młodych na MFF w Locarno.
Występują: Maximilian Brückner, Jan Krauter, Johannes Klaußner, Joachim Król
Jest to filmowy portret Marcina Lutra, który. 31 października 1517 r. w Wittenberdze ogłosił swoje słynne tezy dotyczące wiary i Kościoła, który chciał zreformować.

22:40 HBO – Reformacja cz.2 (ostatnia)

10 listopada

14:50 TVP2 – Reformacja w Księstwie Cieszyńskim, film dokumentalny z 2017 r.
Panujący z początkiem XVI wieku w Księstwie Cieszyńskim książę Adam Wacław okazał się wielkim zwolennikiem i propagatorem nowego ruchu religijnego i kulturowego, jakim była Reformacja. Lud cieszyński także był bardzo otwarty na zmiany. Nawet trwająca 200 lat kontrreformacja i całkowity zakaz odprawiania ewangelickich nabożeństw nie zniszczył wiary i tradycji mieszkańców.

Ponadto TVP Katowice emitowała relację z Gali Reformacyjnej. Jest już dostępna w internecie tutaj.

Na stronie Kuriera Ekumenicznego Polskiego Radia są do odtworzenia audycje relacjonujące wydarzenia takie jak: Bieg Reformacji, Wystawa w Wittenberdze, Kantata Reformacyjna, Odsłonięcie Bramy Jubileuszowej w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

za www.luteranie.pl

Synod Diecezji Wrocławskiej obradował na Pomorzu

Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zgromadził się na jesiennej sesji. Obrady rozpoczęły się 20.10.2017 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu. Miejscem obrad był Hotel Aurora położony w samym centrum miasta. Przybyłych powitał ks. bp Waldemar Pytel. Na wstępie odczytano i przyjęto protokół z ostatniej sesji synodu diecezjalnego. Następnie dr hab. Piotr Lorek zaprezentował wykład: Reformacyjna zasada Solum Verbum a mistyka chrześcijańska, po którym wywiązała się ciekawa dyskusja. Piątkowe obrady zakończyło nabożeństwo w dawnym kościele ewangelickim w Międzyzdrojach. Liturgię nabożeństwa prowadził ks. radca Marcin Orawski. Słowo pozdrowienia przekazał proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. prał. dr Marian Jan Wittlieb. W imieniu synodu diecezji wrocławskiej słowa podziękowania za gościnę przekazał bp Waldemar Pytel. Ks. Wittlieb otrzymał w podarunku nowo wydany album poświęcony kościołom ewangelickim Diecezji Wrocławskiej wydany w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji. Drugi dzień obrad rozpoczęła modlitwa prowadzona przez ks. Pawła Melera, który od 1. września 2017 roku jest duchownym Diecezji Wrocławskiej. Po modlitwie Rada Diecezjalna rozpoczęła realizację wniosku 3/S/2017  Synodu Diecezjalnego z dnia 2.09.2017 roku. W związku z tym prezentowana była sytuacja finansowa Diecezji, Fundacji ECDiE oraz Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Ks. Robert Sitarek szczegółowo omawiał tę problematykę odpowiadając na pytania członków Synodu Diecezji. Przekazano materiały informacyjne odnoszące się do tych zagadnień. Kilkugodzinna dyskusja dotyczyła spraw związanych z funkcjonowaniem ECDiE we Wrocławiu. Sobotni wieczór zamknęła modlitwa, a po niej tradycyjnie członkowie synodu zaproszeni zostali na kolację na terenie Wolińskiego Parku Narodowego przygotowaną przez Państwa Smolczyńskich. W niedzielę członkowie synodu wzięli udział w nabożeństwie w kościele w Szczecinie. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel. Po nabożeństwie i poczęstunku uczestnicy udali się w drogę powrotną do swoich domów.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Paweł Żak

120-lecie poświęcenia kościoła ewangelickiego w Olszynie

120-lecie poświęcenia kościoła ewangelickiego w Olszynie

W dniach 22-23. września 2017 roku w Olszynie na Dolnym Śląsku odbyły się uroczystości związane ze 120-leciem poświęcenia kościoła ewangelickiego. Organizatorami byli: Gmina Olszyna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Olszyńskiej oraz Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.

W sobotę 23.09.2017 roku w Domu Kultury odbyła się konferencja popularno-naukowa poświęcona obchodom jubileuszowym. Parafię Ewangelicko-Augsburską reprezentował ks. Cezary Królewicz przypominając o trwającym Roku Reformacji i Jubileuszu 500 lat Reformacji obchodzonym na całym świecie. W swoim wykładzie mówił o najważniejszych wydarzeniach z historii Śląska, które związane były z rozwojem Reformacji. Przedstawił rys historyczny aż po współczesność odnosząc się do najistotniejszych kwestii kościelnych, które charakteryzowały od pewnego czasu dwuwyznaniowy Śląsk. Powiedział m.in: Zapoczątkowana w 1517 roku Reformacja bardzo szybko i stosunkowo łatwo przyjęła się na ziemi śląskiej. Sprzyjały temu wcześniejsze ruchy religijne beginek, begardów i waldensów oraz rozpowszechniony na Śląsku ruch husycki. Podatny grunt dla powstania i rozwoju śląskiej reformacji stwarzały także prowadzone wówczas wojny, ogólne utyskiwania na rozwijający się od czasów awiniońskich fiskalizm kościelny oraz gorszący tryb życia duchowieństwa, zwykle źle uposażonego i goniącego za dodatkowymi beneficjami.

Przez wiele pokoleń aż po dzień dzisiejszy reformacja również głęboko kształtowała historię Śląska. A były to dzieje złożone, pod wieloma względami pełne sprzeczności – dzieje biedy i opresji, czynów wojennych, aktów pobożności i miłości bliźniego, dzieje ucisku i buntu, dramatycznych przemian i wypędzeń. Rzadkie bywały okresy spokojnego, niczym niezakłóconego rozwoju.

Odnosząc się do sytuacji po II wojnie światowej dodał:  W latach powojennych ze swej nowej siedziby w Görlitz Kościół Śląski otaczał duchową opieką ostatnie niemieckie parafie na wschód od Nysy Łużyckiej. W radzieckiej strefie okupacyjnej i później w NRD pozostało pięć okręgów kościelnych na zachód od Nysy, z których utworzony został samodzielny Kościół terytorialny.

W RFN w 1950 roku powstała »Wspólnota ewangelickich Ślązaków (Komitet Pomocy) e. V.« – zgromadzenie pastorów i świeckich, którego celem było duszpasterstwo i zachowanie ciągłości Kościoła Śląskiego. Jego pierwszym przewodniczącym został biskup senior Otto Zänker pochodzący z Westfalii.

Od momentu wygnania ludności niemieckiej i przybycia polskich osadników ziemie te mają zdecydowanie katolickie oblicze. Niewielki Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce przejął rolę zarządcy protestanckiej spuścizny. Ze strony niemieckiej od lat 60. Kościół Ewangelicki i protestanci ze Śląska podejmowali ostrożne próby nawiązania na nowo kontaktów. Jednak dopiero po 1989 roku możliwa stała się otwarta debata i współpraca polsko-niemiecka.

Ochroną wspólnego protestanckiego dziedzictwa na Śląsku zajmują się zarówno Kościoły, jak i muzea, naukowcy, samorządy czy stowarzyszenia i osoby prywatne. Wiele dawnych kościołów ewangelickich otoczono opieką jako świątynie lub pomniki kultury i znowu tętni w nich życie.

Po konferencji odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w czasie którego ks. Cezary Królewicz wygłosił kazanie w oparciu o Ewangelię Jana. Powiedział m.in: Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie skierowane do mnie przez organizatorów jubileuszu 120-lecia poświęcenia kościoła ewangelickiego w Olszynie. Po zapoznaniu się ze szczegółowym programem obchodów tego jubileuszu doszedłem do przekonania, że będzie on czymś wyjątkowym. Do tej pory bowiem nie zdarzyło mi się w czasie mojej służby duszpasterskiej w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, gdzie jestem od 12 lat proboszczem, aby któraś z okolicznych gmin, a nawet miasto w którym ma siedzibę moja parafia, zorganizowało w tak otwarty sposób obchody kościelnego jubileuszu. To szczególne podkreślenie, że wspomina się ewangelickich budowniczych jest czymś pięknym i wzruszającym. Zwłaszcza w roku 2017, kiedy cały  świat wspomina Jubileusz 500 lat Reformacji tj. odnowy życia Kościoła chrześcijańskiego. To, jak się dziś okazuje, wspólne czyli ekumeniczne świętowanie jest jednak możliwe nawet w czasie, który nie zawsze sprzyja patrzeniu na drugiego człowieka jak na bliźniego i to z bardzo różnych powodów. Tym bardziej chcę podziękować organizatorom za ich pomysł i jego wykonanie. Mam też cichą nadzieję, że nie będzie to tylko jednorazowa wspólna modlitwa wiernych obu Kościołów, a właściwie jednego Kościoła, Kościoła Chrześcijańskiego, tego umiłowanego przez naszego Boga Ludu, którego On w Synu swoim był, jest i będzie na wieki Dobrym Pasterzem.

Jest szczególnym darem Dobrego Pasterza, że tutejsza Parafia Rzymskokatolicka, która po wojnie nadała imię temu kościołowi zadbała o jego jak najlepsze zachowanie i dalsze użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Ta widoczna dbałość o jego dobry stan jest powodem do dziękczynienia Bogu oraz ludziom, którzy uznali to miejsce za swoje miejsce kultu religijnego. Niestety nie wszędzie bowiem w taki sposób potoczyły się losy kościołów ewangelickich na tej piękne górnołużyckiej ziemi.

Pragniemy jako chrześcijanie, aby Polska była matką wszystkich, domem każdego z nas, bez względu na przynależność religijną do tego czy innego Kościoła, przynależność narodową czy kulturową. Nasz wspólny dom potrzebuje naszych wspólnych modlitw, aby w tych trudnych czasach mógł przetrwać pod naporem silnie wiejącego wiatru nie zawsze w nasze żagle, a często mogącego zagrażać naszemu przywiązaniu do wolności, umiłowania prawdy i chęci niesienia wszystkim ludziom miłości z powodu miłości, którą najpierw nas wszystkich umiłował nasz Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny Bóg. Niech mi wolno będzie Drodzy Zgromadzeni raz jeszcze podziękować za tę wspólną modlitwę i pięknie obchodzony jubileusz jak i za możliwość poświęcenia okolicznościowej tablicy przed wejściem do kościoła. Niech nasz Dobry Pasterz – Jezus Chrystus nadal buduje swój Kościół, a my będący członkami tego Kościoła czyli ciała Chrystusowego, chciejmy budować się w Dom Duchowy. Wszak tak pięknie Jezus mówi dziś do nas: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” Następnie ks. Cezary Królewicz zmówił modlitwę powszechną Kościoła oraz poświęcił Słowem Bożym i modlitwą tablicę  na zewnętrznej ścianie kościoła upamiętniającą jubileusz 120-lecia poświęcenia kościoła. Na prośbę organizatorów w czasie nabożeństwa na organach grała Magdalena Królewicz – małżonka ks. Cezarego Królewicza, na co dzień organistka w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości jubileuszowych spotkali się w Domu Katechetycznym olszyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej – współorganizatora obchodów.

ks. Cezary Królewicz

 

 

Koncert Solus Schristus w Świdnicy

Solus Christus – ta nazwa znana jest każdemu ewangelikowi. Jest to jedna z czterech podstawowych zasad luteranizmu. Oznacza, że tylko Chrystus jest drogą dla zbawienia każdego wierzącego. Od pięciu wieków luteranie na świecie mogą odkrywać zarówno prostotę tej prawdy, jak też jej niezgłębione bogactwo teologicznej treści. Niedzielny wieczór 1 października 2017 roku pokazał jednak, że pod tak sformułowaną zasadą może kryć się coś jeszcze.

W ramach obchodów Jubileuszu 500. lat Reformacji, właśnie tego dnia w świdnickim Kościele Pokoju wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” ze swoim reformacyjnym programem zatytułowanym „Solus Christus”. Tym razem pod tą nazwą kryły się przepiękne aranżacje najważniejszych przykładów luterańskiego dziedzictwa muzycznego, które wypełniły nie tylko mury świdnickiego kościoła, ale z pewnością również serca zgromadzonych tam słuchaczy. 

Luter, Gerhardt czy Zinzendorf to nazwiska tylko niektórych autorów pieśni, którzy w swoich utworach zawarli nieprzebrany bagaż osobistej wrażliwości i głęboką treść religijną. Zespół „Śląsk” wydobywał ten przekaz i podawał zgromadzonym w niezwykle pięknej wersji wokalnej, wspieranej instrumentalnym akompaniamentem. Całość powodowała, że Solus Christus to już nie tylko wyróżnik teologii luterańskiej, ale również nośnik religijnej wrażliwości i przywiązania do Zbawiciela, którą najpełniej wyraża muzyka i wpisane w nią słowa.

Koncert zorganizowany został przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu

ks. Paweł Meler