Archiwum miesiąca: marzec 2017

Kościoły Pokoju na prezydenckiej liście Pomników Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 15 marca w Pałacu Prezydenckim wręczył dokumenty potwierdzające uznanie dziesięciu kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Na tej prestiżowej liście znalazł się również Kościół Pokoju w Jaworze oraz Kościół Pokoju w Świdnicy wraz z otaczającym go budynkami i cmentarzem.

– Po raz pierwszy jako prezydent mam zaszczyt objąć cenne zabytki ochroną i ustanowić je Pomnikami Historii. Każdy z tych obiektów jest bezcenny, każdy jest perłą, dlatego cieszę się, że mogłem im nadać ten symboliczny status pomnika. To miejsca stanowiące wzorzec architektoniczny, kulturowy i artystyczny. Są one nie tylko elementem historii naszego państwa, ale także świata, bo znajdują się wśród nich obiekty wpisane na listę UNESCO. Warto więc je odwiedzić – mówił prezydent. – Cieszę się, że w roku 500-lecia Reformacji mogłem umieścić na tej liście oba Kościoły Pokoju – dodał.

W uzasadnieniu podkreślono, że stanowią one ważny materialny dokument dziedzictwa historycznego i kulturowego Śląska oraz Europy.

Zostały zbudowane w wyniku ustaleń pokoju westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią. Ustalenia traktatu oznaczały faktyczną likwidację organizacji Kościoła ewangelickiego na terenach śląskich księstw dziedzicznych bezpośrednio zależnych od katolickiego cesarza Habsburga. Ewangelicy zostali pozbawieni dotychczasowej wolności religijnej i utracili niemal wszystkie swoje świątynie. Dopuszczono możliwość budowy jedynie trzech kościołów, ale w nietrwałej konstrukcji szkieletowej: w Głogowie (niezachowany), Jaworze i Świdnicy. Kościół Pokoju w Jaworze, razem z kościołem Pokoju w Świdnicy, są największymi barokowymi budynkami sakralnymi w Europie wzniesionymi w konstrukcji szkieletowej, które ze względu na techniczne skomplikowanie i wielkość, należy uznać za pionierskie i unikatowe. Zachowała się w nich bogata dekoracja wnętrza, wartościowa pod względem artystycznym i historycznym jako świadectwo współistnienia sztuki baroku i teologii luterańskiej oraz ilustracja ówczesnej hierarchii społecznej. Podkreśleniem wartości tych obiektów jest umieszczenie ich w 2001 r. na Liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO.

Pomnik Historii jest najwyższym wyróżnieniem, ustanawianym od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś nadano je tylko 70 obiektom o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych.

Na liście znajdują się obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Teraz do tego elitarnego grona dołączyły:

1. „Gliwice – radiostacja”

2. „Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju”

3. „Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”

4. „Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew”

5. „Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne”

6. „Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika”

7.  „Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy zwanego kościołem Pokoju”

8. „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze”

9. „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów”

10. „Wąchock – zespół opactwa cystersów”

Lista pomników na stronie prezydenta >>>

za: www.luteranie.pl

Related Images:

Rekolekcje pasyjne dla kobiet

W dniach 11-12 marca 2017r.  po raz kolejny spotkałyśmy się w Karpaczu na Międzyparafialnych Rekolekcjach dla kobiet. W tym roku, ze względu na stale powiększającą się liczbę uczestniczek, z czego niezmiernie się cieszymy, nasze spotkanie odbyło się w Ośrodku Przy Lesie, należącym do parafii w Karpaczu.

Sobotnie zajęcia oscylowały wokół tematu związanego ze starzeniem się i upływem czasu. Czy można się przygotować do starości, jak może wyglądać jesień życia? Na te trudne pytania, jak i na wiele innych starałyśmy się odpowiedzieć podczas tegorocznych rekolekcji. Zajęcia prowadziła radna diecezjalna Lucyna Żak ze Świdnicy, która przedstawiła nam zarówno psychologiczne aspekty związane z tą tematyką, jak i podejście biblijne. Był oczywiście również czas na integrację, który zaplanowała dla nas Iwona Gerstenstein z Karpacza. W śpiewie prowadziła nas Agnieszka Kupska ze Szczecina.

W niedzielę w kościele Wang odbyło się nabożeństwo, które odprawili ks. radca Edwin Pech, radca Lucyna Żak a kazanie wygłosiła dk. Izabela Sikora. Później jeszcze wspólne zdjęcie i trzeba było się pożegnać.

Po raz kolejny mogłyśmy w tym szczególnym czasie pasyjnym być razem, rozmawiać ze sobą i Panem Bogiem, poznawać siebie i Jego Słowo.

Wszystko to działo się w przepięknym otoczeniu Karkonoszy, w pobliżu niezwykłego miejsca na ziemi jakim jest kościół Wang, w wyjątkowej atmosferze życzliwości, sympatii i radości, którą tworzyli dla nas: Bogusława Pech, główna organizatorka spotkania oraz ks. Edwin Pech, gospodarz miejsca.

Dziękujemy zaangażowanym w prowadzenie rekolekcji, a także wszystkim uczestniczkom za ten piękny, wspólny czas.

Diakon Izabela Sikora

Related Images:

We Wrocławiu obradował Synod Diecezji

Dwudniowe obrady Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce rozpoczęły się 10 marca 2017 roku nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Opatrzności Bożej w czasie którego nowowybrani członkowie synodu diecezjalnego złożyli ślubowanie. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta sesja Synodu związana z Jubileuszem 500 lat Reformacji w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozpoczęła się od odśpiewania przez zgromadzonych hymnu Kościoła: Warownym grodem jest nasz Bóg.W tej sesji udział brali także przedstawiciele władz samorządowych i liczni goście. Paweł Wróblewski z dolnośląskiego sejmiku samorządowego zabrał głos gratulując obchodów Roku Reformacji. Biskup Waldemar Pytel prowadzący uroczystą sesję synodu podziękował Pawłowi Wróblewskiemu za rezolucję sejmiku z okazji 500 lat Reformacji na Dolnym Śląsku. Specjalny wykład: Materialne i niematerialne dziedzictwo Reformacji prof. dr hab. Jan Harasimowicz. Po wykładzie śpiewał wrocławski chór Capella Ecumenica. Uroczysta sesja na Uniwersytecie Wrocławskim zakończyła się po występie chóru. Dalsza część obrad odbyła się w nowym Centrum Ewangelickim przy ul. Kazimierza Wielkiego. Odbyły się wybory do gremiów kościelnych. Wybrano świeckiego kuratora diecezjalnego – Katarzynę Bruzi z Parafii Wałbrzych, członków Rady Diecezjalnej – ks. Marcina Orawskiego z Parafii Wrocław i Lucynę Żak z Parafii Świdnica, Komisji Rewizyjnej – Małgorzatę Rajczybę z Parafii Wrocław, Anielę Pietruszczak z Parafii Jawor i Małgorzatę Strugałę z Parafii Legnica oraz delegatów do Synodu Kościoła – Alfreda Smolczyńskiego i Katarzynę Luc z Parafii Szczecin, Łukasza Cieślaka z Parafii Wrocław.

Drugi dzień obrad rozpoczęła modlitwa w kościele Opatrzności Bożej, którą poprowadził ks. bp Waldemar Pytel. Następnie obrady toczyły się w budynku Centrum Ewangelickiego. Sprawozdanie z życia diecezji wrocławskiej za rok 2016 przedstawił ks. bp Waldemar Pytel. Kolejne sprawozdania przedstawili: ks. Edwin Pech z grupą zaangażowanych w działania ewangelizacyjno-misyjne  w diecezji w imieniu Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej, ks. Robert Sitarek Komisji Diakonijnej oraz ks. Marcin Orawski jako duszpasterz więzienny. Przedstawione zostało również sprawozdanie finansowe oraz wyniki prac komisji rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami zatwierdzono rachunki roczne i przyjęto preliminarz budżetowy diecezji na rok 2017. Synod przyjął również zmiany w statucie Ewangelickiego Centrum Diakonii i edukacji im. Marcina Lutra we Wrocławiu. Członkowie synodu otrzymali nowy numer Rocznika Diecezjalnego.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Razem dla Aleppo

Biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej znalazł się wśród sygnatariuszy, podpisanego 2.03.2017 r., apelu o pomoc dla szpitala w Aleppo. Inicjatywę wystosowania apelu podjął Metropolita Wrocławski Kościoła Rzymskokatolickiego abp Józef Kupny i zaprosił do jego podpisania przedstawicieli Kościoła Greckokatolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego. Wśród sygnatariuszy znaleźli się również przedstawiciele świata polityki oraz biznesu, którzy zdecydowali się wesprzeć akcję koordynowaną przez stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Akcja zbierania funduszy na odbudowę szpitala w zrujnowanym Aleppo – w myśl podpisanego apelu – stanowi wyraz podążania za Chrystusowym wzorem dostrzegania ludzkiej nędzy i niesienia pomocy potrzebującym. Apel stanowi także dowód na jednoczącą moc miłości bliźniego, która powinna charakteryzować chrześcijan niezależnie od różnic konfesyjnych. Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego również dołącza do tego ekumenicznego dzieła pomocy naszym braciom i siostrom na Bliskim Wschodzie, by w ten sposób poprawić jakość życia i opieki nad ludźmi tak mocno doświadczonymi w swojej ojczyźnie.

ks. Zbigniew Obracaj

Related Images:

Nowy adres Kościoła Pokoju w Jaworze

28 lutego Rada Miasta Jawora, jednogłośnie przyjęła uchwałę o nazwaniu alei łączącej Ewangelicki Kościół Pokoju z pl. Wolności, aleją Pięciuset lat Reformacji.

W imieniu wnioskodawcy uchwały, Parafii Ewangelickiej w Jaworze, Radzie Miasta podziękował proboszcz ks. Tomasz Stawiak, który powiedział:

„Dziękuję wam z całego serca. Jako radni tego miasta, jednogłośnie -co doceniam szczególnie – nawiązaliście do najlepszych, historycznych wartości Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej opartej na różnorodności i szanującej swoje mniejszości. Cieszę się, że w naszym mieście uniknęliśmy żenującej debaty, jaka miała miejsce w senacie. Spójrzcie o ile wyżej stawia was to nad senatorami RP. Pragnę również uspokoić, że upamiętniając rocznicę Reformacji, w żaden sposób nie świętujemy podziału chrześcijaństwa, czego dowodem jest udział w uroczystościach jubileuszowych papieża Franciszka. Ze swojej strony zwracam uwagę na pewien symboliczny szczegół. Odtąd Kościół Pokoju w Jaworze, połączony będzie aleją Pięciuset lat Reformacji z…placem Wolności. Nie może być chyba większej i lepszej symboliki, jak Reformacja łącząca Kościół z Wolnością.”

Po wejściu w życie uchwały i przeprowadzeniu procedury administracyjnej, nowy, oficjalny adres Kościoła Pokoju, brzmiał będzie: al. Pięciuset lat Reformacji 1.
 
Aniela Pietruszczak
 
za https://kosciolpokojujawor.pl

Related Images: