Synod Diecezji Wrocławskiej obradował na Pomorzu

Podziel się

Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zgromadził się na jesiennej sesji. Obrady rozpoczęły się 20.10.2017 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu. Miejscem obrad był Hotel Aurora położony w samym centrum miasta. Przybyłych powitał ks. bp Waldemar Pytel. Na wstępie odczytano i przyjęto protokół z ostatniej sesji synodu diecezjalnego. Następnie dr hab. Piotr Lorek zaprezentował wykład: Reformacyjna zasada Solum Verbum a mistyka chrześcijańska, po którym wywiązała się ciekawa dyskusja. Piątkowe obrady zakończyło nabożeństwo w dawnym kościele ewangelickim w Międzyzdrojach. Liturgię nabożeństwa prowadził ks. radca Marcin Orawski. Słowo pozdrowienia przekazał proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. prał. dr Marian Jan Wittlieb. W imieniu synodu diecezji wrocławskiej słowa podziękowania za gościnę przekazał bp Waldemar Pytel. Ks. Wittlieb otrzymał w podarunku nowo wydany album poświęcony kościołom ewangelickim Diecezji Wrocławskiej wydany w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji. Drugi dzień obrad rozpoczęła modlitwa prowadzona przez ks. Pawła Melera, który od 1. września 2017 roku jest duchownym Diecezji Wrocławskiej. Po modlitwie Rada Diecezjalna rozpoczęła realizację wniosku 3/S/2017  Synodu Diecezjalnego z dnia 2.09.2017 roku. W związku z tym prezentowana była sytuacja finansowa Diecezji, Fundacji ECDiE oraz Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Ks. Robert Sitarek szczegółowo omawiał tę problematykę odpowiadając na pytania członków Synodu Diecezji. Przekazano materiały informacyjne odnoszące się do tych zagadnień. Kilkugodzinna dyskusja dotyczyła spraw związanych z funkcjonowaniem ECDiE we Wrocławiu. Sobotni wieczór zamknęła modlitwa, a po niej tradycyjnie członkowie synodu zaproszeni zostali na kolację na terenie Wolińskiego Parku Narodowego przygotowaną przez Państwa Smolczyńskich. W niedzielę członkowie synodu wzięli udział w nabożeństwie w kościele w Szczecinie. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel. Po nabożeństwie i poczęstunku uczestnicy udali się w drogę powrotną do swoich domów.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Paweł Żak


Podziel się

Dodaj komentarz