Miesięczne archiwum: Październik 2016

Dalajlama XIV w Ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy

21 września 2016 r., w Międzynarodowym Dniu Pokoju, w świdnickim Kościele Pokoju odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich i różnych religii. Gościem specjalnym był Dalajlama XIV.

Dalajlama XIV, duchowy przywódca Tybetańczyków przybył do polski na zaproszenie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicz, a wizyta związana była z przyznaniem Wrocławowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

W ostatnim dniu wizyty Dalajlamy na Dolnym Śląsku, w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy odbyło się spotkanie międzyreligijne, w którym wzięli udział przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu i buddyzmu.

Słowa pozdrowienia i powitania skierował do zebranych prezydent Dutkiewicz. Zauważył, że jeszcze niedawno wszelkie konflikty zbrojne wydawały się w Polsce odległe. Zmiana myślenia pojawiła się, gdy dokonano aneksji Krymu. Prezydent Wrocławia podkreślił, że wszelkie apele o pokój mają głęboki sens „pokój jest bowiem przynależny człowiekowi ze względu na godność jaką obdarzył go Bóg”.

Bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wspomniał, że spotkanie w Kościele Pokoju to moment historyczny, w który wpisują się wcześniejsze gesty pojednania, które miały miejsce w tym kościele, takie jak m.in. kanclerza Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego.

O pokoju jako darze i zadaniu dla ludzkości mówił biskup diecezji świdnickiej Kościoła rzymskokatolickiego bp Ignacy Dec. Podkreślił, że „każda wojna jest haniebna i poniża wszystkich, w tym zwycięzców”. Bp Dec przypomniał, że to właśnie pokój uszlachetnia ludzkość, nie można więc usprawiedliwiać przemocy.

Dalajlama XIV także zwrócił się o osób zebranych w Kościele Pokoju i powiedział, że strach i złość to emocje, które nigdy nie rodzą pokoju. Pokój w pierwszej kolejności powinno się odnaleźć w sobie. Zauważył, że „wszystkie religie, mimo różnic doktrynalnych niosą ze sobą jedno przesłanie, przesłanie miłości”. Skrytykował to, że w imię religii dochodzi do konfliktów i stwierdził, że „Modlitwa o pokój nie wystarczy, człowiek niszczy pokój, człowiek musi go odbudować”.

Podczas spotkania podpisano apel o pokój:

Spotykamy się w wyjątkowym miejscu niezwykłego regionu, gdzie – mimo różnic światopoglądowych i religijnych, wynikających z jego długiej historii – w zgodzie współistnieli i współistnieją przedstawiciele wielu narodowości i kultur.
Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, wspólnie apelujemy o pokój na świecie, pokój niezależny od poglądów, pochodzenia czy religii. Pokój, który jest możliwy zawsze, jeżeli tylko istnieje zrozumienie i miłość do drugiego człowieka.” 
Wśród sygnatariuszy apelu ze Świdnicy znaleźli się: bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej; bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; abp Józef Kupny, metropolita wrocławski z Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Włodzimierz Juszczak, biskup ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, ks. mitrat Eugeniusz Cybulski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Cyryla i Metodego, rabin David Basok; pastor Edward Pawłowski, przewodniczący Przymierza Pastorów; Moncef Bouhajeb, przedstawiciel Muzułmańskiego Centrum Wyznaniowego oraz gość specjalny Dalajlama XIV.

Kościół Pokoju w Jaworze atrakcją turystyczną Dolnego Śląska

15.09.2016r. w tegorocznym plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska” Kościół Pokoju w Jaworze stał się laureatem w kategorii na najciekawszą atrakcję turystyczna. Spośród tysiąca kandydatów wygrali najlepsi z najlepszych, a Kościół Pokoju w Jaworze znalazł się pośród nich. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Zamku Książ w Wałbrzychu. Nagrodą jest pamiątkowy certyfikat, artykuł sponsorowany o kościele oraz możliwość promocji w modułach reklamowych w Gazecie Wrocławskiej oraz w Strefie Biznesu.

za www.kosciolpokojujawor.pl

120 lat kościoła ewangelickiego Trójcy Świętej w Szczecinie

            „17 grudnia 1896 roku pochód zatrzymał się przed głównym portalem. Kierownik budowy Pan Bold wystąpił naprzód i przekazał klucze nowego kościoła architektowi miasta Meyerowi, a ten wraz z  przemówieniem wręczył Panu generalnemu superintendowi dr Pötterowi, od którego ten klucz przyjął pastor Müller i otworzył drzwi kościelne, po czym  goście udali się do jasno oświetlonego kościoła, który zapełnił się biorącymi udział w  nabożeństwie. Uroczystość kościelna rozpoczęła się śpiewem chóru {Otwórzcie się szeroko podwoje świątyń bram} po czym zbór zaintonował {Jak mam powitać Ciebie} …”.

Tak poświęcenie Kościoła św. Gertrudy opisała gazeta „Neue Stettiner Zeitung”. Kościół zaprojektowany przez Wilhelma Meyera – Szwartau, przedwojennego architekta miejskiego, stanął na miejscu rozebranej świątyni pochodzącej z XIV w. Kiedy w XVI w. w  Szczecinie pojawili się pierwsi kaznodzieje reformacyjni, wkrótce nabożeństwa w św. Gertrudzie prowadzone były zgodnie z  tradycją ewangelicką (od 1523 roku). Przed wojną parafia liczyła ok. 10 000 osób, była jedną z 15 parafii ewangelickich w Szczecinie. Po 1945 roku sytuacja się zmieniła, ale nadal kontynuowane były w tym miejscu modlitwy ewangelickie. Jesienią 1960 roku na Łasztownię przeprowadzili się z  ul. Wawrzyniaka polscy ewangelicy, którzy tworzyli polską parafię od 1945 roku. Kościół przyjął nazwę Świętej Trójcy.

10 i 11 września 2016 roku zorganizowane były obchody 120 lecia poświęcenia Kościoła Świętej Trójcy (dawniej św. Gertrudy). Historię Kościoła na Łasztowni (dzielnica Szczecina) przybliżył parafianin Piotr Kupski, który od wielu lat bada powojenne dzieje ewangelików w stolicy Pomorza. Następnie w Kościele otwarto wystawę „Wilhelm Meyer dla Szczecina. Szczecin dla Wilhelma Meyera”, którą obejrzeliśmy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „NaszeWycieczki.pl”. Architekt zaprojektował wiele znaczących budowli w mieście, jak Wały Chrobrego (do dzisiaj jedne z najbardziej reprezentatywnych miejsc odwiedzanych przez turystów) czy kaplica na Cmentarzu Centralnym (jeden z największych cmentarzy w Europie). Po przerwie na kawę i ciasta, uczestnicy jubileuszu wysłuchali koncertu chóru mieszanego oraz męskiego z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie. Chór zaśpiewał między innymi „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” ks. Dietricha Bonhoeffera, która jest bardzo ważną pieśnią na lokalnego zboru. Wspólne popołudnie zakończyło się grillem i rozmowami przy stołach. Równolegle do programu dla dorosłych, prowadzone były zajęcia dla dzieci. Oprócz wysłuchania opowiadania misyjnego, wspólnego śpiewu i zabaw, najmłodsi wykonywali makiety kościoła pod okiem architektów Grażyny i Lechosława Czerników.

W niedzielę odbyło się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, a po nabożeństwie słowa pozdrowienia wygłosił ks. bp Waldemar Pytel Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. dr Christopher Ehricht z Greifswaldu oraz Prezes Rady Parafialnej Alfred Smolczyński. W czasie nabożeństwa śpiewał również chór z Goleszowa. Rozpoczął od pieśni „Dziękujmy Bogu wraz”, która była śpiewana 120 lat temu w czasie poświęcenia Kościoła św. Gertrudy.

Na zakończenie uroczystości był czas rozmów przy stołach w ogrodzie parafialnym przy pięknej pogodzie. Niespodzianką dla wszystkich był tort ze świecami z okazji 120 lat Kościoła.

Parafia w Szczecinie liczy dziś 430 osób. Posiada filiały w Trzebiatowie oraz w Kłodzinie, dwa razy w miesiącu organizuje nabożeństwa w języku niemieckim. Jest jedną z dwóch parafii ewangelickich w Województwie Zachodniopomorskim (Szczecin i Koszalin). Co roku organizuje wiele wydarzeń międzynarodowych, ekumenicznych i kulturalnych, m. in.: Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, letni obóz dla dzieci z Diecezji Wrocławskiej, prowadzi projekt diakonijny „Grupa Pomocowa – 60 uśmiechów”, przygotowujący osoby powyżej 60 roku życia do wolontariatu wśród osób potrzebujących (projekt realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), a członkowie parafii są współprowadzącymi Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu.

We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

V Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obradował 19.08.2016 we Wrocławiu na swojej 10 sesji. Rozpoczęła ją modlitwa przygotowana i prowadzona przez ks. bpa Waldemara Pytla. Obrady odbyły się w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu (ECDiE) przy ul. Wejherowskiej 28. W obradach oprócz członków Synodu Diecezji Wrocławskiej uczestniczyli: dr Monika Mucha – prawnik i doradca podatkowy, mecenas Michał Miłoń oraz dyrektorzy poszczególnych jednostek ECDiE. Synod zwołany został głównie w związku z koniecznością wyjaśnienia i uregulowania statusu prawnego ECDiE.

Ks. Robert Sitarek przedstawił dotychczasową działalność merytoryczną oraz sytuację prawną Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (ECDiE). Wyjaśnił on, że działania Rady Diecezjalnej podjęte w związku z komplikującą się sytuacją prawną ECDiE polegającą na braku osobowości prawnej, były osadzone w prawie, a Rada Diecezjalna miała prawo podjęcia decyzji o powołaniu fundacji nie naruszając przepisów ZPW oraz regulaminu diecezjalnego. Wątpliwości w tej kwestii zgłaszał jedynie Pan Zbigniew Kulik reprezentujący Parafię Ewangelicką w Karpaczu.

Mecenas Michał Miłoń, który podkreślił, że podstawowym problemem ECDiE jest brak osobowości prawnej. Powoduje to również trudności w prowadzonej przez ECDiE działalności gospodarczej, gdyż ECDiE nie jest płatnikiem VAT i CIT z uwagi na brak osobowości prawnej.

Pani dr Monika Mucha przedstawiła skomplikowaną sytuację prawną w jakiej znalazło się ECDiE w związku ze sposobem rozliczania dotacji oświatowych przyznawanych szkołom prowadzonym przez ECDiE. Stopień tego skomplikowania narasta i powoduje dużą niejasność w sposobie rozliczania m.in. podatku VAT. To w coraz większym stopniu utrudnia prowadzenie bieżącej działalności. Wyjściem z tej sytuacji jest znalezienie takiej formuły prawnej dla prowadzenia ECDiE, która umożliwi znacznie prostsze rozliczanie działalności ECDiE.

Po dyskusji Synod przyjął przy jednym głosie wstrzymującym się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przyjęto przy jednym głosie i braku głosów sprzeciwu. Synod Diecezji Wrocławskiej jednogłośnie bez głosów wstrzymujących się i bez głosów sprzeciwu przyjął uchwałę  wyrażającą  zgodę na wygaszanie wykonywania zadań przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.

Synod Diecezji Wrocławskiej w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie akceptując uchwały nr 5, 6 i 7 podjęte przez Radę Diecezjalną Diecezji Wrocławskiej 23.02.2016 roku o powołaniu Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra,  o wyborze Rady Fundacyjnej i o powołaniu Zarządu Fundacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Synodu Diecezji Wrocławskiej głosowano nad przyjęciem zmienionego statutu Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra opracowanego przez Radę Diecezjalną i zaopiniowanego przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W wyniku głosowania Synod Diecezji Wrocławskiej przyjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą statut Fundacji ECDiE.

ks. Cezary Królewicz

W Głogowie poświęcono Kaplicę Ewangelicką

W niedzielę 18 września 2016 roku w Głogowie odbyło się uroczyste nabożeństwo, połączone z poświęceniem kaplicy ewangelickiej. glogowNa to wydarzenie głogowscy ewangelicy wyczekiwali blisko 70 lat. att00010Po II Wojnie Światowej, kiedy większość kościołów została zniszczona, a reszta odebrana, ewangelicy spotykali się głównie w wynajmowanych na potrzeby nabożeństw pomieszczeniach. att00013Ostatnie dwadzieścia lat, dzięki gościnności ks. Stanisława Jaworeckiego z Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Głogowie, mogli spotykać się na nabożeństwach w przykościelnej kaplicy.

 

Budynek, w którym obecnie znajduje się kaplica przed wojną był częścią Ewangelickiego Gimnazjum. Do ubiegłego roku mieściła się tam filia Uniwersytetu Ekonomicznego z Łodzi. Parafia budynek nabyła od Gminy Głogów na zasadzie zamiany za działkę niezabudowaną na terenie Starego Miasta.

Poświęcenia dokonał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Jerzy Samiec w asyście zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej, ks. bpa Waldemara Pytla, ks. bpa Ryszarda Bogusza, długoletniego administratora Parafii oraz ks. Jerzego Gansela, obecnego proboszcza. W uroczystym nabożeństwie udział wziął Prezydent Głogowa, pan Rafael Rokaszewicz. Do Głogowa przybyli duchowni Diecezji Wrocławskiej wraz ze swoimi parafianami z: Jawora, Karpacza, Legnicy, Lubania, Nowej Soli, Wałbrzycha i Zielonej Góry oraz duchowni, którzy przed laty w Głogowie pełnili swą służbę.

Obecni byli także ks. bp Paweł Anweiler z Bielska- Białej, ks. Włodzimierz Nast i ks. Waldemar Preiss, ks. Karol Długosz z Warszawy oraz ks. Adrian Lazar z Olsztynka na Mazurach. Nie zabrakło gości z Niemiec, na czele z panią Margrit Kempgen, przewodniczącą biura Konsystorza Kościoła Śląskich Górnych Łużyc. W uroczystościach udział wzięło ponad 100 osób.

Nabożeństwo rozpoczęło się spowiedzią, którą poprowadził ks. bp Ryszard Bogusz. W liturgii udział wzięli: ks. Cezary Królewicz z Lubania, ks. Tomasz Stawiak z Jawora oraz ks. Dariusz Madzia z Cieszyna. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, który nawiązał do wytrwałości, cierpliwości i gorliwości w staraniach o Dom Boży. Liturgię komunijną poprowadzili wspólnie ks. bp Jerzy Samiec oraz ks. bp Waldemar Pytel, a w dystrybucji Sakramentu Ołtarza pomagali ks. Andrzej Dyczek z Międzyrzecza i ks. Roman Kluz z Brennej na Śląsku Cieszyńskim.att00019

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy spotkali się w salach parafialnych na specjalnie przygotowanym poczęstunku, gdzie przy obficie zastawionych stołach mogli spędzić czas na wspólnych rozmowach.

To wydarzenie w sposób formalny rozpoczyna nowy rozdział w historii Parafii Ewangelickiej w Głogowie, która z nową siedzibą i miejscem nabożeństw może aktywnie działać i pielęgnować ewangelicką tożsamość i tradycję w przestrzeni miasta i lokalnej społeczności.

Przy tej okazji serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do remontu pomieszczeń i przygotowania uroczystości. Dziękuję za każdy wkład osobowy i materialny, za każdą cegiełkę i kawałek serca włożony przede wszystkim przez Głogowian w to przedsięwzięcie, które niechaj zaowocuje rozwojem tej Parafii.

ks. Jerzy Gansel